U.S. Robotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper >

Installation för alla operativsystem

Felsökning

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser

Begränsad garanti

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Produktegenskaper

Moduleringsscheman

ITU-T V.92
ITU-T V.90
ITU-T V.34+
ITU-T V.34
ITU-T V.32 bis
ITU-T V.32
ITU-T V.22 bis
ITU-T V.22
ITU-T V.23
Bell 212A
ITU-T V.21

Scheman för felkontroll och datakomprimering

ITU-T V.42
ITU-T V.42 bis
MNP 2-5

Faxmoduleringsscheman

ITU-T V.17
ITU-T V.29
ITU-T V.27ter
ITU-T V.21

Faxstandarder

EIA 578 klass 1 FAX
EIA 592 klass 2.0 FAX

Länkhastigheter för V.92

Framkanal (ingående hastigheter)

28 000, 29 333, 30 666, 32 000, 33 333, 34 666, 36 000, 37 333, 38 666, 40 000, 41 333, 42 666, 44 000, 45 333, 46 666, 48 000, 49 333, 50 666, 52 000, 53 333, 54 666, 56 000

Bakkanal (utgående hastigheter) PCM, endast utgående (om Internet-leverantören tillåter det)

24 000, 25 333, 26 666, 28 000, 29 333, 30 666, 32 000, 33 333, 34 666, 36 000, 37 333, 38 666, 40 000, 41 333, 42 666, 44 000, 45 333, 46 666, 48 000

Bakkanal (utgående hastigheter) utgående utan PCM

4 800, 7 200, 9 600, 12 000, 14 400, 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200

Länkhastigheter för V.90

Framkanal (ingående hastigheter)

28 000, 29 333, 30 666, 32 000, 33 333, 34 666, 36 000, 37 333, 38 666, 40 000, 41 333, 42 666, 44 000, 45 333, 46 666, 48 000, 49 333, 50 666, 52 000, 53 333, 54 666, 56 000

Bakkanal (utgående hastigheter)

4 800, 7 200, 9 600, 12 000, 14 400, 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200

Länkhastigheter för V.34

4 800, 7 200, 9 600, 12 000, 14 400, 16 800, 19 200, 21 600, 24 000, 26 400, 28 800, 31 200, 33 600

Länkhastigheter för V.32 bis

4 800, 7 200, 9 600, 12 000, 14 400

Ytterligare länkhastigheter

300, 1 200/75 (V.23), 1 200, 2 400

Länkhastigheter för fax

2 400, 4 800, 7 200, 9 600, 12 000, 14 400

Uppgraderingsbart Flash ROM

56K Faxmodem stödjer programhämtningar via flash-minne. Du kan få tillgång till de senaste funktionerna genom att snabbt och enkelt hämta uppdateringar.

Lampor på framsidan

Symbol
Innebörd
Status
PWR Ström Modemet är påslaget.
CD Identifiering av bärvåg Tänds om modemet tar emot en giltig datasignal (bärvåg) från ett fjärrmodem och visar att dataöverföring är möjlig. Alltid tänd om CD-prioritet är på (&C0).
RD Mottagning av data Blinkar när modemet sänder resultatkoder eller överför mottagna databitar från fjärrenheten.
SD Sändning av data Blinkar när datorn skickar en databit till modemet.