Inhoudsopgave:

Inleiding

De hardware installeren

Overzicht van het web-managementprogramma

De Connection Wizard gebruiken

Beveiliging

Webfilters

Geavanceerd

Systeemtoezicht >

Problemen oplossen

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende vragen

Beperkte garantie van U.S. Robotics Corporation

Verklarende woordenlijst

Gebruikershandleiding USR8200 Firewall/VPN/NAS

Systeemcontrole

Het scherm van de systeemtoezicht geeft belangrijke informatie weer, inclusief:

  • parameters van belangrijke netwerkapparaten
  • statistische gegevens over netwerkverkeer
  • systeemlogbestand
  • de tijd die verlopen is sinds de laatste keer dat het systeem werd opgestart

Indien Automatic Refresh (Automatisch vernieuwen) is ingeschakeld, kunt u dit uitschakelen door op de knop Automatic Refresh Off (Automatisch vernieuwen uit) te klikken.

Connections (Verbindingen)

  1. Klik op het pictogram System Monitoring (Systeemtoezicht) aan de linkerzijde om een samenvattende tabel weer te geven met de gecontroleerde verbindingsgegevens.
  2. Klik op de knop Refresh (Vernieuwen) om de display bij te werken of klik op de knop Automatic Refresh om de weergegeven parameters voortdurend bij te werken.

 

Traffic (Verkeer)

The USR8200 Firewall/VPN/NAS controleert voortdurend het verkeer binnen het lokale netwerk en internet. U kunt onmiddellijk de statistische informatie van de ontvangen en verzonden gegevens op internet (WAN) en op het lokale netwerk (LAN) bekijken.

 

System Log (Systeemlogbestand)

Het systeemlogbestand geeft een lijst weer van de meest recente activiteiten die op het netwerk hebben plaatsgevonden.

 

System (Systeem)

Klik op de knop System om de tijd weer te geven die is verlopen sinds de laatste keer dat het systeem werd opgestart. 

USRobotics