Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen

Technische referentie >

Verklarende woordenlijst

Reglementaire informatie

Beperkte garantie

56K* Faxmodem Gebruikershandleiding en Naslagwerk

Technische referentie

Voorpaneel Lichtjes

Symbool
Betekenis
Status
PWR Stroom Controleert of de modem aan staat.
CD Carrier Detect ON als de modem een geldig signaal (carrier) krijgt van een andere modem, geeft aan dat data transmissie mogelijk is. Altijd ON als CD override op ON staat (&C0).
RD Received Data Flasht wanneer de modem resultaat codes verzendt of ontvangen data bits van de andere modem laat passeren.
SD Send Data Flasht wanneer de computer een databit naar de modem stuurt.

Typen van Commandos

  • Typ in de terminalmodus commando's of in hoofdletters of in kleine letters, maar niet door elkaar. Gebruik de terugstellen-toets om fouten te verwijderen. (Het oorspronkelijke AT-commando kunt u niet wissen omdat dit in de modembuffer is opgeslagen.)
  • Als een commando numerieke opties heeft en u geen getal vermeldt, dan wordt nul verondersteld. Bijvoorbeeld, typt u ATB, dan wordt het commando ATB0 verondersteld.
  • Elk commando behalve A/, +++ en A> moet beginnen met het voorvoegsel AT waarna ENTER ingedrukt moet worden.
  • De maximale commandolengte is 58 tekens. De modem telt het AT-voorvoegsel, harde returns of spaties niet mee

Alle defaults zijn gebaseerd op de &F1¾Hardware Flow Control template opgeslagen in NVRAM bij verzending van de modem. Defaults staan in cursief vermeld.


Basis datacommandos

<besturingstoets>S

Stop of herstart hulpschermen.

<besturingstoets>C of <besturingstoets >K

Stop hulpschermen.

$ Gebruik in combinatie met D, S of & commando's (of alleen AT) om de basiscommandolijn weer te geven; online-hulp.

A neemt op in answer modus. Het indrukken van een toets breekt de handeling af.

A/ Voert het laatst ingevoerde commando opnieuw uit. Voornamelijk gebruikt om het laatste nummer opnieuw te kiezen. Geen AT-voorvoegsel of harde return nodig.

A> Voert het laatste commando steeds opnieuw uit tot de gebruiker ingrijpt of het commando wordt oneindig uitgevoerd. Geen AT voorvoegsel of harde return nodig.

Elke toets Beëindigt de off-hook-kiezen/antwoorden-functie en hangt op.

AT Vereist commandovoorvoegsel, behalve met A/, +++ en A>. Alleen gebruiken om te testen voor een OK-resultaatcode.

Bn V.S./ITU-T antwoordvolgorde

B0 ITU-T antwoordvolgorde
B1 V.S.-antwoordtoon

Dn Kiest het gevraagde nummer; omvat het volgende:

0-9 Cijfers
#, * Extra druktoetstonen
L Kiest het laatst gedraaide nummer
P Pulse-kiezen (draaischijf)
R Start gesprek met antwoordfrequenties (omgekeerd)
Sn Kiest de telefoonnummerstring die in NVRAM is opgeslagen op positie n (n = 0-3) Telefoonnummers worden opgeslagen met het commando &Zn=s.
T Toonkiezen

Dn (Komma) Pauze, zie de definitie van het S8-register waaraan het is gekoppeld

; (Puntkomma) Terug naar commandomodus na kiezen
" (Aanhalingstekens) Kiest de letters die volgen (in een alfabetisch telefoonnummer)
! (Uitroepteken) Laat de switch hook knipperen
/ (Backslash) Vertraagt met 125 ms, alvorens met de kiesstring verder te gaan
W Wacht op de tweede kiestoon (X2 of X4); gekoppeld aan het S6-register
@ (Apestaartje) Kiest, wacht op antwoord en gaat verder (X3 of hoger)
$ (Dollarteken) Geeft lijst van kiescommando's weer

