USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion >

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 4-Port Broadband Router

Utskriftsserver

Felsökning

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för Broadband Router (Windows 95, 98,
2000, NT, Me, XP och Macintosh)

 

 

Introduktion

Funktioner och egenskaper

 • Delat bredbandsinternet
 • 4 10/100 Mbps Ethernet LAN-portar med automatisk avkänning och automatisk växling
 • 1 10/100 Mbps Ethernet WAN-port med automatisk avkänning och automatisk växling
 • VPN-protokollet stöds
 • Skrivardelning
 • Brandvägg
 • DHCP-server
 • Webbaserat konfigurationstillbehör
 • Åtkomstkontroll
 • Virtuell server (Användardefinierad vidarebefordran av port)
 • Användardefinierad programavkänningstunnel
 • DMZ-värd
 • SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • UPnP (Universal Plug and Play)

Det här behöver du innan du börjar

 • Dator med en installerad Ethernet-adapter (NIC)
 • Ett Ethernet-baserat kabel- eller DSL-modem ELLER ett RS-232-baserat analogt modem eller ISDN-modem
 • CD-ROM för installation av operativsystem
 • Internet Explorer 4 eller senare ELLER Netscape 4 eller senare
 • En seriell RS-232-kabel om du har ett analogt modem eller ett ISDN- modem

4-Port Broadband Router har funktioner för sex typer av WAN-nätverksanslutningar: Static IP Address, Dynamic IP Address, Dynamic IP Address with Road Runner Session Management, PPP over Ethernet, PPTP eller Dial-up Network. (Statisk IP-adress, Dynamisk IP-adress, Dynamisk IP-adress med Road Runner-sessionshantering, PPP via Ethernet, PPTP eller Fjärranslutet nätverk). Om du har en statisk eller dynamisk IP-anslutning läser du i det nedanstående avsnittet Innan du börjar - kabel- eller DSL-anslutning. Om du har en anslutning av typen PPPoE kan du läsa i det nedanstående avsnittet Innan du börjar - PPPoE-anslutning. Om du har en anslutning av typen PPTP kan du läsa i det nedanstående avsnittet Innan du börjar - PPTP-anslutning. Om du har en fjärranslutning kan du läsa i det nedanstående avsnittet Innan du börjar - Analog anslutning eller ISDN-anslutning. Om du är osäker på vilken nätverksanslutning du har kan du kontakta Internet-leverantören.

 

Framsidan

 • LAN LINK/ACT-indikator: Den gröna Link/Act-indikatorn tänds när en Ethernet-signal identifieras och blinkar när LAN-portarna skickar eller tar emot data.
 • LAN 10/100-indikator: Den gröna LAN 10/100-indikatorn tänds när en 100 Mbps-länk etablerats. Den här indikatorn är avstängd när en 10 Mbps-länk etablerats.
 • WAN LINK/ACT-indikator: Den gröna WAN Link/Act-indikatorn tänds när en Ethernet-signal identifieras och blinkar när LAN-porten skickar eller tar emot data.
 • WAN 10/100-indikator: Den gröna WAN 10/100-indikatorn tänds när en 100 Mbps-länka etablerats. Den här indikatorn är avstängd när en 10 Mbps-länk etablerats.
 • SYSTEM-indikator: Den orangefärgade SYSTEM-indikatorn blinkar en gång i sekunden när 4-Port Broadband Router fungerar korrekt.
 • WAN STATUS-indikator: Den orangefärgade WAN STATUS-indikatorn tänd när en WAN-anslutning (Wide Area Network) etablerats och används.
 • Strömindikator: Den orangefärgade strömindikatorn tänds när systemet är strömanslutet.

Baksidan

 • PRINTER (SKRIVARE): Den här parallellporten används till att ansluta en skrivare till det lokala nätverket.
 • COM: Denna seriella port kan användas för att ansluta till ett analogt modem.
 • WAN: RJ-45 WAN-porten används för anslutning till ett bredbandsmodem.
 • LAN-portarna 1-4: LAN-portarna används för att ansluta enheter till det lokala nätverket.

