USRobotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper

Installation för alla operativsystem

Felsökning

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser >

Begränsad garanti

 

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Bestämmelser

CE-regler

Vi, USRobotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, förklarar under eget ansvar att produkten USRobotics 56K Faxmodem, modell 5630C, till vilket den här deklarationen hör, efterlever följande standarder och/eller andra normgivande dokument.

EN60950
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Vi deklarerar att ovan namngivna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta delar i direktiv 1999/5/EG.

Proceduren för bedömning av överensstämmelse som hänvisas till i Article 10(3) och mer detaljerat i Annex II i direktivet 1999/5/EG har följts.

Deklaration om nätverkskompatibilitet
Den här utrustningen har utformats för att fungera i alla PSTN-nätverk inom EU.

Den här utrustningen är försedd med en lämplig PSTN-kontakt för det land där den levererades. Om det krävs att den här utrustningen används i ett annat nätverk än det som ursprungligen avsågs bör användaren kontakta leverantören för hjälp vid anslutningen.

Kontakta vårt supportcenter för att få ett RMA-nummer (Return Material Authorisation) innan du skickar produkten till reparationsadressen. Paket med produkter som skickas till reparationsadressen utan RMA-nummer skickas tillbaka oöppnade.

FRS Europe BV.
Draaibrugweg 2
1332 AC Almere
Nederländerna