En Stelt local echo in

E0 Echo OFF
E1 Modem geeft toetsenbordcommando's weer

Fn Stelt online local echo van verstuurde data in op AAN/UIT

F0 Local echo AAN; modem stuurt een kopie van de naar het systeem op afstand verstuurde data naar uw beeldscherm
F1 Local echo UIT; ontvangende systeem kan een remote echo sturen van de data die het ontvangt

Hn Bestuurt AAN/UIT-haak

H0 Telefoon ophangen
H1 Telefoon opnemen

In Geeft volgende informatie weer

I0 Productcode van vier cijfers
I1 Resultaten van het ROM-controletotaal
I2 Resultaten van het RAM-controletotaal
I3 Producttype
I4 Huidige modeminstellingen
I5 Stored memory settings
I6 Verbindingsdiagnostiek
I7 Productconfiguratie
I9 Plug-and-Play-informatie
I11 Uitgebreide verbindingsdiagnostiek

Mn Instelling luidspreker

M0 Luidspreker altijd UIT
M1 Luidspreker AAN tot VERBINDING
M2 Luidspreker altijd AAN
M3 Luidspreker AAN na kiezen, tot VERBINDING

On Terug naar online

O0 Terug naar online
O1 Terug naar online en gelijkrichten

P Instellen pulse-kiezen (voor telefoonlijnen die touch-tone-kiezen niet ondersteunen)

Qn Resultaatcodes tonen/onderdrukken

Q0 Resultaatcodes tonen
Q1 Geruisloze-modus; geen resultaatcodes
Q2 Toont resultaatcodes alleen in originate-modus

Sr.b=n Stelt bit .b van register r in op n (0/OFF of 1/ON)

Sr=n Stelt register r in op n.

Sr? Toont inhoud van S-register r

S$ Toont lijst van de S-registers

T Stelt toonkiezen in

Vn Toont verbale/numerieke resultaatcodes

V0 Numerieke codes
V1 Verbale codes

Xn Stelt weergegeven resultaatcode in, default is X4

(Opmerking: Resultaatcodes van 0 tot 155 zijn voor producten 33.6 en V.90. Resultaatcodes boven 155 zijn alleen van toepassing op V.90-producten.)

Xn
Xn Instelling
Resultaatcodes
X0
X1
X2
X3
X4
0/OK
*
*
*
*
*
1/CONNECT
*
*
*
*
*
2/RING
*
*
*
*
*
3/NO CARRIER
*
*
*
*
*
4/ERROR
*
*
*
*
*
5/CONNECT 1200
 
*
*
*
*
6/NO DIAL TONE
 
 
 
*
*
7/BUSY
 
 
 
*
*
8/NO ANSWER*
 
 
 
*
*
9/Gereserveerd
 
*
*
*
*
10/CONNECT 2400
 
*
*
*
*
13/CONNECT 9600
 
*
*
*
*
18/CONNECT 4800
 
*
*
*
*
20/CONNECT 7200
 
*
*
*
*
21/CONNECT 12000
 
*
*
*
*
25/CONNECT 14400
 
*
*
*
*
43/CONNECT 16800
 
*
*
*
*
85/CONNECT 19200
 
*
*
*
*
91/CONNECT 21600
 
*
*
*
*
99/CONNECT 24000
 
*
*
*
*
103/CONNECT 26400
 
*
*
*
*
107/CONNECT 28800
 
*
*
*
*
151/CONNECT 31200
 
*
*
*
*
256/CONNECT 28000
 
*
*
*
*
260/CONNECT 29333
 
*
*
*
*
264/CONNECT 30666
 
*
*
*
*
268/CONNECT 32000
 
*
*
*
*
180/CONNECT 33333
 
*
*
*
*
272/CONNECT 34666
 
*
*
*
*
276/CONNECT 36000
 
*
*
*
*
280/CONNECT 38666
 
*
*
*
*
284/CONNECT 40000
 
*
*
*
*
188/CONNECT 41333
 
*
*
*
*
192/CONNECT 42666
 
*
*
*
*
196/CONNECT 44000
 
*
*
*
*
200/CONNECT 45333
 
*
*
*
*
204/CONNECT 46666
 
*
*
*
*
208/CONNECT 48000
 
*
*
*
*
212/CONNECT 49333
 
*
*
*
*
216/CONNECT 50666
 
*
*
*
*
220/CONNECT 52000
 
*
*
*
*
224/CONNECT 53333
 
*
*
*
*
228/CONNECT 54666
 
*
*
*
*
232/CONNECT 56000
 
*
*
*
*
Adaptief kiezen
 
 
*
*
*
Wacht op 2e Kiestoon (W)
 