 

Sidopanel

 • 5VDC: Den här anslutningsporten är avsedd för strömförsörjningen till 4-Port Broadband Router.
 • Återställningsknapp: Koppla ur strömförsörjningsenheten. Tryck på återställningsknappen och håll den nedtryckt. Medan du håller återställningsknappen nedtryckt sätter du i strömförsörjningsenheten. När 4-Port Broadband Router är strömansluten igen fortsätter du att hålla ned återställningsknappen tills systemindikatorn börjar blinka. Fabriksinställningarna för 4-Port Broadband Router återställs.

Obs! USRobotics 4-Port Broadband Router kan enkelt anslutas till valfritt Ethernet-baserat kabel- eller DSL-modem, eller ett RS-232-baserat analogt modem eller ISDN-modem. Du kan kontrollera kompatibiliteten genom att se om kabel- eller DSL-modemet är anslutet till nätverksadaptern i datorn med en Ethernet-kabel. 4-Port Broadband Router kan inte anslutas till ett modem av typen kabel, DSL, analogt eller ISDN som bara använder en USB-anslutning.

 

Innan du börjar

Innan du börjar - kabel- eller DSL-anslutning
Innan du börjar – PPPoE-anslutning
Innan du börjar – PPTP-anslutning

Innan du börjar – Analog anslutning eller ISDN-anslutning


Innan du börjar - kabel- eller DSL-anslutning

I den här användarhandboken behandlas de flesta typer av kabel- och DSL-installationer som konfigureras för dynamisk eller statisk IP-adressering. I den här handboken antas det att du har en aktiv och fungerande kabel- eller DSL-Internettjänst.

Obs! Om du är DSL-användare och använder ett inloggningsprogram till att få åtkomst till Internet, använder du troligtvis en PPPoE-anslutning. Se motsvarande avsnitt i den här handboken för information om hur du samlar in konfigurationsinformationen. Om du använder Fjärranslutning och en VPN-adapter, så använder du troligtvis en PPTP-anslutning. Se motsvarande avsnitt i den här handboken för information om hur du samlar in konfigurationsinformationen. Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

Obs! Kabel- eller DSL-modemet måste vara anslutet till datorn via en RJ-45 Ethernet-anslutning. 4-Port Broadband Router är inte kompatibel med kabel- eller DSL-modem med bara en USB-anslutning. Du måste ha en Ethernet-adapter (NIC) som har installerats på datorn.

Du ombeds inhämta följande information om datorn från Internet-leverantören. Kontakta leverantören för att få denna information.

IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servrar/
Namnservrar:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Värdnamn/ DHCP-klient-ID:


______________________________________________________________

Det är inte säkert att all denna information krävs för installationen av 4-Port Broadband Router. Om Internet-leverantören inte kan ge dig informationen kan du få hjälp i följande grundläggande steg för hur du skaffar delar av den nödvändiga informationen.

A. Dessa steg måste du utföra på den dator som är ansluten till kabel- eller DSL-modemet.

Windows-användare

 1. Alla Windows-användare:
  Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Användare av Windows 95/98/Me:
  Dubbelklicka på Nätverk.

  Användare av Windows 2000 och XP:
  Dubbelklicka på Nätverks- och fjärranslutningar.

  Användare av Windows NT:
  Dubbelklicka på Nätverk och klicka sedan på fliken Protokoll.

 3. Alla Windows-användare:
  Välj det TCP/IP-alternativ för nätverksadapterna som används för att ansluta till kabel- eller DSL-modemet och klicka på Egenskaper. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh

Användare av Macintosh OS 9.x:
Klicka på Apple, Inställningar och sedan på TCP/IP. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh OS X:
Klicka på Apple, Systeminställningar och sedan på Nätverk. Fortsätt till steg B.

