Βασική διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτή η διαδικασία αναφέρεται σε κάποια συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει το σημείο πρόσβασης που διαθέτετε:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο Ethernet είναι στέρεα συνδεδεμένα και στα δύο άκρα τους.

 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα όπου έχετε συνδέσει το σημείο πρόσβασης.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης δέχεται ρεύμα και ότι είναι αναμμένες οι παρακάτω ενδεικτικές λυχνίες LED: (λειτουργίας, WLAN και LAN).

 4. Για να λύσετε τυχόν προβλήματα σύνδεσης:

  1. Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές δικτύου σας. Εάν κάποια συσκευή δεν διαθέτει διακόπτη ρεύματος, αποσυνδέστε την τροφοδοσία της.

  2. Αρχίζοντας από τη συσκευή που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο σύνδεσής σας με τον πάροχο ISP και τελειώνοντας με το σημείο πρόσβασης, ενεργοποιήστε τις συσκευές δικτύου, μία κάθε φορά, περιμένοντας έως ότου η λυχνία ενδείξεων LED κάθε συσκευής σταθεροποιηθεί προτού συνεχίσετε με την επόμενη.
  3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 5. Για ασύρματες συνδέσεις:

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του σημείου πρόσβασής σας, ακολουθήστε από τις παρακάτω διαδικασίες εκείνη που προσεγγίζει περισσότερο το πρόβλημά σας.

Εγκατάσταση και διαμόρφωση

Έχω εγκαταστήσει το σημείο πρόσβασης αλλά πρέπει να το συνδέσω σε άλλη συσκευή δικτύου.

Η διαδικασία εγκατάστασης δεν ξεκίνησε όταν τοποθέτησα το δίσκο CD-ROM εγκατάστασης USRobotics.

Το δεν μπορεί να εντοπίσει το .

Δεν μπορώ να προσπελάσω τις σελίδες διαμόρφωσης.

Μετά την εκτέλεση αναβάθμισης υλικολογισμικού, το σημείο πρόσβασης δεν πρόβαλε τη σελίδα κατάστασης.

Ασύρματες συνδέσεις

Το δεν εμφανίζεται όταν εκτελώ σάρωση με μια ασύρματη συσκευή.

Η ασύρματη συσκευή μου δεν επικοινωνεί με το .

Δεν μπορώ πλέον να συνδεθώ στο Διαδίκτυο.

Η ασύρματη συσκευή μου αδυνατεί να αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση με το αφ'ότου άλλαξα τις ρυθμίσεις

Η ασύρματη σύνδεση unicast που χρησιμοποιώ είναι πολύ αργή ενόσω κάποιος άλλος πελάτης χρησιμοποιεί το σημείο πρόσβασης για μετάδοση multicast, όπως η βιντεοδιάσκεψη ή ραδιόφωνο μέσω Διαδικτύου.

Επίλυση προβλημάτων στη διαδικασία ελέγχου παρουσίας του υπολογιστή στο δίκτυο (ping)