Alapvető hibaelhárítási folyamat

Ez az alapvető eljárás számos olyan jelenségre kitér, amelyet a hozzáférési pont használata során esetleg tapasztal:

 1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és az Ethernet kábel mindkét vége megfelelően van-e csatlakoztatva.

 2. Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozóban, amelyhez a hozzáférési pontot csatlakoztatták, van-e feszültség.

 3. Győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pont kap-e feszültséget, és az alábbi LED-ek világítanak-e: (áramellátás, WLAN és LAN) .

 4. Csatlakoztatási problémák esetén:

  1. kapcsoljon ki minden hálózati eszközt. Ha az eszköz nem rendelkezik hálózati kapcsolóval, csatlakoztassa le az áramellátását.

  2. Az internet-szolgáltatóhoz legközelebb elhelyezkedő eszközzel elkezdve és a hozzáférési ponttal befejezve, adja vissza az áramellátást a hálózati eszközökre, egyenként, és mielőtt a következő eszközt bekapcsolná, hagyjon elég időt a készülék LED-jeinek beállására.
  3. Indítsa újra a számítógépet.
 5. Vezeték nélküli csatlakozásoknál:

Ha még mindig gondjai vannak a hozzáférési pont használatával, kövesse azt az alábbi folyamatot, mely a legjobban leírja a jelenséget.

Telepítés és beállítás

Már telepítettem a hozzáférési pontot, de egy másik hálózati eszközhöz csatlakoztatnom kell.

A telepítési folyamat nem indult el, amikor a USRobotics telepítő CD-lemezt a számítógépbe helyeztem.

A nem találja a eszközt.

Nem tudok eljutni a beállítási oldalra.

A készülékszoftver frissítését követően a hozzáférési pont nem jelzi ki az állapotoldalt.

Vezeték nélküli kapcsolatok

A nem jelenik meg, amikor a vezeték nélküli készülékeket keresem.

A vezeték nélküli eszközöm nem kommunikál a következővel: .

Nem tudok csatlakozni az internethez.

A vezeték nélküli készülékem nem létesít vezeték nélküli kapcsolatot a következővel: , miután megváltoztattam a beállításokat.

Vezeték nélküli egyirányú kapcsolatom nagyon lassú, ha másik kliens használja a hozzáférési pontot többirányú forgalomhoz, pl. videokonferenciához vagy internetes rádióhoz.

Hibaelhárító pingművelet