B. Alla Windows-användare:
Du bör nu vara i fönstret för TCP/IP-egenskaper.

 • Om alternativet Erhålla en IP-adress automatiskt har valts kan du fortsätta med installationen av 4-Port Broadband Router enligt avsnittet "Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till 4-Port Broadband Router" i kapitlet "Maskinvaruinstallation" i den här handboken.
 • Om det här alternativet inte har valts måste du samla in nödvändig konfigurationsinformation om den inte tillhandahölls av Internet-leverantören. Beroende på vilket operativsystem du har kan du behöva klicka på flera flikar i TCP/IP-fönstret för att hitta all nödvändig information. När du är klar väljer du Erhåll en IP-adress automatiskt och klickar på OK. Klicka eventuellt på OK igen för att stänga sidan Nätverksegenskaper. Om du ombeds att starta om datorn klickar du på Nej. Du kan fortsätta med installationen av 4-Port Broadband Router enligt avsnittet "Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till 4-Port Broadband Router" i kapitlet "Maskinvaruinstallation" i den här handboken.

Alla användare av Macintosh:
Ändra alternativet Anslut via: från det aktuella till Anslut via: Ethernet.

Kontrollera vad alternativet Ställ in: har satts till och om det finns någon information från Internet-leverantören för IP-adress, DHCP-klient-ID eller namnservrar.

 • Om alternativet Ställ in: har satts till Med DHCP, kan du fortsätta med installationen av 4-Port Broadband Router enligt avsnittet "Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till 4-Port Broadband Router" i kapitlet "Maskinvaruinstallation" i den här handboken.

 • Om alternativet Ställ in: inte har satts till Med DHCP, måste du samla in nödvändig konfigurationsinformation om den inte tillhandahölls av Internet-leverantören. Du kan behöva klicka på flera flikar i TCP/IP- eller nätverksfönstren för att få all nödvändig information. Sätt alternativet TCP/IP Ställ in: till Med DHCP. Klicka på Spara och stäng TCP/IP- eller nätverksfönstret. Du kan fortsätta med installationen av 4-Port Broadband Router enligt avsnittet "Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till 4-Port Broadband Router" i kapitlet "Maskinvaruinstallation" i den här handboken.


Innan du börjar – PPPoE-anslutning

I den här användarhandboken behandlas de flesta typer av kabel- och DSL-installationer som konfigureras för dynamisk eller statisk IP-adressering. I den här handboken antas det att du har en aktiv och fungerande kabel- eller DSL-Internettjänst.

Obs! Om du är DSL-användare och använder ett inloggningsprogram till att få åtkomst till Internet, använder du troligtvis en PPPoE-anslutning. Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

Du ombeds inhämta följande information om datorn från Internet-leverantören. Titta först efter den nödvändiga informationen i inloggningsprogrammet. Om du inte hittar all nödvändig information kontaktar du Internet-leverantören.

IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router:
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servrar/
Namnservrar:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Användarnamn:
______________________________________________________________
Lösenord:
______________________________________________________________
Tjänstnamn (valfritt):


______________________________________________________________

Det är inte säkert att all denna information krävs för installationen av 4-Port Broadband Router.


Innan du börjar – PPTP-anslutning

Obs! Om du använder fjärranslutning och en VPN-adapter, använder du troligtvis en PPTP-anslutning Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

Du ombeds inhämta följande information om datorn från Internet-leverantören. Titta först efter den nödvändiga informationen i inloggningsprogrammet. Om du inte hittar all nödvändig information kontaktar du Internet-leverantören.

PPTP-konto (Användarnamn):
______________________________________________________________
PPTP-lösenord:
______________________________________________________________
Tjänstnamn:
______________________________________________________________
IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Server-IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Anslutnings-ID:


______________________________________________________________

Det är inte säkert att all denna information krävs för installationen av 4-Port Broadband Router.


Innan du börjar – Analog anslutning eller ISDN-anslutning

I den här handboken behandlas de flesta typer av fjärranslutningar som konfigureras för dynamisk eller statisk IP-adressering. I den här handboken förutsätts det att du har en aktiv och fungerande analog Internet-tjänst eller ISDN-Internettjänst.

