USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion >

Maskinvaruinstallation

Särskilda instruktioner för Internet-anslutning

Konfigurera Wireless Turbo Access Point & Router

Felsökning och support

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för Wireless Turbo Access Point & Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

 

8054

Introduktion

Standarder och specifikationer

 • Inbyggd 54 Mbit/s 802.11g Wireless Turbo Access Point
 • En Ethernet WAN-port av typen RJ-45, 10/100 Mbit/s med automatisk växling och avkänning
 • Fyra Ethernet LAN-portar av typen RJ-45, 10/100 Mbit/s med automatisk växling och avkänning
 • DHCP-server (LAN) och klient (WAN)
 • Statisk och dynamisk IP-adressering
 • PPP över Ethernet (PPPoE)-funktioner
 • Inbäddad PPTP-klient
 • VPN genomgångssupport för PPTP, L2TP och IPSec
 • DMZ-värdfunktion

Säkerhetsfunktioner

 • Integrerad brandvägg
 • 64/128/256-bitars WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy)
 • Wi-Fi Protected Access (WPA och WPA-PSK)
 • Dold SSID-utsändning
 • MAC-adressautentisering och trådlös kopplingsstyrning

Moduleringstyper

 • BPSK, QPSK, CCK, PBCC och OFDM

Trådlös radio

 • Uppfyller IEEE 802,11g-standard för trådlösa 54 Mbit/s-nätverk

Det här behöver du innan du börjar

 • Dator med ett installerat Ethernet-nätverkskort och/eller en installerad 802.11g-kompatibel trådlös adapter
 • Ett Ethernet-baserat kabel- eller DSL-modem
 • Installations-cd-skiva med operativsystem (dvs. cd-skivan med Windows XP)
 • Internet Explorer 5.5 eller senare

 

8054

Framsidan

Strömindikator: Strömindikatorn lyser grönt när enheten används och blinkar grönt när hämtning av fabriksprogramvara pågår. Strömindikatorn lyser orange när enheten startas eller återställs, eller när ett självtest utförs.

Statusindikator: Statusindikatorn lyser grönt när funktionerna för trådlös användning är aktiverade och blinkar när trådlös aktivitet pågår. Statusindikatorn lyser inte när funktionerna för trådlös användning är avaktiverade.

WAN-LYSDIOD: Den här lysdioden lyser grönt när du ansluter en 100 Mbit/s-enhet och orange när du ansluter en 10 Mbit/s-enhet. När signaler skickas via enheten blinkar lysdioden.

LAN-LYSDIOD 1-4: De här lysdioderna lyser grönt när du ansluter en 100 Mbit/s-enhet och orange när du ansluter en 10 Mbit/s-enhet. När signaler skickas via enheten blinkar lysdioderna.


8054

Baksidan

Återställningsknapp: Tryck på RESET (återställningsknappen) och håll den nedtryckt mellan fem och tio sekunder. Då återställs Wireless Turbo Access Point & Router till fabriksinställningarna.

LAN-portarna 1-4: RJ-45 LAN-portarna används till att ansluta Ethernet-enheter till det lokala nätverket.

WAN: RJ-45 WAN-porten används till att ansluta Wireless Turbo Access Point & Router till ett bredbandsmodem.

5VDC: Den här anslutningsporten är avsedd för strömförsörjningen till Wireless Turbo Access Point & Router.

Antennportar: De här anslutningsportarna har omvänd polaritet, hankontakter av SMA-typ.

 

Obs! USRobotics Wireless Turbo Access Point & Router kan enkelt anslutas till valfritt Ethernet-baserat kabelmodem eller DSL-modem. Du kan kontrollera kompatibiliteten genom att se om kabel- eller DSL-modemet är anslutet till nätverksadaptern i datorn med en Ethernet-kabel. Det går inte att ansluta Wireless Turbo Access Point & Router till ett kabel- eller DSL-modem som bara använder en USB-anslutning.

Följande fyra typer av WAN-nätverksanslutningar stöds av Wireless Turbo Access Point & Router: Static IP Address (statisk IP-adress), Dynamic IP Address (dynamisk IP-adress), PPP over Ethernet (PPP via Ethernet) eller PPTP. Om du har en anslutning av typen Static IP Address, Dynamic IP Address, PPP over Ethernet eller PPTP (statisk IP-adress, dynamisk IP-adress, PPP via Ethernet eller PPTP) kan du läsa i Bilaga A i avsnittet "Särskilda instruktioner för Internet-anslutning". Om du är osäker på vilken nätverksanslutning du har kan du kontakta Internet-leverantören.Top of Page

 

 

 

 

rev 4.1
9/04