 
*
 
*
Wacht op Antwoord (@)
 
 
 
*
 
Snelkiezen
 
 
*
 
*

Yn Selecteert stroom-aan/reset defaultconfiguratie

Y0 Gebruik profiel 0 instelling in NVRAM
Y1 Gebruik profiel 1 instelling in NVRAM
Y2 Gebruik fabrieksconfiguratie 0
Y3 Gebruik fabrieksconfiguratie 1
Y4 Gebruik fabrieksconfiguratie 2

Zn Stelt modem opnieuw in

Z0 Stelt modem in op NVRAM-profiel geselecteerd door Y-commando of dip 7
Z1 Stelt modem in op NVRAM-profiel 0
Z2 Stelt modem in op NVRAM-profiel 1
Z3 Stelt modem in op fabriek default profiel 0 (&F0)
Z4 Stelt modem in op fabriek default profiel 1 (&F1)
Z5 Stelt modem in op fabriek default profiel 2 (&F2)

Uitgebreide datacommandos

&$ Toont lijst van ampersandcommando's (&)

&An Aan/uitschakeling extra resultaatcode-subsets (zie Xn)

&A0 ARQ-resultaatcodes uit
&A1 ARQ-resultaatcodes aan
&A2 V.32 modulatie-indicator toegevoegd
&A3 Protocolindicatoren toegevoegd¾LAPM/MNP/NONE (foutenbeheersing) en V42bis/MNP5 (datacompressie)

&Bn Bestuurt seriële poortsnelheid van modem

&B0 Variabel, volgt verbindingssnelheid
&B1 Vaste seriële poortsnelheid
&B2 Vast in ARQ-modus, variabel in niet-ARQ-modus

&Cn Bestuurt Carrier Detect (CD)-signaal.

&C0 CD-onderdrukking
&C1 Normale CD-werking

&Dn Bestuurt Data Terminal Ready (DTR)-werking

&D0 DTR-onderdrukking
&D1 DTR-schakeling veroorzaakt online-commandomodus
&D2 Normale DTR-werking
&D3 Stelt opnieuw in na ontvangst van DTR

&Fn Laadt een read-only (niet-programmeerbare) fabrieksconfiguratie

&F0 Generieke template
&F1 Hardware flow control template
&F2 Software flow control template

&Gn Stelt Wachttoon in

&G0 Geen wachttoon, V.S. en Canada
&G1 550 Hz wachttoon, sommige Europese landen, vereist B0-instelling
&G2 1800 Hz wachttoon, V.K., vereist B0-instelling

&Hn Stelt Transmit Data (TD) flow control in (zie ook &Rn)

&H0 Flow control uit
&H1 Hardware flow control, Clear to Send (CTS)
&H2 Software flow control, XON/XOFF
&H3 Hardware en software flow control

&In Stelt Receive Data (RD) software flow control in (zie ook &Rn)

&I0 Software flow control uit
&I1 XON/XOFF-signalen naar uw modem en systeem op afstand
&I2 XON/XOFF-signalen alleen naar uw modem

&Kn Aan/uit datacompressie

&K0 Datacompressie uit
&K1 Automatisch aan/uit
&K2 Datacompressie aan
&K3 MNP5-compressie uit

&Mn Stelt foutenbeheersing in (ARQ) voor verbindingen op 1200 bps en hoger

&M0 Normale modus, foutenbeheersing uit
&M1 Gereserveerd
&M2 Gereserveerd
&M3 Gereserveerd
&M4 Normaal/ARQ
&M5 ARQ-modus

&Nn Stelt verbindingssnelheid in; als op deze snelheid geen verbinding kan worden gemaakt, hangt de modem op. Wanneer gebruikt in combinatie met &Un en &Un is groter dan 0, dan stelt &Nn de hoogste snelheid in. &Un stelt de laagste snelheid in. (Zie ook de tabel in de &Un-sectie)

Opmerking: &U17 tot &U39 zijn alleen van toepassing op V.90-producten.

