USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Särskilda instruktioner för Internet-anslutning >

Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router

Felsökning och support

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för Wireless Turbo Access Point & Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Särskilda instruktioner för Internet-anslutning

I den här användarhandboken behandlas de flesta typer av kabel- och DSL-installationer som konfigureras för dynamisk eller statisk IP-adressering. I den här handboken antas det att du har en aktiv och fungerande kabel- eller DSL-Internet-tjänst.

 • Om du har DSL-tjänst kan du antingen ha en PPPoE-anslutning eller en PPPoA-anslutning. Om du har en PPPoE-anslutning måste du ange ditt användarnamn och lösenord i Wireless Turbo Access Point & Router tillsammans med eventuell annan information. Läs mer i Bilaga A i det här kapitlet om du vill ha instruktioner om hur du samlar in konfigurationsinformationen. Om du har en PPPoA-anslutning behöver du troligtvis inte ange någon konfigurationsinformation. Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

 • Om du använder Fjärranslutning och en VPN-adapter använder du troligtvis en PPTP-anslutning. I Bilaga B i det här kapitlet hittar du information om hur du samlar in konfigurationsinformationen. Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

 • Om Internet-leverantören inte kan eller vill ge dig den nödvändiga informationen läser du i Bilaga C där det finns anvisningar om hur du kan samla in den här informationen själv.

 

Bilaga A

PPPoE-anslutning

Du behöver ditt användarnamn och lösenord från Internet-leverantören om du vill kunna upprätta en Internet-anslutning med Wireless Turbo Access Point & Router. Beroende på vilken Internet-leverantör du har kan du behöva känna till en del av följande information:

Användarnamn ______________________________________________
Lösenord ______________________________________________
IP-adress:
___________-___________-___________-____________
Nätmask:
___________-___________-___________-____________
Gateway/Router:
___________-___________-___________-____________
DNS-servrar/
Namnservrar:


___________-___________-___________-____________

___________-___________-___________-____________

Tjänstnamn (valfritt):


_______________________________________________

Titta först efter den nödvändiga informationen i inloggningsprogrammet. Om du inte hittar all nödvändig information kontaktar du Internet-leverantören.

Starta en webbläsare. På plats- eller adressraden i webbläsaren skriver du http://192.168.123.254 så får du åtkomst till det webbaserade användargränssnittet.

När anslutningen har upprättats visas det webbaserade användargränssnittet. Standardanvändarnamnet är admin. Det finns inget standardlösenord för Wireless Turbo Access Point & Router. Logga in genom att klicka på OK.

När du öppnar det webbaserade användargränssnittet första gången startas installationsguiden. Konfigurera din PPPoE-anslutning genom att följa anvisningarna på skärmen.

Obs! Om du vid något tillfälle uppmanas att ansluta till Internet kan du behöva välja Try Again (försök igen) eller Connect (anslut) beroende på vilken webbläsare du har.

När du är klar med Setup Wizard (installationsguiden) ska du vänta en stund för att sedan uppdatera webbläsaren. Om det står "PPPoE Connected" ("PPPoE-ansluten") i WAN-avsnittet på sidan Status är konfigurationen klar.

Om du inte kan upprätta en Internet-anslutning klickar du på Basic Setting (grundinställning) i menyn och väljer sedan WAN. Välj lämplig Connection Type (anslutningstyp) och ange informationen du fått om Internet-anslutningen. Klicka på Apply (verkställ) när du är klar. Du bör nu kunna ansluta till Internet.

Nu visas knappen Connect (anslut) på sidan Status. Klicka på knappen om du vill initiera en session med Internet-leverantören.

Obs! Mer detaljerad konfigurationsinformation hittar du i kapitlet Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router i den här användarhandboken.

Top of Page

 

Bilaga B

PPTP-anslutning

Du behöver inhämta följande information om datorn. Titta först efter den nödvändiga informationen i inloggningsprogrammet. Om du inte hittar all nödvändig information kontaktar du Internet-leverantören.

PPTP-konto (Användarnamn):
______________________________________________
PPTP-lösenord:
______________________________________________
Tjänstnamn:
______________________________________________
IP-adress:
___________-___________-___________-____________
Nätmask:
___________-___________-___________-____________
Server-IP-adress:
___________-___________-___________-____________
Anslutnings-ID:


_______________________________________________

Obs! Det är inte säkert att all den här informationen krävs för installationen av Wireless Turbo Access Point & Router.

När du samlat in den här informationen och anslutit Wireless Turbo Access Point & Router startar du en webbläsare. På plats- eller adressraden i webbläsaren skriver du http://192.168.123.254 så får du åtkomst till det webbaserade användargränssnittet.

