Obsah:

Adaptér USB 802.11g 54Mb/s >

Konfigurace a plánování sítě

Instalace a konfigurace adaptéru v systémech Windows 98SE/2000/Me/XP

Ovládání konfiguračního nástroje pro bezdrátové připojení

Řešení problémů

Glosář

Specifikace produktu Adaptér USB 802.11g 54Mb/s

Omezená záruka společnosti U.S. Robotics Corporation

Informace o předpisech

Uživatelská příručka k adaptéru USB 802.11g 54Mb/s

 

Adaptér USB 802.11g 54Mb/s

Adaptér USB 802.11g 54Mb/s je kompatibilní s portem USB jakéhokoli standardního přenosného nebo stolního počítače se systémem Windows. Adaptér USB 802.11g 54Mb/s je zařízení typu Plug and Play, které bude při instalaci v systémech Windows 98SE, 2000, Me a XP automaticky rozpoznáno. Po úspěšné instalaci bude adaptér USB 802.11g 54Mb/s schopen komunikovat s ostatními bezdrátovými zařízeními doma a v kanceláři.

 

Kontrolky LED

Kontrolka LED (WLAN TX/RX) : Pokud je ovladač adaptéru USB 802.11g 54Mb/s správně nainstalován, svítí kontrolka LED sítě WLAN TX/RX zeleně. Jestliže probíhá přenos dat, bliká zeleně. Pokud není ovladač správně nainstalován, nebude kontrolka LED svítit. 


rev 3.0
7-05
R46.1103.00

USRobotics