USRobotics
       

Spis treści:

Witamy w świecie dostępu z prędkością 56 Kb/s

Funkcje produktu

Instalacja dla wszystkich systemów operacyjnych >

Rozwiązywanie problemów

Dokumentacja techniczna >

Słownik pojęć

Informacje prawne

Ograniczona gwarancja

Podręcznik użytkownika faksmodemu 56K

Instalacja dla wszystkich systemów operacyjnych

Przygotowanie do instalacji

UWAGA: Zanim rozpoczniesz, odinstaluj inne modemy ze swojego systemu. Instrukcje znajdziesz w dokumentacji tych modemów.

Zapisz numer seryjny swojego nowego modemu USRobotics, który znajduje się na białej naklejce z kodem kreskowym na modemie oraz na jego opakowaniu. Numer ten należy podać podczas rozmowy z przedstawicielem działu pomocy technicznej.

Krok 1: Podłącz modem do komputera.

Zamknij komputer i podłącz kabel modemu do modemu i do komputera.

Krok 2: Podłącz modem do analogowej linii telefonicznej oraz do źródła zasilania.

Włącz jeden koniec kabla telefonicznego do gniazda w modemie, a drugi do analogowego gniazda ściennego.

OSTRZEŻENIE: Gniazdo telefoniczne, którego używasz, musi być do linii ANALOGOWEJ. Większość telefonów w biurach wykorzystuje linie CYFROWE. Upewnij się jaki masz rodzaj linii. Jeżeli użyjesz linii cyfrowej, modem ulegnie zniszczeniu.

Włącz jeden koniec kabla zasilania do złącza modemu, a drugi koniec kabla do ściennego gniazda zasilania. Włącz modem. Przycisk zasilania (opatrzony etykietą na dolnej części modemu) zlokalizowany jest z boku modemu.

UWAGA: Jeśli nie świeci się kontrolka zasilania, oznacza to, że modem nie jest włączony. Upewnij się, czy jest włączone zasilanie między modemem a gniazdem elektrycznym.

Jeśli w którymkolwiek momencie instalacji pojawi się pytanie o lokalizację sterowników, należy przejść do ścieżki D:\ (zakładając, że D jest literą określającą napęd CD-ROM).

Jeżeli posiadasz system operacyjny Windows 95/98/Me:

Krok 3: Zainstaluj sterowniki modemu.
Włącz komputer. Gdy kreator New Hardware (Wykryto nowy sprzęt) wykryje modem, włóż CD-ROM instalacyjny do napędu CD-ROM. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zakończyć instalację.

Jeśli masz Windows NT:

Krok 3: Zainstaluj sterowniki modemu.

Aby zainstalować nowy sprzęt, należy być w trybie administratora. Włącz komputer. Przed zalogowaniem włóż CD-ROM instalacyjny do napędu CD-ROM i dopiero wtedy zaloguj się. Kliknij Start, Settings (Ustawienia), Control Panel (Panel sterowania). Kliknij dwukrotnie Modems (Modemy). Kiedy pojawi się ekran Install New Modem (Zainstaluj nowy modem), kliknij Next w celu wykrycia nowego modemu przez Windows. Kiedy modem jest wykryty, kliknij Change (Zmień). Kliknij Have Disk (Z dysku). Upewnij się, że został wybrany napęd CD-ROM, po czym kliknij OK. Sprawdź, czy jest zaznaczony USRobotics 56K Fax Ext (Windows NT4.0). Kliknij OK, a potem Next (Dalej). Kliknij Finish (Zakończ). Na oknie Modem Properties (Właściwości modemu) zobaczysz port COM przypisany do modemu. Kliknij Close (Zamknij). Jeżeli pojawi się okno zmiany ustawień systemowych, kliknij Yes (Tak) w celu ponownego uruchomienia komputera.

