USRobotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper

Installation på operativsystemen Windows 98SE/Me/2000/XP

Instruktioner för
avinstallation

Felsökning

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser
och begränsad garanti

Kontaktinformation

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Läs det här först!

Grattis! Du är en av de första att äga ett modem som har den nya V.92-standarden.

V.92-standarden är en spännande ny uppgradering av 56K-tekniken. V.92 erbjuder tre nya funktioner som utökar den nuvarande V.90-standarden.

Den första utökningen är "V.PCM-Upstream"-tekniken som möjliggör ett modems utgående kommunikation att nå hastigheter på 48 000 bit/s. V.90-standarden begränsade utgående hastigheter till 31 200 bit/s.

Den andra utökningen är Quick Connect, som tillåter snabbare uppringningsanslutningar genom att modemet kommer ihåg linjeförhållandena för en tjänsteleverantör som stödjer V.92. Den första gången du ansluter till tjänsteleverantören genomgår modemet hela impulssekvensen och lagrar informationen som det tar emot. På så sätt elimineras behovet för modemet att gå igenom hela impulssekvensen under efterföljande anslutningsförsök vilket minskar anslutningstiden med 30 - 50 %. Om det inte går att upprätta en optimal anslutning med modemet efter det första försöket, går modemet igenom hela impulssekvensen.

Den tredje utökningen är "Modem On Hold"-tekniken som gör att Internet-anslutningen kan försättas i pausläge vid ett inkommande samtal. Du kan sedan återställa anslutningen när samtalet är klart, utan att anslutningen bryts. Om du ansluter till en tjänsteleverantör som stödjer V.92, visas ett meddelande om ett inkommande samtal.*† Om du dessutom prenumererar på en nummerpresentationstjänst visas numret för det inkommande samtalet i datorns meddelandefönster. Du har då möjlighet att besvara samtalet eller ignorera det. Om du ansluter till en V.92-server och väljer att besvara samtalet, visas ett annat meddelande om den tid som tjänsteleverantörens system väntar innan dataanslutningen avbryts. Om du ansluter till en server som inte stödjer V.92, visas ett meddelande om att det finns ett inkommande samtal. Du har då möjlighet att besvara samtalet eller ignorera det. Om du besvarar samtalet avbryts dataanslutningen.

På installations-cd:n finns programmet ControlCenter. Med programmet ControlCenter kan du enkelt konfigurera inställningarna för ditt nya V.92-modem och automatiskt få information om uppdateringarna av modemkoden. Handboken för ControlCenter hittar du genom att följa länken i ControlCenter-gränssnittet.

De nya V.92-uppgraderingarna finns inte omedelbart hos alla tjänsteleverantörer. Du kan ta reda på om du kan upprätta en V.92-anslutning genom att läsa följande URL:

http://www.usr-emea.com/support/s-v92.asp?loc=unkg.

Kontakta Internet-leverantören för att ta reda på när de ska uppdatera sina servrar och inkludera V.92-tekniken. Det här modemet är bakåtkompatibelt och förhandlar om den högsta möjliga hastigheten vid anslutning till en Internet-leverantör.

* Du måste ha en Samtal väntar-funktion hos telefonbolaget för att kunna använda uppgraderingen "Modem On Hold".
† Om inkommande samtal omedelbart vidarebefordras till röstpost får du inte det här meddelandet. 

 

 

rev. 2.0
9-04
R46.0832.00


USRobotics