U.S. Robotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K >

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen

Technische referentie

Verklarende woordenlijst

Reglementaire informatie

Beperkte garantie

56K Faxmodem Gebruikershandleiding en referentiegids

Informatie over de 56K

Lees dit eerst!

De V.92 standaard is een geheel nieuwe verbetering van de 56K-technologie. V.92 biedt drie functies die de huidige V.90 standaard verbeteren.

De eerste verbetering is de "V.PCM-Upstream" technologie, die een upstream-communicatiesnelheid van 48.000 bps mogelijk maakt. Bij de V.90 standaard blijven upstream-snelheden beperkt tot die van de V.34 standaard.

De tweede verbetering is "Quick Connect", waarmee u snellere inbelverbindingen bereikt doordat de modem de lijncondities van de verbinding met een serviceprocider die V.92 ondersteunt, onthoudt. De eerste keer dat u een verbinding tot stand brengt met deze serviceprovider, voert de modem de volledige training sequence uit en wordt de ontvangen informatie opgeslagen. Op deze manier hoeft de modem tijdens volgende verbindingen niet weer de gehele trainingsreeks uit te voeren. De tijd die het duurt om een verbinding tot stand te brengen wordt zo met 30 tot 50% verkort. Als de modem na de eerste poging geen optimale verbinding meer tot stand kan brengen, wordt de volledige trainingsreeks uitgevoerd.

De derde verbetering is de "Modem On Hold"-technologie, waarmee u de internetverbinding kunt verbreken als er een telefoongesprek binnenkomt en waarmee u de internetverbinding opnieuw in kunt stellen zodra het gesprek is beëindigd. Als u een abonnement neemt op de servic Call Waiting bij uw telefoonmaatschappij en er een telefoongesprek binnenkomt, verschijnt er een mededeling.* Als u ook een abonnement neemt op de service Caller ID, verschijnt bovendien het nummer van het binnenkomende gesprek in het berichtenvenster op uw computer. Als u een internetaansluiting heeft bij een provider die Modem on Hold ondersteunt, kunt u kiezen of u het telefoongesprek wilt aannemen of negeren. Als u besluit het gesprek aan te nemen, verschijnt er een ander bericht waarin staat hoe lang het systeem van uw provider de internetverbinding op kan schorten voordat deze verbroken wordt. Als u een internetaansluiting heeft bij een serviceprovider die V.92 niet ondersteunt, kunt u nog steeds kiezen of u het telefoongesprek wilt aannemen of negeren. Als u besluit het gesprek aan te nemen, wordt uw gegevensverbinding verbroken.

Niet alle serviceproviders zullen onmiddellijk alle V.92-verbeteringen aan kunnen bieden. Raadpleeg de volgende URL als u wilt weten of een V.92 verbinding tot de mogelijkheden behoort:

http://www.usr.com/V92

Uw serviceprovider kan u vertellen of u kunt inbellen in V.92 servers. Deze modem is backward compatible en zal bij het verbinden met een serviceprovider altijd op de hoogst mogelijke snelheid werken.

*Als binnenkomende gesprekken rechtstreeks doorgestuurd worden naar uw voicemail, zult u dit bericht niet ontvangen.R46.1415.00
rev. 1.1