USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Overzicht >

EasyConfigurator installeren

Geavanceerde functies van EasyConfigurator

Web-interface

De Router-functies

Installatie ongedaan maken met EasyConfigurator

Bijlage

Problemen oplossen

Verklarende woordenlijst

Reglementaire informatie

Garantie

USRobotics SureConnect™ ADSL
4-Port Router Gebruikershandleiding

Windows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000 en XP
Macintosh en Linux

Welkom bij de Gebruikershandleiding voor uw USRobotics SureConnect ADSL 4-Port Router (Model 9105). In deze gebruikershandleiding worden de volgende aspecten van uw router gedetailleerd beschreven:
  • Installatie en installatie ongedaan maken: Volledige instructies over het instellen van uw router.
  • De ADSL-router configureren: Bespreking op opdrachtniveau van de web-interface (WUI) met voorbeelden.
  • Problemen oplossen: In vraag- en antwoordformaat. Hierin komen de meest gestelde vragen aan de orde.
  • Verklarende woordenlijst: Een uitleg van het ADSL-jargon.
  • Reglementaire informatie: Verklaring van conformiteit
Technische Ondersteuning
De meest recente informatie over productondersteuning en contactgegevens vindt u op de USRobotics-website:

http://www.usr.com/broadbandsupport


rev 6-8.04
R46.0721.00