U.S. Robotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K >

Produktegenskaper

Installation för alla operativsystem

Felsökning

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser

Begränsad garanti

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

V.92-standarden är en spännande uppgradering av 56K-tekniken. V.92 erbjuder tre funktioner som utökar den aktuella V.90-standarden.

Den första utökningen är "V.PCM-Upstream"-tekniken som gör så att ett modems utgående kommunikation kan nå hastigheter på 48 000 bitar/s. V.90-standarden begränsade utgående hastigheter till 31 200 bitar/s.

Den andra utökningen är Quick Connect, som ger snabbare uppringningsanslutningar genom att modemet kommer ihåg linjeförhållandena för en tjänsteleverantör som stödjer V.92. Den första gången du ansluter till tjänsteleverantören genomgår modemet hela impulssekvensen och lagrar informationen som det tar emot. På så sätt elimineras behovet för modemet att gå igenom hela impulssekvensen under efterföljande anslutningsförsök vilket minskar anslutningstiden med 30 - 50 %. Om det inte går att upprätta en optimal anslutning med modemet efter det första försöket går modemet igenom hela impulssekvensen.

Den tredje utökningen är "Modem On Hold"-tekniken som gör att Internet-anslutningen kan försättas i pausläge vid ett inkommande samtal och så att du kan återgå till Internet-anslutningen när samtalet är slut. Om du abonnerar på tjänsten Samtal väntar och får ett inkommande samtal så får du ett meddelande om samtalet.* Om du dessutom har en nummerpresentationstjänst visas numret på det inkommande samtalet. Om du ansluter till en tjänsteleverantör som stödjer "Modem on Hold" så får du sedan möjlighet att ta emot eller avvisa samtalet. Om du väljer att besvara samtalet visas ett annat meddelande om den tid som tjänsteleverantörens system väntar innan dataanslutningen avbryts.

V.92-uppgraderingarna finns inte omedelbart hos alla tjänsteleverantörer. På följande URL kan du ta reda på om du kan upprätta en V.92-anslutning:

http://www.usr.com/V92

Kontakta Internet-leverantören för att ta reda på om det finns V.92-servrar som du kan ringa till. Det här modemet är bakåtkompatibelt och förhandlar om den högsta möjliga hastigheten vid anslutning till en Internet-leverantör.

*Om inkommande samtal omedelbart vidarebefordras till röstpost får du inte det här meddelandet.
R46.0987.00
rev. 3
02/05