Spis treści:

Karta Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu Access Point 802.11g — informacje

Konfiguracja i planowanie sieci >

Instalacja i konfiguracja karty w systemie Windows 98 SE/2000/Me/XP

Narzędzia konfiguracyjne karty 802.11g Wireless Turbo

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Słownik pojęć

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI — dane techniczne

Punkt dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point — dane techniczne

Gwarancja ograniczona USRobotics Corporation

Informacje prawne

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card, karta PCI i punkt dostępu Access Point — podręcznik użytkownika

Konfiguracja i planowanie sieci

Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI obsługują starsze opcje konfiguracji sieci Ethernet LAN zdefiniowane w standardach IEEE 802.

Kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card i kartę PCI można skonfigurować do pracy:

  • w trybie 802.11g AdHoc w sieciach LAN używanych w działach firm lub w małych biurach i biurach domowych (SOHO, Small Office and Home Office);
  • w trybie infrastrukturalnym w firmowych sieciach LAN.

TOPOLOGIA SIECI

Bezprzewodowa sieć LAN 802.11g AdHoc jest to grupa komputerów, z których każdy jest wyposażony w jedną kartę 802.11g Wireless Turbo PC Card lub kartę PCI, tworząca niezależną bezprzewodową sieć LAN. Komputery w danej bezprzewodowej sieci LAN 802.11g AdHoc muszą być tak skonfigurowane, aby korzystały z tego samego kanału radiowego. Karta 802.11g Wireless Turbo PC Card i karta PCI oraz punkt dostępu są także zgodne ze wszystkimi starszymi produktami bezprzewodowymi 802.11b 11 Mb/s i 22 Mb/s.

Dzięki karcie 802.11g Wireless Turbo PC Card i karcie PCI bezprzewodowe stacje robocze mogą łączyć się z przewodowymi sieciami LAN. Konfiguracja, w której sieć bezprzewodowa jest zintegrowana z przewodową siecią LAN, nosi nazwę konfiguracji infrastrukturalnej. Grupa użytkowników karty 802.11g Wireless Turbo PC Card lub karty PCI i punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point tworzy topologię BSS (Basic Service Set). Każda karta 802.11g Wireless Turbo PC Card lub karta PCI w topologii BSS może komunikować się z dowolnym komputerem w infrastrukturze przewodowej sieci LAN za pośrednictwem punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point.

ROAMING

Konfiguracja infrastrukturalna obsługuje także funkcje roamingu dla użytkowników ruchomych. Z kilku topologii BSS można skonfigurować topologię ESS (Extended Service Set). W sieci ciągłej użytkownicy mogą przemieszczać się bez ograniczeń w całej topologii ESS. Wszystkim kartom 802.11g Wireless Turbo PC Card, kartom PCI i punktom dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point w jednej topologii ESS należy przypisać taki sam identyfikator ESS. Urządzenia te muszą także korzystać z tego samego kanału radiowego.

Należy wybrać odpowiedni kanał radiowy i optymalnie ustawić punkt dostępu. W spektrum 2,4 GHz dostępne są trzy nienakładające się na siebie kanały, z których można korzystać. Są to następujące kanały: 1, 6 i 11. Właściwe ustawienie punktu dostępu 802.11g Wireless Turbo Multi-function Access Point i sygnał radiowy bez zakłóceń znacznie polepszają wydajność urządzenia.

USRobotics USRobotics