&N0 Verbindingssnelheid wordt bepaald door het systeem op afstand
&N1 300 bps
&N2 1.200 bps
&N3 2.400 bps
&N4 4.800 bps
&N5 7.200 bps
&N6 9.600 bps
&N7 12.000 bps
&N8 14.400 bps
&N9 16.800 bps
&N10 19.200 bps
&N11 21.600 bps
&N12 24.000 bps
&N13 26.400 bps
&N14 28.800 bps
&N15 31.200 bps
&N16 33.600 bps
&N17 28.000 bps
&N18 29.333 bps
&N19 30.666 bps
&N20 32.000 bps
&N21 33.333 bps
&N22 34.666 bps
&N23 36.000 bps
&N24 37.333 bps
&N25 38.666 bps
&N26 40.000 bps
&N27 41.333 bps
&N28 42.666 bps
&N29 44.000 bps
&N30 45.333 bps
&N31 46.666 bps
&N32 48.000 bps
&N33 49.333 bps
&N34 50.666 bps
&N35 52.000 bps
&N36 53.333 bps
&N37 54.666 bps
&N38 56.000 bps

&Pn Stelt pulse-kiezen (kiesschijf) make/break-verhouding in

&P0 Pulse-dialling uitgeschakeld (standaard voor CTR/TBR-21)
&P1 Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Zwitserland, Nederland, Italië, V.S., Zuid-Afrika, Tsjechië
&P2 Frankrijk, V.K., België, Ierland, Spanje, Portugal, Australië, Azië, Korea
&P3 Noorwegen
&P4 Nieuw-Zeeland
&P5 Japan
&P6 Zweden
&P7 Niet in gebruik

&Rn Stelt Receive Data (RD) hardware flow control in, Request to Send (RTS) (zie ook &Hn)

&R0 Gereserveerd
&R1 Modem negeert RTS
&R2 Ontvangen data naar computer alleen op RTS

&Sn Bestuurt Data Set Ready (DSR)-werking

&S0 DSR-onderdrukking; altijd AAN
&S1 Modem bestuurt DSR

&Tn Begin testmodi.

&T0 Beëindigt testen
&T1 Analoge Loopback
&T2 Gereserveerd
&T3 Local Digital Loopback
&T4 Activeert Remote Digital Loopback
&T5 Verbiedt Remote Digital Loopback
&T6 Start Remote Digital Loopback
&T7 Remote Digital met zelftest en foutendetectie
&T8 Analoge Loopback met zelftest en foutendetectie


&Un Wanneer deze op hoger dan 0 wordt ingesteld, stelt de van de tabel gekozen waarde de laagste verbindingssnelheid in (de laagst accepteerbare verbindingssnelheid). Wanneer een verbinding op deze of een hogere snelheid niet mogelijk is, hangt de modem op. Dit commando kan tevens worden gebruikt samen met &Nn.

Opmerking: &U17 tot &U39 zijn alleen van toepassing op V.90-producten.

 
&N=0
&N>0
&U=0
Verbindt op de best mogelijke snelheid tussen uw modem de modem op afstand. Verbindt op een snelheid op of onder &Nn.
Opmerking: Deze fabrieks-default- instellingen zijn voldoende voor de meeste gebruikers.
&U>0
Verbindt op een snelheid sneller dan de waarde snelheid tussen &Un. Verbindt op een snelheid snelheid tussen &Nn en &Un.

 

&U0 Geen beperkingen voor de minimale snelheid van de verbinding
&U1 300 bps
&U2 1.200 bps
&U3 2.400 bps
&U4 4.800 bps
&U5 7.200 bps
&U6 9.600 bps
&U7 12.000 bps
&U8 14.400 bps
&U9 16.800 bps
&U10 19.200 bps
&U11 21.600 bps
&U12 24.000 bps
&U13 26.400 bps
&U14 28.800 bps
&U15 31.200 bps
&U16 33.600 bps
&U17 28.000 bps
&U18 29.333 bps
&U19 30.666 bps
&U20 32.000 bps
&U21 33.333 bps
&U22 34.666 bps
&U23 36.000 bps
&U24 37.333 bps
&U25 38.666 bps
&U26 40.000 bps
&U27 41.333 bps
&U28 42.666 bps
&U29 44.000 bps
&U30 45.333 bps
&U31 46.666 bps
&U32 48.000 bps
&U33 49.333 bps
&U34 50.666 bps
&U35 52.000 bps
&U36 53.333 bps
&U37 54.666 bps
&U38 56.000 bps

