USRobotics
       

Spis treści:

Witamy w świecie dostępu z prędkością 56 Kb/s

Funkcje produktu

Instalacja dla wszystkich systemów operacyjnych

Rozwiązywanie problemów >

Dokumentacja techniczna >

Słownik pojęć

Informacje prawne

Ograniczona gwarancja

Podręcznik użytkownika faksmodemu 56K

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z modemem, najpierw upewnij się, że został on zainstalowany poprawnie.

Windows 95/98/Me: Kliknij Start, Settings (Ustawienia), Control Panel (Panel sterowania). Kliknij dwukrotnie ikonę Modems (Modemy). Na ekranie Properties (Właściwości) modemów zobaczysz opis swojego modemu. Kliknij zakładkę Diagnostics (Diagnostyka). Upewnij się, że został zaznaczony właściwy modem. Kliknij przycisk More Info (Więcej informacji). Zobaczysz serię poleceń i odpowiedzi modemu. Oznacza to, że instalacja przebiegła pomyślnie. Jeśli Twój modem nie jest wymieniony i/lub nie widzisz serii poleceń i odpowiedzi, sprawdź, czy wszystkie złącza i kable są dobrze podłączone do modemu i komputera. Sprawdź, czy modem jest włączony i czy świeci się wskaźnik PWR. Zamknij i ponownie uruchom komputer. Sprawdź ponownie modem korzystając z Panelu sterowania w sposób opisany powyżej.

Windows NT: Kliknij Start, Settings (Ustawienia), Control Panel (Panel sterowania). Kliknij dwukrotnie ikonę Modems (Modemy). Na ekranie Properties (Właściwości) modemów zobaczysz opis swojego modemu.

Windows 2000/XP: Kliknij Start, Settings (Ustawienia) (jeśli jest to właściwe), a następnie Control Panel (Panel sterowania). Kliknij dwukrotnie ikonę Phone and Modem Options (Opcje telefonu i modemu). Kliknij zakładkę Modems. Upewnij się, że został zaznaczony właściwy modem. Kliknij przycisk Properties (Właściwości). Kliknij zakładkę Diagnostics (Diagnostyka). Kliknij przycisk Query Modem (Znajdź modem). Zobaczysz serię poleceń i odpowiedzi modemu. Oznacza to, że instalacja przebiegła pomyślnie. Jeśli Twój modem nie jest wymieniony i/lub nie widzisz serii poleceń i odpowiedzi, sprawdź, czy wszystkie złącza i kable są dobrze podłączone do modemu i komputera. Sprawdź, czy modem jest włączony i czy świeci się wskaźnik PWR. Zamknij i uruchom ponownie komputer. Sprawdź ponownie modem korzystając z Panelu sterowania w sposób opisany powyżej.

Oprogramowanie nie rozpoznaje modemu.

Możliwe rozwiązanie:

Twoje oprogramowanie komunikacyjne może nie działać poprawnie, jeśli masz zainstalowaną więcej niż jedną wersję oprogramowania, korzystasz ze starszej wersji lub masz więcej niż jeden pakiet oprogramowania komunikacyjnego zainstalowany w swoim systemie. Zaleca się, aby korzystać z oprogramowania komunikacyjnego dostarczonego wraz z modemem na dysku instalacyjnym.

Możliwe rozwiązanie:

Ustawienia portów COM w oprogramowaniu mogą być nieprawidłowe. W sekcji konfiguracyjnej oprogramowania powinno być miejsce odnoszące się do ustawień portów. Upewnij się, że ustawienia portów w oprogramowaniu zgadzają się z ustawieniami dla modemu. Sprawdź dokumentację oprogramowania w celu uzyskania instrukcji na temat dostrajania ustawień portów w oprogramowaniu.

Modem nie wybiera numeru lub nie odpowiada na nadchodzące połączenia.

PROBLEMY Z WYBIERANIEM NUMERÓW I ODPOWIADANIEM:

Możliwe rozwiązanie:

Połączenie kablowe z modemem może być uszkodzone lub kabel telefoniczny może być podłączony do złego gniazda. Kabel telefoniczny należy podłączyć do gniazda w modemie i gniazda ściennego. Jeśli to możliwe, użyj kabla pochodzącego z opakowania modemu.

