USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Särskilda instruktioner för Internet-anslutning

Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router

Felsökning och support

Bestämmelser

Vanliga frågor >

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för Wireless Turbo Access Point & Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Vanliga frågor

Fråga: Vad gör jag om Wireless Turbo Access Point & Router inte kan hämta en IP-adress från Internet-leverantören?

Svar:

  1. Kontrollera att bredbandsmodemet är ordentligt anslutet.
  2. Pröva att koppla loss strömförsörjningen till kabel- eller DSL-modemet och återanslut det sedan så att det återställs.
  3. Om du använder dynamisk IP-adressering måste du kontrollera att det finns funktioner i kabel- eller DSL-modemet för DHCP-protokollet.
  4. En del Internet-leverantörer kräver att du använder en registrerad MAC-adress.
Fråga: Vad gör jag om den angivna installationsproceduren inte fungerar?

Svar:

  1. Pröva att koppla loss strömförsörjningen till kabel- eller DSL-modemet och återanslut det sedan så att det återställs.
  2. Återställ fabriksinställningarna för Wireless Turbo Access Point & Router. Tryck på återställningsknappen och håll den nedtryckt i fem till tio sekunder. Då återställs Wireless Turbo Access Point & Router till fabriksinställningarna. Om du har angett egna konfigurationsinställningar måste du göra de här ändringarna igen.

Fråga: Vilken typ av kabel behövs om jag vill ansluta bredbandsmodemet till Wireless Turbo Access Point & Router?

Svar:

En del typer av bredbandsmodem kräver att du använder en delningskabel för att ansluta till Wireless Turbo Access Point & Router. Använd de kablar som medföljde Wireless Turbo Access Point & Router och bredbandsmodemet. Kontakta Internet-leverantören om du fortfarande är osäker på vilken typ av kabel du ska använda.

Fråga: Hur får jag tillgång till det webbaserade användargränssnittet?

Svar:

Starta webbläsaren och ange standard-IP-adressen http://192.168.123.254.

Fråga: Stöder Wireless Turbo Access Point & Router IPSEC?

Svar:

Det finns funktioner för IPSEC-protokollet i Wireless Turbo Access Point & Router.

Fråga: Vilken typ av brandvägg är Wireless Turbo Access Point & Router utrustad med?

Svar:

Wireless Turbo Access Point & Router använder NAT och TCP/IP-portinspektion.

Fråga: Vad är NAT?

Svar:

Network Address Translation (NAT) översätter flera IP-adresser i ett privat LAN till en publik adress som skickas till Internet. Det innebär säkerhet eftersom IP-adressen för en dator i LAN inte överförs till Internet. Användaren kan ha flera privata adresser bakom en enstaka adress som tillhandahålls av Internet-leverantören.

Fråga: Vad är DMZ?

Svar:

DMZ betyder Demilitarized Zone. Med den här funktionen kan en IP-adress exponeras på Internet. Med DMZ kan bara en dator exponeras när flera TCP/IP-portar måste vara öppna. Om du vill använda DMZ måste du ställa in en statisk IP-adress för datorn.

Fråga: Delar den exponerade användaren den publika IP-adressen med Wireless Turbo Access Point & Router om DMZ används?

Svar:

Nej, alla specifika förfrågningar vidarebefordras till DMZ-värden.

Fråga: Vad ska jag göra om jag inte får åtkomst till min e-post eller Internet-leverantörens webbsida?

Svar:

Kontakta Internet-leverantören för att få den fullständiga URL-adressen och utför sedan följande steg:

  1. Anslut bredbandsmodemet direkt till någon av datorerna.
  2. Utför pingkommandot genom att klicka på Windows Start och sedan välja Kör. Användare av Windows 95, 98 eller Me skriver command i dialogrutan Kör. Användare av Windows 2000, NT och XP skriver cmd. Alla användare skriver sedan följande kommando: ping xxx, där xxx är den fullständiga URL-adressen till Internet-leverantören.
  3. När du har hämtat IP-adressen anger du den vid alternativet för e-postserver eller i webbläsarens adressfält.

Fråga: Varför får jag inte tillgång till det webbaserade användargränssnittet?

Svar:

Du kanske måste ta bort inställningarna för proxy eller fjärranslutning i webbläsaren.

Fråga: Passeras PPTP-paket eller dirigeras de aktivt av Wireless Turbo Access Point & Router?

Svar:

Wireless Turbo Access Point & Router kan användas för PPTP-paket.

Fråga: Vilket är det största antalet användare som tillåts av Wireless Turbo Access Point & Router?

Svar:

Om du kopplar ytterligare hubbar till Wireless Turbo Access Point & Router, kan upp till 253 separata användare ansluta till Wireless Turbo Access Point & Router.

Fråga: Är Wireless Turbo Access Point & Router kompatibel med olika plattformar?

Svar:

Alla plattformar med funktioner för Ethernet, WiFi- kompatibla 802.11b- och 802.11g-produkter och TCP/IP är kompatibla med Wireless Turbo Access Point & Router.

Fråga: Tillåter Wireless Turbo Access Point & Router att jag använder mina egna publika IP-adresser och domäner, eller måste jag använda de IP-adresser som tillhandahållits av Wireless Turbo Access Point & Router?

Svar:

Det krävs endast en giltig Internet-IP-adress. Det interna IP-adressintervallet går fortfarande genom NAT-brandväggen för alla utgående Internet-förfrågningar. Alla inkommande förfrågningar blockeras om inte bestämda inställningar har gjorts, t.ex. vidarebefordran av port eller DMZ.

Fråga: Hur många portar kan vidarebefordras samtidigt?

Svar:

Du kan vidarebefordra upp till 20 portar samtidigt.

Fråga: Kan Wireless Turbo Access Point & Router användas i stället för ett modem?

Svar:

Nej, Wireless Turbo Access Point & Router måste användas med ett bredbandsmodem.

Fråga: Finns det en säkerhetsloggfunktion för Wireless Turbo Access Point & Router?

Svar:

Ja, det finns en säkerhetsloggfunktion på sidan Verktyg i det webbaserade användargränssnittet.

 


Top of Page