Inhoudsopgave:

Inleiding

De hardware installeren

Overzicht van het web-managementprogramma

De Connection Wizard gebruiken

Beveiliging

Webfilters

Geavanceerd

Systeemtoezicht

Problemen oplossen

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende vragen >

Beperkte garantie van U.S. Robotics Corporation

Verklarende woordenlijst

Gebruikershandleiding USR8200 Firewall/VPN/NAS

Veelvoorkomende vragen

Vraag: Wat kan ik doen als de USR8200 Firewall/VPN/NAS geen IP-adres ontvangt van mijn ISP?

Antwoord:

  1. Controleer of uw kabel- of DSL-modem goed is aangesloten.
  2. Koppel uw kabel of DSL-modem los en sluit deze daarna weer aan om de kabel- of DSL-modem te resetten.
  3. Als u een dynamisch IP-adres gebruikt, dient u te zorgen dat uw kabel- of DSL-modem compatibel is met DHCP.
  4. Sommige ISP's vereisen dat u een geregistreerd MAC-adres gebruikt. Als dit het geval is, kunt u de functie Clone MAC address (Mac-adres klonen) gebruiken.
Vraag: Wat kan ik doen als de beschreven installatieprocedure niet werkt?

Antwoord:

De RESET-knop start de USR8200 Firewall/VPN/NAS opnieuw op of start opnieuw op met herstelde standaardinstellingen. De knop bevindt zich verborgen aan de achterzijde van de router om onopzettelijk gebruik te vermijden. U hebt een paperclip of een ander voorwerp met een dunne punt nodig om de knop te bereiken.

  1. Om de router opnieuw te starten, drukt u op de RESET-knop.
  2. Houd de RESET-knop ingedrukt om de router opnieuw op te starten en de standaardinstellingen te herstellen. Het voedingslampje wordt dan rood, het WAN-lampje knippert en de USB1-, USB2- en 1394-lampjes zullen afwisselend aan- en uitgaan. Als de USB1-, USB2- en 1394-lampjes allemaal tegelijk groen oplichten, laat u de reset-knop los. Dit herstelt de oorspronkelijke standaardinstellingen en start de router opnieuw op.

Vraag: Met welk type Ethernet-kabel moet ik mijn kabel- of DSL-modem aansluiten op de USR8200 Firewall/VPN/NAS?

Antwoord:

Er zijn twee soorten Ethernet-kabels: rechtstreeks en crossover. De USR8200 Firewall/VPN/NAS detecteert automatisch welk type Ethernet-kabel wordt gebruikt en reageert zodanig dat u niets hoeft te wijzigen.

Vraag: Hoe krijg ik toegang tot het web-managementprogramma?

Antwoord:

Start uw internetbrowser en typ het standaard IP-adres: http://usr8200.

Vraag: Ondersteunt de USR8200 Firewall/VPN/NAS IPSec of PPTP?

Antwoord:

The USR8200 Firewall/VPN/NAS ondersteunt IPSec, PPTP pass-through en Server/client-modus.

Vraag: Over welk type firewall beschikt de USR8200 Firewall/VPN/NAS?

Antwoord:

De USR8200 Firewall/VPN/NAS maakt gebruik van NAT en inspecteert de TCP/IP-poort.

Vraag: Wat is DMZ?

Antwoord:

DMZ is de afkorting van Demilitarized Zone (Gedemilitariseerde zone). Deze functie maakt het mogelijk om slechts één IP-adres door te geven via internet. Met DMZ wordt slechts één computer blootgesteld als er meerdere TCP/IP-poorten geopend moeten zijn. Als u DMZ wilt gebruiken, raden wij u aan een statisch IP-adres in te stellen voor uw computer.

Vraag: Deelt de blootgestelde gebruiker bij gebruik van DMZ het openbare IP-adres met de USR8200 Firewall/VPN/NAS?

Antwoord:

Nee, alle gerichte verzoeken worden doorgestuurd naar de DMZ-host.

Vraag: Hoeveel netwerkgebruikers kunnen gelijktijdig een dienst gebruiken of een spel spelen?