&Wn Schrijft huidige configuratie naar NVRAM-templates

&W0 Wijzigt de NVRAM 0 template (Y0)
&W1 Wijzigt de NVRAM 1 template (Y1)

&Yn Stelt onderbrekingen in

&Y0 Destructief, maar stuurt geen onderbreking
&Y1 Destructief, verzonden
&Y2 Niet destructief, verzonden
&Y3 Niet destructief, niet verzonden

&Zn=s Schrijft telefoonnummerstring s naar NVRAM op positie n (n = 0-3)

&Zn=L Schrijft laatst uitgevoerde kiesstring naar NVRAM op positie n (n = 0-3)

&Zn? Toont telefoonnummer opgeslagen op positie n (n = 0-3)

&ZL? Toont laatst uitgevoerde kiesstring

#CID=n Bestuurt caller ID functie

#CID=0 Caller ID uit
#CID=1 Beller ID aan met geformatteerde informatie
#CID=2 Beller ID aan met ongeformatteerde informatie

+++ Escape naar online-commandomodus

S-Registers

Gebruik om een instelling te veranderen het ATSr=n commando, waarbij r staat voor het register en n een decimale waarde is van 0 - 255 (behalve indien anders aangegeven).

Register
Default
Functie
S0
0
Stelt het aantal keren in dat de telefoon moet overgaan om te antwoorden in Auto Answer-modus.
Is de instelling 0, dan staat Auto Answer uit.
S1
0
Telt het aantal keren dat de telefoon overgaat bij een inkomend gesprek en slaat dat op. (S0 moet groter zijn dan 0.)
S2
43
Slaat de ASCII decimale code op voor het escape-codeteken.
Default teken is +.
Een waarde tussen 128 - 255 schakelt de escape-code uit.
S3
13
Slaat de ASCII-code op voor het Harde Return-teken.
Geldig bereik ligt tussen 0 - 127.
S4
10
Slaat de ASCII decimale code op voor het Nieuwe Regel-teken.
Geldig bereik ligt tussen 0 - 127.
S5
8
Slaat de ASCII decimale code op voor het Terugstellen-teken.
Een waarde tussen 128-255 schakelt de uitwissen-functie van de terugstellen-toets uit.
S6
2
Stelt het aantal seconden in dat de modem wacht alvorens het nummer te kiezen.
Als Xn is ingesteld op X2 of X4, dan is dit de time-out-lengte als er geen kiestoon is.
S7
60
Stelt het aantal seconden in dat de modem wacht op een draagtoon.
S8
2
Stelt de duur in, in seconden, voor de pauze (,)-optie in het Kiescommando.
S9
6
Stelt de vereiste duur in, in tienden van een seconde, van het draagsignaal van de modem op afstand vóór herkenning door de modem.
S10
14
Stelt de duur in, in tienden van een seconde, alvorens de modem ophangt na verlies van de draagtoon. Deze wachttijd geeft de modem de kans om het verschil te ontdekken tussen een lijnstoring en echt ophangen door de modem op afstand.
