USRobotics
       

Spis treści:

Witamy w świecie dostępu z prędkością 56 Kb/s

Funkcje produktu

Instalacja dla wszystkich systemów operacyjnych

Rozwiązywanie problemów

Dokumentacja techniczna >

Słownik pojęć

Informacje prawne >

Ograniczona gwarancja

 

Podręcznik użytkownika faksmodemu 56K

Informacje prawne

Zgodność CE

My, USRobotics Corporation z siedzibą pod adresem 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 USA, oświadczamy, że produkt, USRobotics 56K Faxmodem, Model 5630C, do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, odpowiada następującym standardom i/lub innym dokumentom normatywnym.

EN60950
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Oświadczamy niniejszym, że powyższy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi warunkami dyrektywy 1999/5/WE.

Została zastosowana procedura zgodności przewidziana artykułem 10(3) i szczegółowo opisana w aneksie II dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja kompatybilności sieciowej
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do pracy we wszystkich publicznych komutowanych sieciach telefonicznych (PSTN) Unii Europejskiej.

Niniejsze urządzenie jest wyposażone w odpowiednie złącze telefoniczne dla kraju, w którym jest sprzedawane. Jeśli urządzenie to ma być wykorzystywane w innej sieci niż ta, do której zostało przeznaczone, zaleca się, aby użytkownik skontaktował się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.