Antwoord:

Alle computers op het netwerk kunnen als client gelijktijdig een dienst gebruiken of een spel spelen. Slechts één computer kan op het netwerk als server functioneren en antwoorden op verzoeken van de clients.

Vraag: Wat kan ik doen als ik mijn e-mail of de website van mijn ISP niet kan openen?

Antwoord:

Vraag uw ISP wat de volledige URL is en voer de volgende stappen uit:

  1. Sluit uw kabel- of DSL-modem rechtstreeks aan op een van uw computers.
  2. Voer de ping-opdracht uit door in Windows eerst op Start en daarna op Uitvoeren te klikken. Gebruikers van Windows 95, 98 en Me dienen in het dialoogvenster Uitvoeren command te typen. Gebruikers van Windows 2000, NT en XP dienen cmd te typen. Alle gebruikers dienen vervolgens de volgende opdracht in te typen: ping ###, waarbij ### voor de volledige URL van uw internetprovider staat.
  3. Nadat u een IP-adres ontvangen hebt, typt u dit adres bij de optie voor de mailserver van uw webbrowser.

Vraag: Waarom krijg ik geen toegang tot het web-managementprogramma?

Antwoord:

Waarschijnlijk moet u de proxy- of inbelinstellingen verwijderen uit uw internetbrowser.

Vraag: Wat is het maximum aantal gebruikers dat de USR8200 Firewall/VPN/NAS toestaat?

Antwoord:

Als u aanvullende hubs aansluit op de USR8200 Firewall/VPN/NAS, kunnen maar liefst 253 afzonderlijke gebruikers aangesloten worden op de USR8200 Firewall/VPN/NAS.

Vraag: Is de USR8200 Firewall/VPN/NAS compatibel met verschillende platforms?

Antwoord:

Ieder platform dat ondersteuning biedt voor Ethernet en TCP/IP is compatibel met de USR8200 Firewall/VPN/NAS.

Vraag: Is het met de USR8200 Firewall/VPN/NAS mogelijk om mijn eigen openbare IP's en Domein te gebruiken of moet ik de IP's gebruiken die de USR8200 Firewall/VPN/NAS verschaft?

Antwoord:

Met de modus USR8200 Firewall/VPN/NAS kunt u openbare IP's en Domein wijzigen.

Vraag: Hoeveel poorten kunnen tegelijkertijd doorgestuurd worden?

Antwoord:

U kunt twintig poorten tegelijkertijd doorsturen.

Vraag: Kan ik de USR8200 Firewall/VPN/NAS gebruiken in plaats van een modem?

Antwoord:

Nee, de USR8200 Firewall/VPN/NAS kan geen verbinding maken met het internet. Indien u op uw netwerk internettoegang wilt, moet u een kabel- of DSL-modem gebruiken. Indien u op uw netwerk geen internettoegang wilt, dient u geen kabel- of DSL-modem op de USR8200 Firewall/VPN/NAS aan te sluiten.

Vraag: Wat zijn de Advanced Settings (Geavanceerde Instellingen)?

Antwoord:

De Afvanced Settings (Geavanceerde instellingen) van de USR8200 Firewall/VPN/NAS omvatten DNS Server (DNS-server), Dynamic DNS (Dynamische DNS), IP Address Distribution (IP-adres distributie), Routing, Users (Gebruikers), Certificats (Certificaten), Date and Time (Datum en tijd), Firmware Upgrade (Firmware-upgrade), PPTP, IPSec, Universal Plug and Play (Universele Plug and Play), System Settings (Systeeminstellingen), Local FTP Server (Lokale FTP-server), MAC Cloning (MAC klonen), Diagnostics (Diagnostische gegevens), Remote Administration (Administratie van op afstand), Restore Defaults (Standaardinstellingen herstellen), Restart (Opnieuw opstarten) en Technical Information (Technische informatie).

Vraag: Is er een functie voor een beveiligingslogboek voor de USR8200 Firewall/VPN/NAS?

Antwoord:

Ja, op de pagina Beveiliging van het web-managementprogramma vindt u een functie voor beveiligingslogboeken.

 


top of pageUSRobotics