Opmerking: Als u S10 = 255 instelt, dan hangt de modem niet op als de draagtoon verloren gaat.
Door het wegvallen van DTR, wordt de modem opgehangen.
S11
72
Instellen van duur en tussentijd, in milliseconden, voor toonkiezen.
S12
50
Stelt de duur in, in vijftigsten van een seconde, van de wachttijd voor de escape-code-sequentie (+++).
S13
0
Bit-mapped register.
Selecteer de bit(s) die u wilt activeren en stel S13 in op de totaalwaarde in de Waardenkolom.
Bijvoorbeeld: ATS13 = 17 activeert bit 0 (waarde is 1) en bit 4 (waarde is 16).
Bit
Waarde
Resultaat
0
1
Opnieuw instellen wanneer DTR wegvalt.
1
2
Opnieuw instellen van non-MNP verzendbuffer van 1,5K naar 128 bytes.*
2
4
Stelt terugstellen-toets in op wissen.
3
8
Bij DTR-signaal, automatisch kiezen van het nummer opgeslagen in NVRAM op positie 0
4
16
Bij stroom aan/reset, automatisch kiezen van het nummer opgeslagen in NVRAM op positie 0.
5
32
Gereserveerd
6
64
Uitschakelen snelle retrains.
7
128
Ophangen bij escape-code.
* De 1,5K-byte niet-ARQ-buffer laat data-overdracht toe met Xmodem- en Ymodem-type bestandsoverdrachtprotocollen zonder flow control te gebruiken.
De 128-byte optie zorgt ervoor dat bij gebruikers op afstand met langzamere modems de data die u zendt niet van het scherm schuiven. Wanneer een gebruiker op afstand uw computer een XOFF (Ctrl-S) stuurt en u stopt met verzenden, dan zullen de data in transit van uw modem buffer niet groter zijn dan zijn scherm.
Dit is ook nuttig wanneer een modem/printer-toepassing op afstand tekens verliest.
S14
0
Gereserveerd
S15
0
Bit-mapped-registerinstelling. Zie instructies voor S13 om het register in te stellen.
Bit
Waarde
Resultaat
0
1
Uitzetten van ARQ/MNP voor V.22.
1
2
Uitzetten van ARQ/MNP voor V.22 bis
2
4
Uitzetten van ARQ/MNP voor V.32/V.32 bis
3
8
Uitzetten van MNP handshake.
4
16
Uitzetten van MNP level 4.
5
32
Uitzetten van MNP level 3.
6
64
MNP-incompatibiliteit.
7
128
Uitzetten van V.42 werking.
Kies, om de V.42-detectiefase uit te zetten, de totaalwaarde voor de bits 3 en 7 (S15 = 136 {de som van de waarden 8 en 128})
S16
0
Gereserveerd
S17
0
Gereserveerd
S18
0
Testtimer voor &T loopback-testen.
Stelt de testduur in seconden in voordat de modem automatisch een time-out doet en de test beëindigt..
Bij instelling op 0 is de timer uitgeschakeld.
Geldig bereik ligt tussen 1-255.
S19
0

