USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation >

Särskilda instruktioner för Internet-anslutning

Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router

Felsökning och support

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för Wireless Turbo Access Point & Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

1. Anslut ditt modem till Wireless Turbo Access Point & Router

  • Stäng av datorn och kabel- eller DSL-modemet.
  • Anslut båda antennerna till Wireless Turbo Access Point & Router.
  • Leta upp Ethernet-kabeln från det kabel- eller DSL-modem som är anslutet till datorns Ethernet-kort.
  • Koppla loss Ethernet-kabeln från datorns Ethernet-kort och anslut den till WAN-porten på baksidan av Wireless Turbo Access Point & Router.

    8054

 

Obs! Vissa kabel- och DSL-modem kan anslutas antingen med en USB-kabel eller en Ethernet-kabel. Om du vill ansluta ett kabel- eller DSL-modem till Wireless Turbo Access Point & Router måste du använda en Ethernet-kabel.


2. Ansluta Wireless Turbo Access Point & Router till datorn och strömförsörjningsenheten


Så här upprättar du en trådlös anslutning: Kontrollera att alla trådlösa kort som ska anslutas till nätverket har ställts in på läget Infrastructure (infrastruktur). Information om hur du ändrar den här inställningen finns i handboken till det trådlösa kortet.Så här upprättar du en Ethernet-anslutning: Anslut den ena änden av Ethernet-kabeln till datorns Ethernet-kort. Anslut den andra änden till en av LAN-portarna på Wireless Turbo Access Point & Router.

 


Alla användare:
Sätt på kabel- eller DSL-modemet. Anslut strömförsörjningsenheten till strömuttaget på Wireless Turbo Access Point & Router. Sätt i strömenheten i ett vanligt eluttag. Slå på datorn.
 

3. Konfigurera grundinställningarna för anslutningen

Starta en webbläsare. På plats- eller adressraden i webbläsaren skriver du http://192.168.123.254 så får du åtkomst till det webbaserade användargränssnittet. Standardanvändarnamnet är admin. Det finns inget standardlösenord för Wireless Turbo Access Point & Router. Logga in genom att klicka på OK.

Utför stegen i installationsguiden när du vill konfigurera de grundläggande anslutningsinställningarna för Wireless Turbo Access Point & Router. Mer anvisningar om hur du samlar in konfigurationsinformationen finns i avsnittet "Särskilda instruktioner för Internet-anslutning" i handboken på installationsskivan.

När du har ställt in grundinställningarna för anslutningen bör du ha Internet-åtkomst. Starta webbläsaren och registrera produkten på www.usr.com/productreg. Om sidan laddas är du klar med installationen. Om sidan inte laddas läser du avsnittet om felsökning.

Obs! Läs kapitlet "Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router" i den här handboken om du vill ha mer detaljerad information om konfiguration. Kontakta din Internet-leverantör om du har frågor som gäller WAN-typen eller anslutningsinformation.

Grattis! Installationen är nu klar. Du bör nu ha säker och delad Internet-åtkomst. Om du stöter på problem kan du hitta mer detaljerad information i kapitlet "Felsökning" i den här handboken.

Om det inte går att ansluta till Wireless Turbo Access Point & Router kan du läsa de tre översta frågorna nedan och se om de kan tillämpas på din situation.

  • Om du försöker skapa en trådlös anslutning men inte kan ansluta till Wireless Turbo Access Point & Router kontrollerar du att varje trådlöst kort har ställts in på läget Infrastructure (infrastruktur). Om de trådlösa korten har ställts in på läget 802.11g AdHoc kan du inte ansluta till Wireless Turbo Access Point & Router. När alla trådlösa kort har ställts in på läget Infrastructure (infrastruktur) bör anslutning automatiskt ske till åtkomstpunkten för Wireless Turbo Access Point & Router. Om de trådlösa korten inte automatiskt ansluts skannar du igen tills Wireless Turbo Access Point & Router identifieras och ansluter sedan.
  • Om du skapar en trådlös anslutning till Wireless Turbo Access Point & Router men länkkvaliteten är dålig kan du kontrollera var Wireless Turbo Access Point & Router är placerad. Länkkvaliteten kan försämras av långa avstånd, flera våningars avstånd eller väggar av stål eller betong. Om det är möjligt flyttar du Wireless Turbo Access Point & Router för att minska effekten av de här hindren.
  • Om Wireless Turbo Access Point & Router är ordentligt ansluten och får åtkomst till Internet, men det uppstår problem vid anslutning till specialprogram (t.ex. ICQ och Battle.net), måste du tilldela bestämda portar för att gå förbi brandväggsfunktionen. Mer information om hur du konfigurerar den här funktionen finns i avsnittet "Specialprogram" i kapitlet "Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router" i den här handboken.

Om du fortfarande har problem kan du fortsätta till avsnittet "Felsökning" i den här handboken.


Följande bild visar systemtopologin efter installationen av Wireless Turbo Access Point & Router.

 

Top of Page