U.S. Robotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen

Technische referentie

Verklarende woordenlijst

Reglementaire informatie >

Beperkte garantie

 

56K Faxmodem Gebruikershandleiding en referentiegids

Reglementaire informatie

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de U.S. Robotics 56K Faxmodem voldoet aan de volgende normen en andere normatieve documenten:

EC Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit

Wij, U.S. Robotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 Verenigde Staten, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat deze producten, model 5630B en 5630D van U.S. Robotics, waarop deze verklaring van toepassing is, voldoen aan de volgende normen.

EN60950
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Wij, U.S. Robotics Corporation, verklaren bij dezen dat de hierboven genoemde producten voldoen aan de vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De procedure voor het beoordelen van de conformiteit die vermeld wordt in Artikel 10 (3) en uitgebreid beschreven wordt in Bijlage II van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd.

Een elektronische versie van de originele CE verklaring van conformiteit is te vinden op de website van U.S. Robotics: www.usr.com

Verklaring netwerkcompatibiliteit
Deze apparatuur werkt naar behoren op alle PSTN-netwerken binnen de Europese Unie.

Dit apparaat wordt geleverd met een geschikte PSTN-connector voor het land waar het is geleverd. Als het nodig is deze apparatuur te gebruiken op een ander netwerk dan waarvoor zij is bedoeld, dan adviseren wij de gebruiker om contact op te nemen met de verkoper voor advies aangaande de aansluiting.