Stelt de tijdsduur in minuten in voor de inactiviteitstimer.
De tijdklok gaat werken als er geen dataactiviteit over de telefoonlijn plaatsvindt, bij timeout hangt de modem op.
S19 = 0 schakelt de timer uit.

S20
0
Gereserveerd
S21
10
Stelt de lengte in, in eenheden van 10 milliseconden, van onderbrekingen van de modem naar de computer; alleen van toepassing op MNP of V.42 modus.
S22
17
Slaat de ASCII decimale code op van het XON-teken.
S23
19
Slaat de ASCII decimale code op van het XOFF-teken.
S24
0
Gereserveerd
S25
20
Stelt de tijdsduur in, in honderdsten van een seconde, dat DTR moet wegvallen, zodat de modem een willekeurige storing niet interpreteert als het wegvallen van DTR.
De meeste gebruikers gebruiken de default
Dit register is nuttig voor het instellen van compatibiliteit met oudere systemen die onder ouder besturingssoftware werken
S26
0
Gereserveerd
S27
0
Bit-mapped-registerinstelling.
Zie instructies voor S13 om het register in te stellen.
Bit
Waarde
Resultaat
0
1
Stelt ITU-T V.21-modulatie in op 300 bps voor gesprekken met het buitenland; in V.21-modus beantwoordt de modem zowel buitenlandse als binnenlandse (bedoeld wordt hier V.S. en Canada) gesprekken, maar voert zelf alleen V.21 gesprekken uit.
(Default is Bell 103)
1
2
Inschakelen van ongecodeerde (non-trellis coded) modulatie in V.32 modus.
2
4
Uitschakelen V.32-modulatie.
3
8
Schakelt 2100 Hz antwoordtoon uit om twee V.42-modems sneller met elkaar te laten verbinden.
4
16
Schakelt V.23 fallback-modus in.
5
32
Disables V.32 bis mode.
6
64
Schakelt V.42 selectieve weigering uit.
7
128
Softwarecompatibiliteitsmodus.
Deze instelling schakelt de codes uit en geeft daarvoor de 9600 code weer.
De werkelijke snelheid van het gesprek is te zien op het ATI6-scherm.
Gebruikt voor ongewone software-incompatibiliteit.
Sommige software aanvaardt mogelijk geen 7200, 12.000 en 14.400 bps of grotere resultaatcodes.
S28
0
Elimineert de V.32 antwoordtoon voor een snellere verbinding.
8 Default item, alle tijden zijn in tienden van seconden.
255 Schakelt alle verbindingen uit behalve V.32 op 9600 bps.
S29
20
Stelt de duur in, in tienden van een seconde, van de V.21 antwoordmodus-terugvaltimer.
S30
0
Gereserveerd
S31
128
Gereserveerd
S32
2
Bit-mapped-registerinstelling.
Zie de instructies voor S13 voor het instellen van het register.
Bit
Default
Functie
0
1
V.8-gespreksindicatie aan.
1
2
V.8-modus aan.
2
4
Gereserveerd
3
8
V.34-modulatie uit.
4
16
V.34+-modulatie uit.
5
32
56K-modulatie uit.
6
64
V.90-modulatie uit.
7
128
V.92-modulatie uit.
S33
0
Bit-mapped-registerinstelling. Zie de instructies voor S13 voor het instellen van het register.
Bit
Waarde
Resultaat
0
1
2400 symboolsnelheid uit.
1
2
2743 symboolsnelheid uit.
2
4
2800 symboolsnelheid uit.
3
8
3000 symboolsnelheid uit.
4
16
3200 symboolsnelheid uit.
5
32
3429 symboolsnelheid uit.
6
64
Gereserveerd
7
128
Shaping uit.
S34
0
Bit-mapped register setup. To set the register, see the instructions for S13
Bit
Waarde
Resultaat
0
1
8S-2D trellis-codering uit.
1
2
16S-4D trellis-codering uit.
2
4
32S-2D trellis-codering uit.
3
8
64S-4D trellis-codering uit.
4
16
Niet-lineaire codering uit.
5
32
TX level deviatie uit.
6
64
Pre-emphasis uit.
7
128
Pre-codering uit.
S35-S37
 
Gereserveerd
S38
0
Stelt een vertragingsoptie in, in seconden, alvorens gedwongen wordt opgehangen en de verzendbuffer wordt leeggemaakt als DTR tijdens een ARQ-gesprek wegvalt. Dit geeft de modem op afstand de tijd om ontvangst van alle verzonden data te bevestigen voordat afgebroken wordt. De modem hangt meteen op als DTR wegvalt.
Deze optie is alleen van toepassing op verbindingen die afgebroken worden door wegvallende DTR. Als de modem het ATH-commando krijgt, negeert het S38 en hangt meteen op.
S39-S40
Gereserveerd
S41
0
Gereserveerd
S42
0
Gereserveerd

