Spis treści:

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu — informacje >

Konfiguracja i planowanie sieci

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzia konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Informacje prawne

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu Access Point — podręcznik użytkownika

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI są zgodne z gniazdem karty PC Cardbus typu II lub typu III bądź gniazdem PCI każdego standardowego komputera przenośnego lub stacjonarnego. Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu są urządzeniami typu Plug and Play, dlatego system Windows 98SE, 2000, Me oraz XP rozpoznaje je automatycznie i rozpoczyna proces instalacyjny. Po pomyślnym zakończeniu instalacji karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI będzie mogła komunikować się z innymi domowymi i biurowymi produktami sieciowymi firmy U.S Robotics.

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point zapewnia połączenie z przewodową siecią LAN i co najmniej jednym komputerem wyposażonym w kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card lub kartę PCI. Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu są także zgodne ze starszymi produktami bezprzewodowymi 802.11b 11Mb/s. Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point jest podłączony do szkieletu sieci Ethernet za pomocą złącza RJ-45. Dzięki punktowi dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point możliwy jest bezprzewodowy dostęp wielu komputerów stacjonarnych i przenośnych do wielu danych w efektywnym zasięgu sieci.

FUNKCJE

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI (z odłączaną anteną)

 • Zgodny z USRobotics 802.11g Wireless Turbo 802.11g DSSS, duża prędkość transmisji danych: 54/22/11/5,5/2/1 Mb/s
 • Zakres roboczy do 243 m w otwartym środowisku poprawia mobilność
 • Łatwe łączenie z przewodowymi sieciami LAN Ethernet i PC, szybka, bezproblemowa integracja z istniejącymi sieciami
 • Technologia DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) zapewnia bezpieczne, odporne na zakłócenia połączenie bezprzewodowe
 • Brak problemów i okablowania — obniżenie kosztów
 • Obsługa szerokiej gamy sieciowych systemów operacyjnych LAN
 • Łatwa instalacja Plug and Play
 • Dołączona antena wielokierunkowa

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point

 • Zgodny z USRobotics 802.11g Wireless Turbo 802.11g DSSS, duża prędkość transmisji danych: 54/22/11/5,5/2/1 Mb/s
 • (Opcjonalne) szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy) danych przesyłanych bezprzewodowo przy użyciu klucza 64-bitowego, 128-bitowego lub 256-bitowego zapewniające bezpieczeństwo
 • Pełna obsługa otwartego i udostępnionego uwierzytelniania 802.11g
 • Zarządzanie punktem dostępu za pomocą standardowych przeglądarek WWW
 • Funkcja roamingu
 • Filtrowanie adresów MAC
 • Bezproblemowe łączenie z przewodowymi sieciami LAN Ethernet 802.3 10/100 Base-TX i PC pozwala na szybkie i łatwe powiększania sieci
 • Dynamiczne przypisywanie adresów IP przy użyciu protokołu DHCP lub statycznego adresu IP za pomocą narzędzia niestandardowego
 • Aktualizacje oprogramowania układowego punktu dostępu do pobrania z serwera TFTP

 

Diody punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point

Dioda PWR: Świeci się, gdy urządzenie pracuje prawidłowo; miga w trakcie auto-testu podczas włączania urządzenia.
Dioda TX/RX: Świeci się na pomarańczowo, gdy sieć bezprzewodowa jest w stanie gotowości do pracy; miga w trakcie transmisji danych.
Dioda WARN: Miga wolno w kolorze zielonym w trakcie prób nieautoryzowanego użycia punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point; miga szybko w kolorze zielonym w trakcie przesyłania zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego. 


ver.7 12/03

USRobotics USRobotics USRobotics USRobotics