När anslutningen har upprättats visas det webbaserade användargränssnittet. Standardanvändarnamnet är admin. Det finns inget standardlösenord för Wireless Turbo Access Point & Router. Logga in genom att klicka på OK.

Obs! Om du vid något tillfälle under stegen i Setup Wizard (installationsguiden) uppmanas att ansluta till Internet klickar du på Connect (anslut) och fortsätter med Installationsguiden. Du kanske måste klicka flera gånger på Connect (anslut).

När du öppnar det webbaserade användargränssnittet första gången startas installationsguiden. Konfigurera PPTP-anslutningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

När du är klar med Setup Wizard (installationsguiden) väntar du en stund och uppdaterar sedan webbläsaren. Om det står "PPTP Connected" ("PPTP-ansluten") i WAN-området i avsnittet Device Information (enhetsinformation) på sidan Status så är konfigurationen klar.

Om du inte kan upprätta en Internet-anslutning klickar du på Basic Setting (grundinställning) i menyn och väljer sedan WAN. Välj lämplig Connection Type (anslutningstyp) och ange informationen du fått om Internet-anslutningen. Klicka på Apply (verkställ) när du är klar. Du bör nu kunna ansluta till Internet.

Nu visas knappen Connect (anslut) på sidan Status. Klicka på knappen om du vill initiera en session med Internet-leverantören.

Obs! Mer detaljerad konfigurationsinformation hittar du i kapitlet Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router i den här användarhandboken.

 

Top of Page

 

Bilaga C

Samla in konfigurationsinformation

Om Internet-leverantören inte kan ge dig informationen kan du få hjälp i följande grundläggande steg för hur du skaffar det mesta av den nödvändiga informationen.

Du måste utföra de här stegen på den dator som för tillfället är ansluten till kabel- eller DSL-modemet.

A.

Windows-användare

 1. Alla Windows-användare:
  Klicka på Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Användare av Windows 95/98/Me:
  Dubbelklicka på Nätverk.

  Användare av Windows 2000 och XP:
  Dubbelklicka på Nätverks- och fjärranslutningar.

  Användare av Windows NT:
  Dubbelklicka på Nätverk och klicka sedan på fliken Protokoll.

 3. Alla Windows-användare:
  Välj det TCP/IP-alternativ för nätverksadaptrarna som används för att ansluta till kabel- eller DSL-modemet och klicka på Egenskaper. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh

Användare av Macintosh OS 9.x:
Klicka på Apple, Inställningar och sedan på TCP/IP. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh OS X:
Klicka på Apple, Systeminställningar och sedan på Nätverk. Fortsätt till steg B.

B.

Alla Windows-användare:

Du bör nu vara i fönstret för TCP/IP-egenskaper.

 • Om alternativet Erhåll en IP-adress automatiskt är valt kan du fortsätta till avsnittet om installation av Wireless Turbo Access Point & Router i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.
 • Om det här alternativet inte har valts måste du samla in nödvändig konfigurationsinformation, om den inte tillhandahölls av Internet-leverantören. Beroende på vilket operativsystem du har kan du behöva klicka på flera flikar i TCP/IP-fönstret för att hitta all nödvändig information. När du är klar väljer du Erhåll en IP-adress automatiskt och klickar på OK. Klicka eventuellt på OK igen för att stänga sidan Nätverksegenskaper. Om du ombeds att starta om datorn klickar du på Nej. Du kan fortsätta till kapitlet om Maskinvaruinstallation i den här handboken.

Alla användare av Macintosh:

Ändra alternativet Anslut via: till Anslut via Ethernet.

Kontrollera vad alternativet Ställ in: har satts till och om det finns någon information från Internet-leverantören för IP-adress, DHCP-klient-ID eller namnservrar.

 • Om alternativet Ställ in: är angett till Med DHCP kan du fortsätta till kapitlet om Maskinvaruinstallation i den här handboken.

 • Om alternativet Ställ in: inte är angett till Med DHCP och om det här inte har tillhandahållits av Internet-leverantören måste du inhämta den nödvändiga konfigurationsinformationen. Du kan behöva klicka på flera flikar i TCP/IP- eller nätverksfönstren för att få all nödvändig information. Ange alternativet Ställ in: för TCP/IP till Med DHCP. Klicka på Spara och stäng TCP/IP- eller nätverksfönstret. Du kan fortsätta till kapitlet om Maskinvaruinstallation i den här handboken.


Top of Page