Jeśli masz Windows 2000:

Krok 3: Uaktualnij sterownik z CD

Aby zainstalować nowy sprzęt, należy być w trybie administratora. Włącz komputer. Kiedy pojawi się kreator New Hardware (Wykryto nowy sprzęt), włóż CD-ROM instalacyjny do napędu CD-ROM, po czym kliknij Next (Dalej). Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Search for a suitable driver for my device (recommended) (Znajdź odpowiedni sterownik dla mojego urządzenia [zalecane]), po czym kliknij Next (Dalej). Upewnij się, że jest zaznaczona opcja CD-ROM drives (Napędy CD-ROM), po czym kliknij Next (Dalej) i ponownie Next (Dalej). Może pojawić się ostrzeżenie "Nie znaleziono Podpisu cyfrowego"*. Jeśli pojawi się ono, kliknij Yes (Tak). Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację.

Jeśli masz Windows XP:

Krok 3: Zainstaluj sterowniki modemu.

Aby zainstalować nowy sprzęt, należy być w trybie administratora. Włącz komputer. Gdy kreator New Hardware (Wykryto nowy sprzęt) wykryje modem, jeźeli zostanie wyświetlona prośba o połączenie z witryną Windows Update, wybierz opcję Nie, nie tym razem i kliknij Dalej. Zaczekaj chwilę. Jeźeli kreator nie wyszukuje automatycznie, kliknij Dalej. Pojawi się komunikat testowania z logo Windows*. Kliknij Continue Anyway (Kontynuuj). Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację.

* Firma USRobotics starannie przetestowała i zweryfikowała zgodność sprzętową i zgodność z Windows 2000/XP.

Wszystkie systemy operacyjne:

Gratulacje! Instalacja nowego modemu USRobotics została zakończona. Zarejestruj teraz swój modem.

Wyjmij i ponownie włóż płytę instalacyjną CD-ROM do napędu CD-ROM. Wybierz język. Jeśli interfejs nie pojawi się automatycznie, kliknij Start, a następnie Run (Uruchom). W oknie dialogowym Uruchom wpisz D:\setup.exe. Jeśli napęd CD-ROM jest oznaczony inną literą, wpisz ją zamiast litery „D”. Wybierz język. Wybierz Yes (Tak) po przeczytaniu Umowy licencyjnej. W interfejsie programu płyty instalacyjnej CD-ROM kliknij łącze Support (Pomoc techniczna). Kliknij Product Registration (Rejestracja produktu). Kliknij odnośnik do części rejestracyjnej witryny internetowej USRobotics. Wybierz swój kraj lub region. Wprowadź odpowiednie informacje, a następnie kliknij Register (Rejestracja).

Możesz się także zarejestrować w trybie online, pod adresem:
http://www.usr.com/productreg

Instrukcje dotyczące instalacji dodatkowego oprogramowania

Zainstaluj oprogramowanie komunikacyjne.
W interfejsie programu płyty instalacyjnej CD-ROM widoczne są odnośniki umożliwiające instalację dodatkowego oprogramowania oraz przejrzenie podręcznika użytkownika modemu. Jeśli interfejs nie pojawi się automatycznie, kliknij Start, a następnie Run (Uruchom). W oknie dialogowym Uruchom wpisz D:\setup.exe. Jeśli napęd CD-ROM jest oznaczony inną literą, wpisz ją zamiast litery „D”. Kliknij Software (Oprogramowanie), by zobaczyć opcje dotyczące darmowego oprogramowania.

Zainstaluj oprogramowanie służące do powiadamiania o połączniu (ICN).
ICN umożliwia przyjęcie przychodzącego połączenia głosowego bez zrywania połączenia internetowego.*
W interfejsie programu płyty instalacyjnej CD-ROM kliknij Software (Oprogramowanie) a następnie USRobotics Internet Call Notification. Jeśli interfejs nie pojawi się automatycznie, kliknij Start, a następnie Run (Uruchom). W oknie dialogowym Uruchom wpisz D:\setup.exe. Jeśli napęd CD-ROM jest oznaczony inną literą, wpisz ją zamiast litery „D”.

* Aby korzystać z ICN, należy zasubskrybować usługę Call Waiting/Caller ID (połączenia oczekujące/identyfikacja numeru) u operatora telekomunikacyjnego; usługodawca internetowy musi zapewniać obsługę v.92/MoH.