USRobotics
       

Innehåll:

Välkommen till informationsåtkomst med 56K

Produktegenskaper

Installation på operativsystemen Windows 98SE/Me/2000/XP >

Instruktioner för
avinstallation

Felsökning

Teknisk referens (English)

Ordlista

Bestämmelser
och begränsad garanti

Kontaktinformation

56K Faxmodem Användarhandbok och referens

Systemkrav:
98SE och Me: Pentium II, 300 Mhz, 128 MB RAM
2000 och XP: Pentium III, 500 Mhz, 128 MB RAM

Installation på operativsystemen Windows 98SE/Me/2000/XP

Steg 1: Förbered installationen.

Obs! Innan du börjar rekommenderar vi att du avinstallerar eventuella andra modem som finns i systemet. Instruktioner finns i dokumentationen till de tidigare modemen.

Anteckna serienumret för det nya USRobotics-modemet för framtida referens. Serienumret finns på den vita streckkodsetiketten på modemets undersida och på modempaketet. Om du vid något tillfälle behöver ringa vår avdelning för teknisk support, ska du uppge det här numret så att du kan få hjälp med ditt problem.

Steg 2: Anslut modemet till datorn.

Anslut USB A till B-kabeln till modemet och datorn. När du söker efter USB-porten på datorns baksida, söker du efter portar som märkts med USB eller med ikonen . Sätt i den rektangulära kontaktänden av kabeln i datorns USB-port; sätt i den fyrkantiga kontaktänden i datorns USB-port på 56K Faxmodem USB.

Obs! Strömlampan (PWR LED) tänds inte förrän drivrutinerna har installerats i Steg 4.

Steg 3: Anslut modemet till en analog telefonlinje.

Sätt i ena änden av telefonsladden i jacket på modemet som är märkt TELCO och sätt i den andra änden i ett analogt telefonvägguttag.

Varning! Det telefonuttag som du använder måste vara för en ANALOG telefonlinje. De flesta kontorstelefonlinjer kopplas till DIGITALA linjer. Kontrollera vilken typ av linje du har. Modemet skadas om du använder en digital telefonlinje.

Steg 4: Installera modemet.
Operativsystemet ska rapportera Ny maskinvara har hittats och starta guiden Lägg till ny maskinvara. När fönstret "Lägg till ny maskinvara" visas klickar du på Nästa och sätter sedan i installations-cd:n i cd-enheten.

Windows 98SE

Följ nedanstående steg om du använder operativsystemet Windows 98SE:

 1. Välj Sök efter den bästa drivrutinen för enheten (rekommenderas) och klicka på Nästa.
 2. Klicka på Ange sökväg och skriv D:\ och klicka på Nästa. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället för "D".)
 3. När rätt drivrutiner hittas för USRobotics USB Modem Enumerator, klickar du på Nästa.
 4. När programinstallationen är klar klickar du på Slutför. Guiden identifierar sedan och rapporterar en sökning efter drivrutiner för modemenheten; klicka på Nästa.
 5. Välj Sök efter den bästa drivrutinen för enheten (rekommenderas) och klicka på Nästa.
 6. Klicka på Ange sökväg och skriv D:\ och klicka på Nästa. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället för "D".) När Windows hittar rätt drivrutiner för USRobotics 56K Faxmodem USB, klickar du på Nästa.
 7. När programinstallationen är klar klickar du på Slutför.

Windows Me

Följ nedanstående steg om du använder operativsystemet Windows Me:

 1. I Windows Me måste först Modem Enumerator installeras. Välj Ange var drivrutinen finns (avancerat) och klicka på Nästa.
 2. Klicka på Ange en sökväg och skriv D:\WinME och klicka på Nästa. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället för "D".)
 3. När rätt drivrutiner hittas för Modem Enumerator, klicka på Nästa.
 4. När det här är klart klickar du på Slutför. Du blir nu ombedd att ange drivrutinerna för modemenheten. Välj Ange var drivrutinen finns (avancerat) och klicka på Nästa.
 5. Klicka på Ange en sökväg och skriv D:\WinME. Klicka på Nästa. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället för "D".)
 6. När Windows hittar rätt drivrutiner för USRobotics 56K Faxmodem USB, klickar du på Nästa.
 7. Klicka på Ja för att fortsätta om fönstret "Ingen digital signatur hittades" visas.
 8. När programinstallationen är klar klickar du på Slutför.