Faxcommandos

+FCLASS=n
Stelt de bedrijfsmodus in
FCLASS=0
Datamodus
FCLASS=1
Groep 3 faxservice klasse 1-modus
FCLASS=2.0
Groep 3 faxservice klasse 2.0-modus
+FCLASS?
Toont de huidige FCLASS-modus (zie bovenstaande modusbeschrijvingen)
+FCLASS=?
Toont de FCLASS-modusopties (zie bovenstaande modusbeschrijvingen)
+FTS=n
Stopt de faxverzending. Daarna wacht de modem een bepaalde tijd voordat OK op het scherm verschijnt De pauze wordt ingesteld in intervallen van 10 milliseconden. n is het aantal intervallen van 10 milliseconden dat voorbij gaat voordat OK verschijnt.(n=0-255)
+FRS=n
Zorgt dat de modem gedurende een gespecificeerde stilteduur wacht voordat OK naar het scherm wordt gestuurd. De pauze wordt ingesteld in intervallen van 10 milliseconden. n is het aantal intervallen van 10 milliseconden dat voorbij gaat voordat OK verschijnt. (n=0-255)
Opmerking: Dit commando eindigt met OK wanneer ofwel de gespecificeerde hoeveelheid stilte is waargenomen of wanneer degebruiker iets doet (wat genegeerd wordt).
+FTM=n
Verstuurt data volgens de modulatie gespecificeerd door n n (n = 3, 24, 48, 72, 96, 97, 98, 121, 122, 145 of 146) Opmerking: Zie de "Scherm Boodschappen" tabel aan het eind van dit deel voor verklaring van de boodschappen die in antwoord op dit commando verschijnen.
+FRM=n
Ontvangt volgens de modulatie gespecificeerd door n n (n = 3, 24, 48, 72, 96, 97, 98, 121, 122, 145 of 146) Opmerking: Zie de "Scherm Boodschappen" tabel aan het eind van dit deel voor verklaring van de boodschappen die in antwoord op dit commando verschijnen.
+FTH=n
Verzendt data volgens het HDLC-protocol met de modulatie gespecificeerd door n (n = 3, 24, 48, 72, 96, 97, 98, 121, 122, 145 of 146)
Opmerking: Zie de "Scherm Boodschappen" tabel aan het eind van dit deel voor verklaring van de boodschappen die in antwoord op dit commando verschijnen.
+FRH=n
Ontvangt data onder het HDLC-protocol met de modulatie gespecificeerd door n (n = 3, 24, 48, 72, 96, 97, 98, 121, 122, 145 of 146)
Opmerking: Zie de "Scherm Boodschappen" tabel aan het eind van dit deel voor verklaring van de boodschappen die in antwoord op dit commando verschijnen.

Schermmeldingen

Numeriek Melding
Tekst Melding
Beschrijving
0
OK
Het vorige commando is met succes uitgevoerd.
1
VERBINDING
De modem heeft net verbinding met een andere modem gemaakt.
2
BELLEN
Meldt de ontvangst van een netwerk-veranderende bel.
3
GEEN DRAAGGOLF
Geen draaggolf ontvangen van de andere modem.
4
FOUT
De vorige commandoregel werd niet herkend of werd afwijkend voltooid.
5
6/GEEN KIESTOON (Optional)
Dial tone was not received within the time-out period.
6
BEZET (Optioneel)
Bezettoon werd verwijderd.
64
VERBINDING/FAX (Optie)
De modem heeft verbinding. This response is used only when the fax mode is selected.

De Seriële Interface

De seriëlel interface is een standaard ontwikkeld door de Electronic Industries Association (EIA). Deze bepaalt de gebruikte signalen en voltages wanneer data worden uitgewisseld tussen een computer en een modem of seriële printer.
De totale standaard dekt veel meer functies dan gewoonlijk gebruikt worden in de meeste data communicatie toepassingen. Data worden tussen de apparaten verstuurd via een afgeschermde seriële kabel met een 25-pins hij-stekker (DB-25) naar de modem en een 25-pins, 9-pins, 8-pins, of speciaal gemaakte stekker naar de computer.
FCC regulering verplicht het gebruik van afgeschermde kabel voor het verbinden van een modem aan een computer om zo min mogelijk interferentie te verzekeren met radio en televisie.
Pin toewijzing gebeurt fabrieksmatig in de U.S. Robotics modem in overeenstemming met de standaard DB-25 toewijzing van de volgende tabel. DB-9 stekkers voor IBM/AT-compatibele computers dienen aan het computer eind van de kabel bedraad te worden zoals getoond in de DB-9 kolom.Seriële Interface Pin Definities

Signal Source

DB-25
DB-9
Circuit
Functie
Computer/Modem
1
-
AA
Chassis Ground Both
2
3
BA
Transmitted Data Computer
3
2
BB
Received Data Modem
4
7
CA
Request to Send Computer
5
8
CB
Clear to Send Modem
6
6
CC
Data Set Ready Modem
7
5
AB
Signal Ground Both
8
1
CF
Carrier Detect Modem
12
-
SCF
Speed Indicate Modem
20
4
CD
Data Terminal Ready Computer
22
9
CE
Ring Indicate Modem

http://www.usr-emea.com