U.S. Robotics
       

Inhoudsopgave:

Informatie over de 56K

Producteigenschappen

Installatie voor alle besturingssystemen

Problemen oplossen >

Technische referentie

Verklarende woordenlijst

Reglementaire informatie

Beperkte garantie

56K Faxmodem Gebruikershandleiding en referentiegids

Problemen oplossen

Als uw modem problemen vertoont, dient u eerst te controleren of de modem goed geïnstalleerd is.

Gebruikers van Windows 95/98/Me: Klik in Windows op Start, Instellingen, en vervolgens op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Modem. In het scherm Modemeigenschappen dient een beschrijving van uw modem te staan. Klik op het tabblad Diagnostische gegevens. Controleer of de juiste modem gemarkeerd is en klik op de knop Meer info. Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en reacties van de modem. Dat wil zeggen dat de installatie geslaagd is. Als uw modem niet vermeld wordt en/of als u geen serie opdrachten en reacties ziet, dient u te controleren of alle connectors en stroomkabels goed aangesloten zijn op uw modem en op de achterzijde van uw computer. Controleer of de modem aan staat en of het CS- of het voedingslampje brandt. Schakel uw computer uit en weer in. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm.

Gebruikers van Windows NT: Klik in Windows op Start, Instellingen en vervolgens op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Modem. In het scherm Modemeigenschappen dient een beschrijving van uw modem te staan.

Gebruikers van Windows 2000/XP: Klik in Windows op Start, Instellingen (indien nodig) en vervolgens op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Telefoon- en modemopties. Klik op het tabblad Modems. Controleer of de juiste modem gemarkeerd is. Klik op de knop Eigenschappen. Klik op het tabblad Diagnostische gegevens. Klik op de knop Modem vragen/Instellingen vragen. Als het goed is, ziet u een aantal opdrachten en reacties van de modem. Dat wil zeggen dat de installatie geslaagd is. Als uw modem niet vermeld wordt en/of als u geen serie opdrachten en reacties ziet, dient u te controleren of alle connectors en stroomkabels goed aangesloten zijn op uw modem en op de achterzijde van uw computer. Controleer of de modem aan staat en of het CS- of het voedingslampje brandt. Schakel uw computer uit en weer in. Controleer uw modem daarna nogmaals op de hierboven beschreven manier met behulp van het Configuratiescherm.

Mijn software herkent mijn modem niet.

Mogelijke oplossingen:

De communicatiesoftware werkt mogelijk niet goed als er meer dan één versie van de software is geïnstalleerd, als u een oudere versie gebruikt of als er meer dan één communicatiepakket op het systeem is geïnstalleerd. Wij adviseren u het communicatieprogramma op de installatie-cd te gebruiken.

Mogelijke oplossingen:

De COM-poort-instellingen van uw software zijn onjuist. In de instellingsschermen van uw software kunt u waarschijnlijk de poortinstellingen wijzigen. Zorg ervoor dat de poortinstellingen van uw software overeenkomen met die van uw modem. In de documentatie van uw communicatiesoftware kunt u lezen hoe u de poortinstellingen moet veranderen.

Mijn modem kan niet uitbellen en beantwoordt binnenkomende gesprekken niet.

PROBLEMEN MET UITBELLEN EN BEANTWOORDEN:

Mogelijke oplossingen:

Uw modem is aangesloten met een defect snoer of op de verkeerde aansluiting. Het telefoonsnoer moet worden aangesloten op de aansluiting op de modem en de telefoonaansluiting. Gebruik indien mogelijk het bij uw modem geleverde snoer.

KANTOORGEBRUIKERS:

Mogelijke oplossingen:

De modem is aangesloten op een digitale telefoonlijn. Neem contact op met de afdeling die voor het telefoonsysteem verantwoordelijk is als u niet zeker weet of u een digitale telefoonlijn heeft.

Als u een “9” moet kiezen om een buitenlijn te bellen, vergeet dit dan niet toe te voegen aan het nummer.

GEBRUIKERS VAN VOICEMAIL:

Mogelijke oplossingen:

Als uw telefoonmaatschappij voicemail biedt, dan is misschien de kiestoon anders wanneer er berichten klaarliggen. Haal uw voicemailberichten op om de normale kiestoon weer terug te krijgen.

Ik hoor dat mijn modem contact probeert te maken met een andere modem, maar er komt geen verbinding tot stand.

Mogelijke oplossingen:

De lijn is slecht. Alle verbindingen komen via een andere route tot stand, dus probeer nog eens te bellen.

Mijn modem brengt geen 56K-verbinding tot stand.

Het V.90/V.92 protocol maakt snelheden van maximaal 56K mogelijk, maar het kan zijn dat de lijn deze snelheid door omstandigheden tijdens een bepaalde verbinding niet haalt. Vanwege afwijkende telefoonlijnconfiguraties zullen sommige gebruikers op dit moment de V.90/V.92 technologie nog niet ten volle kunnen benutten. Zo brengt u een 56K-verbinding tot stand:

  • De server die u belt moet een digitaal V.90/V.92-signaal ondersteunen en leveren. Uw ISP kan u voorzien van een serie externe-toegangsverbindingen en kan u informatie geven van wat momenteel door deze verbindingen wordt ondersteund.
  • De telefoonlijn tussen uw ISP en uw modem moet in staat zijn een 56K-verbinding te verwerken en mag slechts één analoog-digitaal-conversie bevatten. Het 56K-signaal van uw ISP begint als een digitaal signaal. Ergens tussen de ISP en uw modem bevindt zich een digitaal-analoog-signaalconversie zodat uw modem de gegevens kan ontvangen. De route van uw ISP naar uw modem mag niet meer dan één analoog-digitaal-signaalconversie bevatten, anders daalt de verbindingssnelheid naar V.34 (33,6 Kbps). Er kunnen bovendien storingen voorkomen op de plaatselijke lijnen tussen uw ISP en uw modem. Deze storingen kunnen V.90/V.92 verbindingssnelheden voorkomen of beperken. Alle telefoonverbindingen worden via een andere route tot stand gebracht, u kunt dus verschillende malen proberen een 56K-verbinding tot stand te brengen. U kunt dit testen door bijvoorbeeld een verbinding over een lange afstand te maken. Vaak zijn lange-afstandsverbindingen veel zuiverder dan plaatselijke lijnen. Vergeet ook niet dat telefoonbedrijven constant bezig zijn met het bijwerken van hun systemen. Lijnen die nu nog geen 56K ondersteunen, kunnen dit binnenkort wel doen.
  • Uw modem moet een verbinding tot stand brengen met een V.90/V.92 server. Twee 56K-modems zullen geen 56K-verbinding met elkaar kunnen maken.

Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen met de suggesties in het hoofdstuk "Problemen oplossen", dan kunt u langs de volgende wegen meer informatie verkrijgen:

World Wide Web
Met nuttige productinformatie, documenten en handleidingen. Ga naar:
http://www.usr.com/support

Nog steeds problemen?
1. Bel de verkoper van wie u de modem hebt gekocht
Hij kan u misschien via de telefoon helpen. Breng anders de modem terug naar de winkel.

2. Neem contact op met de afdeling technische ondersteuning van U.S. Robotics
Technische ondersteuningsspecialisten kunnen ook technische vragen over U.S. Robotics modems beantwoorden.

Land Telefoonnummer E-mail
Nederland 0900 202 5857 www.usr.com/emailsupport/bn
Verenigd Koninkrijk 0870 844 4546 www.usr.com/emailsupport/uk