USRobotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper

Installation på operativsystemen Windows 98SE/Me/2000/XP

Instruktioner för
avinstallation

Felsökning >

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser
och begränsad garanti

Kontaktinformation

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Felsökning

Om du får problem med modemet bör du först kontrollera att det har installerats korrekt.

Windows 98SE/Me

 1. Klicka på Start, välj Inställningar och sedan Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen Modem.
 3. I fönstret "Egenskaper för Modem" visas en beskrivning av modemet. Klicka på fliken Diagnostik. Kontrollera att rätt modem är markerat.
 4. Klicka på knappen Mer information. Ett antal kommandon och svar från modemet visas. Det innebär att installationen är klar.

Om modemet inte visas och/eller du inte ser ett antal kommandon och svar, kontrollerar du att alla kontakter är ordentligt anslutna till modemet och på datorns baksida. Kontrollera att PWR-lampan lyser. Stäng av och starta om datorn. Kontrollera modemet igen från Kontrollpanelen enligt ovan.

Windows 2000/XP

 1. Klicka på Start, välj Inställningar och sedan Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen Telefoner och modem.
 3. Klicka på fliken Modem. Kontrollera att rätt modem har markerats.
 4. Klicka på knappen Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Diagnostik.
 6. Klicka på knappen Fråga modem. Ett antal kommandon och svar från modemet visas. Det innebär att installationen är klar.

Om modemet inte visas och/eller du inte ser ett antal kommandon och svar, kontrollerar du att alla kontakter är ordentligt anslutna till modemet och på datorns baksida. Kontrollera att PWR-lampan lyser. Stäng av och starta om datorn. Kontrollera modemet igen från Kontrollpanelen enligt ovan.

PWR-lysdioden lyser inte.

Möjlig lösning:
Kontrollera att drivrutinerna för modemet har installerats. PWR-lampan lyser inte förrän drivrutinerna har installerats. Om drivrutinerna är installerade läser du följande möjliga lösningar.

Möjlig lösning:
Kontrollera att du använder rätt kabel. Kontrollera att du använder USB A till B-kabeln som levererades med modemet.

Möjlig lösning:
USB-porten kanske inte är aktiverad. Så här kontrollerar du om USB är aktiverat:

 1. Klicka på Start, välj Inställningar och klicka på Kontroll panelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen System.
 3. Klicka sedan på fliken Enhetshanteraren.

Om USB är aktiverat visas en USB-ikon och orden ”USB-styrenhet” under ikonen Dator. Om USB inte är aktiverat måste du aktivera USB i systemets BIOS. Kontakta teknisk support hos tillverkaren om du vill ha instruktioner. När USB-porten har aktiverats i systemets BIOS, upptäcks och installeras USB-support automatiskt när Windows startas om.

Möjlig lösning:
Om modemet har fungerat tidigare men du har tagit bort USB-kabeln från datorn och sedan anslutit den igen, kan du försöka med en annan USB-port. Det kan ursprungligen ha ställts in på den andra USB-porten. Du bör kunna notera viss aktivitet från datorn t.ex. hårddiskaktivitet eller en timglasikon under några sekunder när du sätter i eller tar bort en USB-kabel från datorn eller USB-enheten. Om du inte ser någon aktivitet kanske systemet inte kommunicerar korrekt med USB-portarna.

Programvaran känner inte igen modemet.

Möjlig lösning:
Kommunikationsprogrammet kanske inte fungerar korrekt om du har flera versioner av programvaran installerad, om du använder en tidigare version eller har flera kommunikationsprogram installerade i systemet. Vi rekommenderar att du använder det kommunikationsprogram som levereras med modemet på installations-cd:n.

Möjlig lösning:
Du kanske inte har rätt modemtyp vald i programmet eller i Windows.

Windows 98- och Me-användare klickar på Start, väljer Inställningar och sedan Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Modem.

Windows 2000- och XP-användare klickar på Start, väljer Inställningar och sedan Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Telefoner och modem och sedan på fliken Modem.

En lista över installerade modem visas. I det här fönstret kan du även lägga till, ta bort eller visa egenskaper för modem. Det USRobotics-modem som du har installerat ska visas i listan över installerade modem. Om ingen av modembeskrivningarna i listan matchar ditt USRobotics-modem eller inga modem visas, har modemet inte installerats korrekt. Försök att installera om modemet.

Möjlig lösning:
Om du använder Fjärranslutning kanske det inte har konfigurerats korrekt. Kontrollera konfigurationen och att du har valt rätt modem:

 1. Dubbelklicka på Den här datorn, dubbelklicka på ikonen Fjärranslutning, högerklicka på den anslutning som du försöker använda och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Kontrollera att beskrivningen i modemrutan matchar beskrivningen av det modem som du försöker använda. Om den inte matchar väljer du rätt modembeskrivning.

Mitt modem ringer inte upp eller besvarar inte inkommande samtal.

För både uppringningsproblem och problem med besvarade samtal
Möjlig lösning:
Du kanske har en dålig telefonsladdskontakt till modemet eller telefonsladden har satts i fel jack. Telefonsladden ska sättas i jacket som är märkt TELCO på modemet och i telefonjacket i väggen. Använd helst den telefonsladd som finns i modempaketet.

