U.S. Robotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen >

Problemen oplossen

Technische referentie

Verklarende woordenlijst

Reglementaire informatie

Beperkte garantie

56K Faxmodem Gebruikershandleiding en referentiegids

Installatie voor alle besturingssystemen

Stap 1: installatie voorbereiden

OPMERKING! Het is raadzaam andere modems uit uw systeem te verwijderen voordat u begint. Raadpleeg de documentatie bij uw vorige modem voor aanwijzingen.

Noteer het serienummer van uw nieuwe U.S. Robotics modem. U vindt dit nummer op de witte streepjescodesticker op de modem en de doos van de modem. U hebt dit nummer nodig wanneer u contact opneemt met onze afdeling technische ondersteuning.

Stap 2: de modem aansluiten op de computer.

Schakel uw computer uit en sluit de seriële modemkabel aan op de modem en de computer.

Stap 3: de modem aansluiten op een analoge telefoonlijn.

Sluit één uiteinde van het telefoonsnoer aan op de modemaansluiting en steek het andere uiteinde in een analoge telefoonaansluiting in de muur.

WAARSCHUWING: U moet een telefoonaansluiting gebruiken die geschikt is voor een ANALOGE telefoonlijn. De meeste kantoortelefoons zijn echter voorzien van DIGITALE lijnen. Zorg ervoor dat u zeker weet wat voor telefoonaansluiting u hebt. De modem kan beschadigd raken als u een digitale telefoonaansluiting hebt.

Stap 4: de stroomtoevoer aansluiten.

Sluit één uiteinde van het snoer aan op de modemaansluiting en steek het andere uiteinde in een stopcontact. Zet de modem aan. De aan-/uitknop (met het label aan de onderzijde van de modem) zit aan de zijkant van de modem.

OPMERKING! Als het voedingslampje niet gaat branden, staat de modem mogelijk niet aan. Controleer of er een stroomverbinding is tussen de modem en het stopcontact.

Gebruikers van Windows 95/98/Me:

Stap 5: de modemstuurprogramma's installeren.

Schakel uw computer in. Nadat de Wizard Nieuwe hardware uw modem opgemerkt heeft, plaatst u de installatie-cd in uw cd-rom-station. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Gebruikers van Windows NT:

Stap 5: de modemstuurprogramma's installeren.

Schakel uw computer in. Plaats de installatie-cd voor u inlogt. Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op Modems. Wanneer het scherm Nieuwe modem installeren verschijnt, klikt u op Volgende om Windows uw nieuwe modem te laten detecteren. Wanneer de modem is gedetecteerd, klikt u op Wijzigen. Klik op Schijf. Controleer of de locatie van uw cd-rom-speler is geselecteerd. Selecteer U.S. Robotics. Selecteer U.S. Robotics 56K Ext (non-PnP).
Klik op OK en vervolgens op Volgende. Wanneer u het tabblad Modemeigenschappen ziet, ziet u welke COM-poort aan uw modem is toegewezen. Klik op Sluiten. Als het venster Systeeminstellingen wijzigen verschijnt, klikt u op Ja om uw computer opnieuw op te starten.

Gebruikers van Windows 2000:

Stap 5: het stuurprogramma bijwerken met de installatie-cd.

Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op Systeem, klik op het tabblad Hardware en klik op de knop Apparaatbeheer. Klik op Modems om de lijst uit te vouwen en dubbelklik op Standaardmodem. Klik op het tabblad Stuurprogramma en klik vervolgens op de knop Stuurprogramma bijwerken. Wanneer het venster Upgrade van apparaatstuurprogramma verschijnt, klikt u op Volgende. Selecteer Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen) en klik op Volgende. Selecteer cd-rom-stations, klik op Volgende en klik opnieuw op Volgende. De waarschuwing Kan digitale handtekening niet vinden kan verschijnen*. Klik in dat geval op Ja. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien.

Gebruikers van Windows XP:

Stap 5: de modemstuurprogramma's installeren.

Schakel uw computer in. Nadat de Wizard Nieuwe hardware uw modem opgemerkt heeft, plaatst u de installatie-cd in uw cd-rom-station. Wacht terwijl de Wizard zoekt. Selecteer U.S. Robotics 56K FAX EXT en klik op Volgende. Er verschijnt een test-bericht met het Windows-logo*. Klik op Toch doorgaan. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien.

* U.S. Robotics heeft dit in combinatie met de ondersteunde hardware getest en vastgesteld dat het compatibel is met Windows 2000/XP.

Voor alle besturingsprogramma's

Stap 6: de communicatiesoftware installeren.

Plaats de installatie-cd opnieuw in het cd-rom-station. Er verschijnt een interface waarin u software voor Control Center, Internet Call Notification en Phonetools/Winphone kunt installeren en waarin u de Gebruikershandleiding voor uw modem kunt lezen. (Als de interface niet automatisch afgebeeld wordt, klikt u in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ D:\setup.exe in het dialoogvenster Uitvoeren. Als D niet de aanduiding van uw cd-rom-station is, typt u niet "D", maar de betreffende letter.)