USRobotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper

Installation för alla operativsystem >

Felsökning

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser

Begränsad garanti

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Installation för alla operativsystem

Förbereda installationen

Obs! Innan du börjar rekommenderar vi att du avinstallerar eventuella andra modem som finns i systemet. Instruktioner finns i dokumentationen till de tidigare modemen.

Anteckna serienumret för det nya USRobotics-modemet. Serienumret finns angivet på den vita streckkodsetiketten på modemet och på modemets förpackning. Om du vid något tillfälle behöver ringa vår avdelning för teknisk support ska du uppge det här numret så att du kan få hjälp med ditt problem.

Steg 1: Anslut modemet till datorn.

Stäng av datorn och anslut den seriella modemkabeln till modemet och datorn.

Steg 2: Anslut modemet till en analog telefonlinje och anslut modemets strömförsörjningsenhet.

Sätt i ena änden av telefonsladden i -jacket på modemet och den andra änden i ett analogt telefonjack.

VARNING: Det telefonjack som du använder måste vara avsett för en ANALOG telefonlinje. De flesta kontorstelefoner är anslutna till DIGITALA linjer. Kontrollera vilken typ av linje du har. Modemet skadas om du använder en digital telefonlinje.

Anslut strömförsörjningsenheten till -jacket på modemet och den andra änden av kabeln till ett eluttag. Slå på modemet. Strömbrytaren (märkt på undersidan av modemet) finns på sidan av modemet.

Obs! Om strömindikeringslampan inte tänds kan det bero på att modemet inte är påslaget. Kontrollera att strömförsörjningsenheten är ansluten mellan modemet och eluttaget.

Om du vid något tillfälle under installationen ombeds ange platsen för drivrutinerna anger du D:\ (om D är bokstaven för CD-enheten).

Om du använder Windows 95/98/Me:

Steg 3: Installera drivrutinerna för modemet.

Slå på datorn. När guiden Lägg till ny maskinvara hittar modemet väljer du Nej, inte just nu om du får en uppmaning om att ansluta till Windows Update, och klickar sedan på Nästa. Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Om du använder Windows NT:

Steg 3: Installera drivrutinerna för modemet.

Du måste vara inloggad som administratör när du installerar ny maskinvara. Slå på datorn. Innan du loggar in sätter du i installations-cd-skivan i cd-enheten. Klicka på Start, Inställningar och Kontrollpanelen i Windows. Dubbelklicka på Modem. När dialogrutan Installera nytt modem visas klickar du på Nästa så att det nya modemet hittas. När modemet har hittats klickar du på Ändra. Klicka på Diskett finns. Kontrollera att cd-enheten är markerad och klicka på OK. Kontrollera att USRobotics 56K Fax Ext (Windows NT4.0) är markerat. Klicka på OK och sedan på Nästa. Klicka på Slutför. I fönstret Modemegenskaper visas den COM-port som tilldelats modemet. Klicka på Stäng. Om dialogrutan Systeminställningarna har ändrats visas klickar du på Ja så att datorn startas om.

Om du använder Windows 2000:

Steg 3: Installera drivrutinerna för modemet.

Du måste vara inloggad som administratör när du installerar ny maskinvara. Slå på datorn. När guiden Lägg till ny maskinvara visas sätter du i installations-cd-skivan i cd-enheten och klickar på Nästa. Kontrollera att Sök efter en lämplig drivrutin för enheten (rekommenderas) är markerat och klicka sedan på Nästa. Kontrollera att endast CD-ROM-enheter är markerade och klicka på Nästa. Klicka sedan på Nästa igen. Det kan hända att varningsmeddelandet Ingen digital signatur hittades visas*. I så fall klickar du på Ja. Slutför installationen genom att klicka på Slutför.

Om du använder Windows XP:

Steg 3: Installera drivrutinerna för modemet.

Du måste vara inloggad som administratör när du installerar ny maskinvara. Slå på datorn. När guiden Lägg till ny maskinvara hittar modemet väljer du Nej, inte just nu om du får en uppmaning om att ansluta till Windows Update, och klickar sedan på Nästa. Vänta medan guiden söker. Om guiden inte söker automatiskt klickar du på Nästa. Ett meddelande om Windows logotyptest visas*. Klicka på Fortsätt ändå. Slutför installationen genom att klicka på Slutför.

* USRobotics har utfört omsorgsfulla tester med den aktuella maskinvaran och konstaterat att den är kompatibel med Windows 2000/XP.

Alla operativsystem:

Grattis! Du har slutfört installationen av det nya USRobotics-modemet. Registrera modemet.

Ta ut och sätt tillbaka installations-cd-skivan i cd-enheten. Välj språk. Om gränssnittet inte visas automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. I dialogrutan Kör skriver du D:\setup.exe. Om cd-enheten har en annan bokstav skriver du den bokstaven istället för "D". Välj ett språk. Välj Ja när licensavtalet visas. I gränssnittet för installationsskivan klickar du på länken Support. Klicka på Registrering. Klicka på länken om du vill gå till avsnittet Registration (Registrering) på U.S. Robotics webbplats. Välj land. Ange lämplig information och klicka sedan på Register (Registrera).

Du kan även registrera dig på
http://www.usr.com/productreg

Ytterligare instruktioner för installation av programvara

Installera kommunikationsprogramvaran.
I gränssnittet för installations-cd-skivan finns länkar där du kan välja att installera ytterligare programvara och visa användarhandboken för modemet. Om gränssnittet inte visas automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. I dialogrutan Kör skriver du D:\setup.exe. Om en annan bokstav används för cd-enheten anger du den istället för "D". Klicka på Programvara om du vill se kostnadsfria programvarualternativ.

Installera programvaran för Samtal väntar-funktion för Internet (ICN).
Med ICN kan du ta emot ett inkommande telefonsamtal utan att Internetanslutningen bryts.*
I gränssnittet för installations-cd-skivan klickar du på Programvara och sedan på USRobotics Samtal väntar-funktion för Internet. Om gränssnittet inte visas automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. I dialogrutan Kör skriver du D:\setup.exe. Om cd-enheten har en annan bokstav skriver du den bokstaven istället för D.

* För att kunna använda ICN måste du abonnera på Samtal väntar/Nummerpresentation hos telefonbolaget och din Internetleverantör måste ha funktioner för v.92/MoH.