Möjlig lösning:
Det kan finnas enheter mellan modemet och telefonjacket. Det får inte finnas några linjefördelare, faxmaskiner eller andra enheter mellan modemet och vägguttaget.

Kontorsanvändare
Möjlig lösning:
Du kan ha satt i modemets telefonsladd i en digital linje vilket kan ha skadat modemet. Kontakta telefonsystemadministratören om du är osäker på om telefonlinjen är digital.

Om telefonsystemet kräver att du slår ”9” för att få en extern linje, måste du lägga till ”9” före numret som du slår.

Användare av röstpost
Möjlig lösning:
Om det lokala telefonbolaget tillhandahåller röstpost kan kopplingstonen ändras när meddelanden väntar. Hämta röstposten för att återställa den normala kopplingstonen.

Mitt modem låter som om det försöker ansluta till ett annat modem men misslyckas.

Möjlig lösning:
Du kan ha en dålig anslutning. Alla samtal dirigeras på olika sätt så försök att ringa upp igen.

Modemet ansluter inte till Internet med överföringshastigheten 56K.

Möjlig lösning:
V.90/V.92-protokollet tillåter hämtningshastigheter på upp till 56K, men linjeförhållandena kan påverka de faktiska hastigheterna under ett visst anslutningstillfälle. På grund av ovanliga telefonlinjekonfigurationer kan en del användare inte utnyttja fördelarna med V.90/V.92-tekniken fullt ut just nu. Så här upprättar du en 56K-anslutning:
 • Den server som du ringer till måste stödja och tillhandahålla en digital V.90/V.92-signal. Internet-leverantören kan förse dig med en lista över uppringningsanslutningar och information om vad de anslutningarna stödjer för tillfället.
 • Telefonlinjen mellan Internet-leverantören och modemet måste kunna stödja en 56K-anslutning och bara ha en analog till digital-konvertering. 56K-signalen från Internet-leverantören börjar som en digital signal. Någonstans mellan Internet-leverantören och modemet finns en digital till analog-signalkonvertering så att modemet kan ta emot data. Det får inte finnas fler än en analog till digital-signalkonvertering på vägen från Internet-leverantören till ditt modem. Om det görs fler än en analog till digital-konvertering blir anslutningshastigheten V.34 (33,6 kbit/s). Det kan även finnas försvagningar på de lokala linjerna mellan Internet-leverantören och ditt modem. Dessa försvagningar kan förhindra eller begränsa V.90/V.92-anslutningshastigheterna. Alla telefonsamtal dirigeras på olika sätt så du bör försöka att ansluta med 56K flera gånger. Ett sätt att testa det här är att ringa ett fjärrsamtal. Fjärrsamtalslinjer är ofta mycket renare än lokala linjer. Tänk på att telefonbolag ständigt uppgraderar sina system. Linjer som inte stödjer 56K idag kan komma att göra det inom en snar framtid.
 • Ditt modem måste ansluta till en V.90/V.92-server. Två 56K-modem ansluter inte till varandra med hastigheten 56K.

Mitt modem kan inte ansluta med de utlovade högre hastigheterna.

Möjlig lösning:
Så här upprättar du en V.92-anslutning:
 • Den server som du ringer upp måste stödja och tillhandahålla en digital V.92-signal. Internet-leverantören kan förse dig med en lista över uppringningsanslutningar och information om vad de anslutningarna för tillfället stödjer.
 • Telefonlinjen mellan Internet-leverantören och modemet måste kunna stödja en 56K-anslutning och bara ha en analog till digital-konvertering.
 • Ditt modem måste ansluta till en V.92-server. Två 56K-modem ansluter till varandra med V.34-hastigheter (33,6K).

V.92-standarden är en uppgradering av 56K-tekniken. V.92 erbjuder tre funktioner som utökar den aktuella V.90-standarden.

 • Den första utökningen är "V.PCM-Upstream"-tekniken som möjliggör ett modems utgående kommunikation att nå hastigheter på 48 000 bit/s.
 • Den andra utökningen är "Quick Connect", som tillåter snabbare uppringningsanslutningar genom att modemet kommer ihåg linjeförhållandena för en tjänsteleverantör som stödjer V.92. Den första gången du ansluter till tjänsteleverantören genomgår modemet hela impulssekvensen och lagrar informationen som det tar emot. På så sätt elimineras behovet för modemet att gå igenom hela impulssekvensen under efterföljande anslutningsförsök vilket minskar anslutningstiden med 30 - 50 %. Om det inte går att upprätta en optimal anslutning med modemet efter det första försöket, går modemet igenom hela impulssekvensen.
 • Den tredje utökningen är "Modem On Hold"-tekniken som gör att Internet-anslutningen kan försättas i pausläge vid inkommande telefonsamtal om du har en Samtal väntar-funktion hos det lokala telefonbolaget. Du kan sedan återställa anslutningen när samtalet är klart, utan att anslutningen bryts. Om du ansluter till en tjänsteleverantör som stödjer V.92, visas ett meddelande om att det finns ett inkommande samtal. Om du dessutom har en nummerpresentationstjänst visas numret på det inkommande samtalet i datorns meddelandefönster. Du har då möjlighet att besvara samtalet eller ignorera det. Om du ansluter till en V.92-server och väljer att besvara samtalet, visas ett annat meddelande om den tid som tjänsteleverantörens system väntar innan dataanslutningen avbryts.

USRobotics