Řešení problémů

Průvodce nastavením nerozpoznal připojení k Internetu.

Nelze získat přístup k Internetu.

Připojení k zařízení Wireless MAXg Router nedosahuje rychlosti MAXg (125 Mb/s).

Nevím, zda mi poskytovatel služeb Internetu přidělil statickou nebo dynamickou adresu IP.

Nemohu tisknout ze síťové tiskárny připojené k zařízení Wireless MAXg Router v systému Windows Me ani 98SE

Nemohu tisknout ze síťové tiskárny připojené k zařízení Wireless MAXg Router v systému Windows XP ani 2000

Nemohu tisknout ze síťové tiskárny připojené k zařízení Wireless MAXg Router v systému Macintosh OS 9 ani starším

Nemohu se připojit k webovému uživatelskému rozhraní zařízení Wireless MAXg Router.

Webové uživatelské rozhraní zařízení Wireless MAXg Router není dostupné, ale mám přístup k Internetu.

Moje zařízení Wireless MAXg Router nereaguje po provedení aktualizace firmwaru.

Nemohu vytvořit bezdrátové připojení k zařízení Wireless MAXg Router.

Po změně nastavení počítač nevytvoří bezdrátové připojení k zařízení Wireless MAXg Router.

Pokud se zařízení Wireless MAXg Router pokusím vyhledat pomocí bezdrátového připojení, nezobrazí se v seznamu.

Připojení k Internetu prostřednictvím zařízení Wireless MAXg Router je funkční, ale nepracují některé konkrétní aplikace.

Po povolení služby VPN se nemohu připojit k místním počítačům v síti a sdílet s nimi soubory a tiskárny.

Kvalita spojení je špatná.

Nechtěně jsem zablokoval všem bezdrátovým zařízením přístup k zařízení Wireless MAXg Router.

Odstraňování chyb při používání příkazu Ping

Dokumenty vytištěné pomocí tiskového serveru na zařízení Wireless MAXg router se nezačnou tisknout ihned; někdy je třeba před začátkem tisku vyčkat minutu či déle.

Moje bezdrátová karta nepodporuje režim WPA. Mohu přesto zabezpečit svou síť?

Skener nefunguje.