Windows 2000

Följ nedanstående steg om du använder operativsystemet Windows 2000:

 1. Välj Sök efter en lämplig drivrutin för enheten (rekommenderas) och klicka på Nästa.
 2. Klicka på Ange en sökväg och skriv D:\2000_XP och klicka sedan på Nästa. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället för "D".)
 3. När Windows hittar rätt drivrutiner för USRobotics 56K Faxmodem USB, klickar du på Nästa.
 4. Klicka på Ja för att fortsätta om fönstret "Ingen digital signatur hittades" visas.
 5. När programinstallationen är klar klickar du på Slutför.

Windows XP

Följ nedanstående steg om du använder operativsystemet Windows XP:

 1. Välj Installera från en lista eller angiven plats (avancerat) och klicka på Nästa.
 2. Markera Inkludera den här platsen i sökningen och skriv D:\2000_XP. Klicka på Nästa. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället för "D".)
 3. När Windows hittar rätt drivrutiner för USRobotics 56K Faxmodem USB, klickar du på Nästa.
 4. Klicka på Fortsätt ändå när skärmen för Windows-logotyptest visas. När
 5. programinstallationen är klar klickar du på Slutför.

Obs! Strömlampan (PWR LED) tänds inte förrän den första uppsättningen drivrutiner har installerats. Om PWR inte tänds när drivrutinerna har installerats, kanske modemet inte kan anslutas. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten mellan modemet och datorn.

Steg 5: Installera programmet ControlCenter.

Ta ut och sätt in installations-cd:n igen i cd-enheten. Ett gränssnitt visas där du kan utföra följande:

 • Installera program (t.ex. Samtal väntar-funktion för Internet eller faxprogrammet Phonetools)
 • Visa användarhandböcker för programmet och modemet
 • Byta språk
 • Få support- och felsökningsinformation

Om gränssnittet inte visas automatiskt klickar du på Start och sedan på Kör. I dialogrutan "Kör" skriver du D:\setup.exe. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället "D".)

Välj alternativet Software (Programvara) i gränssnittet på installations-cd:n, välj alternativet ControlCenter och klicka på Install (Installera). När dialogrutan "Choose Setup Language" (Välj installationsspråk) visas väljer du ett språk i listan och klickar på OK.

Med programmet ControlCenter kan du konfigurera inställningarna för V.92-modemet och du meddelas automatiskt om uppdateringar av modemprogram. När du kör ControlCenter första gången identifieras USRobotics-modemet. Klicka på ikonen för ditt modem. Om du behöver instruktioner klickar du på länken för handboken till ControlCenter i ControlCenter-gränssnittet.

Obs! Du kan installera om programmet ControlCenter från installations-cd:n om det behövs.
Om du vill verifiera installationen klickar du på Start, Program, USRobotics och ControlCenter. Om det programmet inte har installerats automatiskt, klickar du på Start och klickar sedan på Kör. I dialogrutan "Kör" skriver du D:\setup.exe. (Om cd-enheten på din dator använder en annan bokstav skriver du den bokstaven i stället för "D".) Välj alternativet Software (Programvara) och följ sedan instruktionerna för att installera programmet ControlCenter.

Steg 6: Installera Samtal väntar-funktion för Internet.

Välj alternativet Software (Programvara), välj alternativet Samtal väntar-funktion för Internet och klicka på Install (Installera). När dialogrutan "Choose Setup Language" (Välj installationsspråk) visas väljer du ett språk i listan och klickar på OK. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Med Samtal väntar-funktion för Internet aktiveras V.92-funktionen "Modem On Hold" som tillåter att Internet-anslutningen försätts i pausläge vid inkommande samtal.*

 • Om du ansluter till en tjänsteleverantör som stödjer V.92, visas ett meddelande om att det finns ett inkommande samtal. Om du dessutom prenumererar på nummerpresentationstjänst visas numret på det inkommande samtalet i datorns meddelandefönster. Du har då möjlighet att besvara samtalet eller ignorera det. Om du väljer att besvara samtalet visas ett annat meddelande om den tid som tjänsteleverantörens system väntar innan dataanslutningen avbryts. Du kan sedan återställa anslutningen när samtalet är klart, utan att anslutningen bryts.
 • Om du ansluter till en server som inte stödjer V.92, visas ett meddelande om att det finns ett inkommande samtal. Du har då möjlighet att besvara samtalet eller ignorera det. Om du besvarar samtalet avbryts dataanslutningen.

Med Phonetools kan du sända och ta emot fax och programmet ingår som ett tilläggsprogram.

* Du måste ha en Samtal väntar-funktion hos telefonbolaget för att kunna använda uppgraderingen "Modem On Hold".

USRobotics