Obs! 4-Port Broadband Router kräver ett externt analogt modem eller ett ISDN-modem för fjärranslutningsfunktionalitet. Det analoga modemet eller ISDN-modemet måste vara anslutet till datorn via en seriell anslutning av typen RS-232. 4-Port Broadband Router är inte kompatibel med analoga modem eller DSL-modem med bara en USB-anslutning. Du måste ha en Ethernet-adapter (NIC) installerad på datorn.

Du måste skaffa följande information om fjärranslutning till Internet-leverantören. Kontakta leverantören för att få denna information.

 

IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servrar/
Namnservrar:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Användarnamn*:
______________________________________________________________
Lösenord*:
______________________________________________________________
Åtkomstnummer för fjärranslutning*:


______________________________________________________________

*Om du använder Windows hämtar du den här informationen i mapparna Fjärranslutning eller Nätverks- och fjärranslutningar. Om du använder en Macintosh-dator går du till fjärranslutning via Inställningar för att få den här informationen.

Det är inte säkert att all denna information krävs för installationen av 4-Port Broadband Router. Om Internet-leverantören inte kan ge dig informationen kan du få hjälp i följande grundläggande steg för hur du skaffar delar av den nödvändiga informationen.

A. Dessa steg måste du utföra på den dator som är ansluten till det analoga modemet eller ISDN-modemet.

Användare av Windows 95 och 98:
Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Utforska. Dubbelklicka på Fjärranslutning. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Server och sedan på knappen TCP/IP-inställningar. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows 2000:
Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverks- och fjärranslutningar. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Nätverk och rulla sedan nedåt i listan över komponenter. Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows NT:
Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Utforska. Dubbelklicka på Fjärranslutning. Välj Internet-anslutning i listan Telefonbokspost att ringa upp. Klicka på Mer och välj Redigera post- och modemegenskaper. Klicka på fliken Server och sedan på knappen TCP/IP-inställningar. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows Me:
Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan Fjärranslutning. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Nätverk och sedan på knappen TCP/IP-inställningar. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows XP:
Klicka på Windows Start och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Nätverk, välj Internet Protocol (TCP/IP) på menyn och klicka på Egenskaper. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh OS 9.x:
Klicka på Apple, Inställningar och sedan på TCP/IP. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh OS X:
Klicka på Apple, Systeminställningar och sedan på Nätverk. Fortsätt till steg B.

B. Alla Windows-användare:
Du bör nu vara i fönstret för TCP/IP-egenskaper.

Om alternativen Servern tilldelar IP-adress och Servern tilldelar namnserveradresser har valts har du en dynamisk IP-adress. Stäng öppna egenskapsfönster och fortsätt med installationen av 4-Port Broadband Router enligt avsnittet "Ansluta ett analogt modem eller ett ISDN-modem till 4-Port Broadband Router" i kapitlet "Maskinvaruinstallation" i den här handboken.

Om de här alternativen inte har valts har du en statisk IP-adress och måste kontrollera följande information: IP-adress, nätmask och standard-gateway. Du kan fortsätta med installationen av 4-Port Broadband Router enligt avsnittet "Ansluta ett analogt modem eller ett ISDN-modem till 4-Port Broadband Router" i kapitlet "Maskinvaruinstallation" i den här handboken.

Alla användare av Macintosh:

 • Om alternativet Ställ in: har ställts in till Manuellt, skriver du all information från föregående tabell. Sätt alternativet Ställ in: till Med DHCP Server.

 • Om alternativet Ställ in: har satts till något annat ändrar du det till Med DHCP Server.

Ändra alternativet Anslut via: till Anslut via Ethernet.

Klicka på Spara och stäng TCP/IP- eller nätverksfönstret. Du kan fortsätta med installationen av 4-Port Broadband Router enligt avsnittet "Ansluta ett analogt modem eller ett ISDN-modem till 4-Port Broadband Router" i kapitlet "Maskinvaruinstallation" i den här handboken.


top of page