UŻYTKOWNICY BIUROWI:

Możliwe rozwiązanie:

Kabel telefoniczny modemu mógł zostać podłączony do linii cyfrowej. Jeśli nie możesz określić rodzaju linii telefonicznej, skontaktuj się z  działem odpowiedzialnym za system telefoniczny.

Jeżeli system telefoniczny wymaga wybierania "9" w celu uzyskania dostępu do zewnętrznej linii, upewnij się, że przed wybieranym numerem została dodana liczba “9”.

UŻYTKOWNICY POCZTY GŁOSOWEJ:

Możliwe rozwiązanie:

Jeśli masz usługę poczty głosowej dostarczaną przez lokalnego operatora, sygnał wybierania numeru może być inny, jeżeli oczekują na Ciebie wiadomości. Odbierz pocztę głosową, by przywrócić swój normalny ton wybierania.

Modem wydaje dźwięki wskazujące na próbę nawiązania połączenia z innym modem, ale nie udaje się nawiązać tego połączenia.

Możliwe rozwiązanie:

Połączenie może być złej jakości. Każda rozmowa jest inaczej komutowana, spróbuj więc ponownie nawiązać połączenie.

Modem nie osiąga prędkości połączenia 56K dla Internetu.

Protokół V.90/V.92 pozwala na szybkość do 56K, ale rodzaj linii może wpływać na bieżącą szybkość podczas danego połączenia. Z powodu nietypowych konfiguracji linii telefonicznych niektórzy użytkownicy mogą mieć problemy z pełnym wykorzystaniem technologii V.90/V.92. Aby osiągnąć połączenie 56K:

  • Serwer, z którym się łączysz, musi obsługiwać sygnał cyfrowy V.90/V.92. Twój usługodawca internetowy (ISP) może dostarczyć Ci listę połączeń dial-up i informacje na temat technologii obsługiwanych obecnie przez te połączenia.
  • Linia telefoniczna między usługodawcą internetowym a Twoim modemem musi obsługiwać połączenie 56K i mieć tylko jedną konwersję analogowo-cyfrową. Sygnał 56K od Twojego usługodawcy zaczyna się jako sygnał cyfrowy. Między usługodawcą a modemem nastąpi konwersja sygnału z cyfrowego na analogowy, aby dane mogły dotrzeć do modemu. Może być tylko jedna taka konwersja sygnału pomiędzy usługodawcą a Twoim modemem. Jeśli dojdzie do więcej niż jednej konwersji, domyślna szybkość połączenia wyniesie V.34 (33,6 Kb/s). Mogą wystąpić także osłabienia na lokalnych liniach pomiędzy usługodawcą a Twoim modemem. Mogą one obniżyć szybkość połączenia V.90/V.92. Każda rozmowa telefoniczna jest komutowana inaczej, więc spróbuj łączyć się kilka razy. Aby sprawdzić połączenie, wykonaj rozmowę międzymiastową. Linie międzymiastowe są często „czystsze” niż linie lokalne. Trzeba pamiętać, że firmy telekomunikacyjne ciągle udoskonalają swoje systemy. Linie, które obecnie nie obsługują połączenia 56K, mogą to zapewnić w niedalekiej przyszłości.
  • Twój modem musi być podłączony do serwera V.90/V.92. Nie można połączyć dwóch modemów 56K z prędkością 56K.

Czy wciąż występują problemy?

1. Odwiedź witrynę internetową firmy USRobotics pod adresem http://www.usr-emea.com/

Rozwiązania wielu typowych problemów, z którymi spotykają się użytkownicy, opisano na stronach z często zadawanymi pytaniami (FAQ) oraz na stronach rozwiązywania problemów odpowiednich produktów.

2. Pytania dotyczące pomocy technicznej można przekazać za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://www.usr-emea.com/support/s-email-techie-unkg.asp?loc=unkg

3. Zadzwoń do działu pomocy technicznej firmy USRobotics.

Odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące produktów firmy USRobotics można także uzyskać u specjalistów z działu pomocy technicznej. Numer telefonu można znaleźć na karcie „Customer Assistance” (Pomoc dla użytkownika) dołączonej do modemu, lub w internecie, pod adresem:
http://www.usr-emea.com/international-contacts.asp.