USRobotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper

Installation för alla operativsystem

Felsökning >

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser

Begränsad garanti

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Felsökning

Om du får problem med modemet bör du först kontrollera att det har installerats på rätt sätt.

Windows 95/98/Me: Klicka på Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Modem. I fönstret Modemegenskaper visas en beskrivning av modemet. Klicka på fliken Diagnostik. Kontrollera att rätt modem är markerat. Klicka på knappen Mer information. Ett antal kommandon och svar från modemet visas. Det innebär att installationen slutfördes utan fel. Om modemet inte visas och/eller du inte ser ett antal kommandon och svar kontrollerar du att alla kontakter och strömsladdar är ordentligt anslutna till modemet och till datorns baksida. Kontrollera att modemet är påslaget och att PWR-lysdioden lyser. Stäng av och starta om datorn. Kontrollera modemet igen från Kontrollpanelen enligt ovan. Om modemet fortfarande inte svarar avinstallerar du modemet och installerar sedan om det. Kontrollera modemet igen från Kontrollpanelen enligt ovan.

Windows NT: Klicka på Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Modem. I fönstret Modemegenskaper visas en beskrivning av modemet.

Windows 2000/XP: Klicka på Start, Inställningar (om alternativet finns) och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Telefoner och modem. Klicka på fliken Modem. Kontrollera att rätt modem är markerat. Klicka på knappen Egenskaper. Klicka på fliken Diagnostik. Klicka på knappen Fråga modem. Ett antal kommandon och svar från modemet visas. Det innebär att installationen slutfördes utan fel. Om modemet inte visas och/eller du inte ser ett antal kommandon och svar kontrollerar du att alla kontakter och strömsladdar är ordentligt anslutna till modemet och till datorns baksida. Kontrollera att modemet är påslaget och att PWR-lysdioden lyser. Stäng av och starta om datorn. Kontrollera modemet igen från Kontrollpanelen enligt ovan. Om modemet fortfarande inte svarar avinstallerar du modemet och installerar sedan om det. Kontrollera modemet igen från Kontrollpanelen enligt ovan.

Programvaran får inte kontakt med modemet.

Möjlig lösning:

Kommunikationsprogrammet kanske inte fungerar korrekt om du har flera versioner av programvaran installerad, om du använder en tidigare version eller har flera kommunikationsprogram installerade i systemet. Vi rekommenderar att du använder det kommunikationsprogram som levereras med modemet på installations-cd-skivan.

Möjlig lösning:

Programvarans COM-portinställningar kan vara felaktiga. Det bör gå att konfigurera portinställningarna i konfigureringsdelen av programvaran. Kontrollera att programvarans portinställningar motsvarar de som används för ditt modem. Läs i kommunikationsprogrammets dokumentation om du vill ha specifika instruktioner för justering av portinställningarna i ditt program.

Modemet ringer inte upp eller tar inte emot samtal.

FÖR BÅDE UPPRINGNINGSPROBLEM OCH PROBLEM MED BESVARADE SAMTAL:

Möjlig lösning:

Telefonsladden kan vara dåligt ansluten till modemet eller sitta i fel jack. Telefonsladden ska sitta i jacket på modemet och i telefonjacket i väggen. Använd helst den telefonsladd som finns i modempaketet.

KONTORSANVÄNDARE:

Möjlig lösning:

Du kan ha anslutit modemets telefonsladd till en digital linje. Kontakta den avdelning som ansvarar för telefonin om du är osäker på om telefonlinjen är digital.

Om telefonsystemet kräver att du slår en siffra för att komma ut på linjen bör du se till att du lägger till siffran före det telefonnummer som du försöker ringa.

ANVÄNDARE AV RÖSTPOST:

Möjlig lösning:

Om det lokala telefonbolaget tillhandahåller röstpost kan kopplingstonen ändras när meddelanden väntar. Hämta röstposten för att återställa den normala kopplingstonen.

Modemet låter som om det försöker ansluta till ett annat modem men misslyckas.

Möjlig lösning:

Du kan ha en dålig anslutning. Alla samtal dirigeras på olika sätt så försök att ringa upp igen.

Modemet uppnår inte en anslutning till Internet på 56K.

V.90/V.92-protokollet tillåter hämtningshastigheter på upp till 56K, men linjeförhållandena kan påverka de faktiska hastigheterna under ett visst anslutningstillfälle. På grund av ovanliga telefonlinjekonfigurationer kan en del användare inte utnyttja fördelarna med V.90/V.92-tekniken fullt ut just nu. Så här upprättar du en 56K-anslutning:

  • Den server som du ringer till måste stödja och tillhandahålla en digital V.90/V.92-signal. Internet-leverantören kan förse dig med en lista över uppringningsanslutningar och information om vad de anslutningarna för tillfället stödjer.
  • Telefonlinjen mellan Internet-leverantören och modemet måste kunna stödja en 56K-anslutning och bara ha en analog till digital-konvertering. 56K-signalen från Internet-leverantören börjar som en digital signal. Någonstans mellan Internet-leverantören och modemet finns en digital till analog-signalkonvertering så att modemet kan ta emot data. Det får inte finnas fler än en analog till digital-signalkonvertering på vägen från Internet-leverantören till ditt modem. Om det görs fler än en analog till digital-konvertering blir anslutningshastigheten V.34 (33,6 kbit/s). Det kan även finnas försvagningar på de lokala linjerna mellan Internet-leverantören och ditt modem. Dessa försvagningar kan förhindra eller begränsa V.90/V.92-anslutningshastigheterna. Alla telefonsamtal dirigeras på olika sätt, så du bör försöka att ansluta med 56K flera gånger. Ett sätt att testa det här är att ringa ett fjärrsamtal. Fjärrsamtalslinjer är ofta mycket renare än lokala linjer. Tänk på att telefonbolag ständigt uppgraderar sina system. Linjer som inte stödjer 56K idag kan komma att göra det inom en snar framtid.
  • Ditt modem måste ansluta till en V.90/V.92-server. Två 56K-modem ansluter inte till varandra med hastigheten 56K.

Om du inte har lyckats lösa problemet genom att följa råden i avsnittet Felsökning kan du få ytterligare hjälp via någon av följande resurser:

Internet
Innehåller användbar produktinformation, dokument och handböcker. Logga in på:
http://www.usr.com/support

Kontaktinformation

Har du fortfarande problem?

1. Besök USRobotics webbplats på www.usr.com.

På webbsidorna för vanliga frågor och felsökning finns lösningar på många av de vanligast förekommande svårigheter som användare stöter på med den produkt du har köpt.

2. Kontakta avdelningen för teknisk support hos USRobotics

Tekniska frågor om USRobotics-produkter kan även besvaras av specialister på teknisk support.
Om du vill få den senaste supportinformationen, däribland tillvägagångssätt för att få reparationssedlar, kan du besöka USRobotics webbplats:

http://www.usr-emea.com/international-contacts.asp?loc=unkg