USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router

Utskriftsserver

Felsökning och support

Bilagor

Bestämmelser

Vanliga frågor >

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Vanliga frågor

Fråga: Vad gör jag om 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router inte kan hämta en IP-adress från Internet-leverantören?

Svar:

  1. Kontrollera att bredbandsmodemet, det analoga modemet eller ISDN TA är ordentligt anslutet.
  2. Pröva att koppla loss strömförsörjningen till kabel- eller DSL-modemet och återanslut det sedan så att det återställs.
  3. Om du använder dynamisk IP-adressering måste du kontrollera att det finns funktioner i kabel- eller DSL-modemet för DHCP-protokollet.
  4. En del Internet-leverantörer kräver att du använder en registrerad MAC-adress.
Fråga: Vad gör jag om den angivna installationsproceduren inte fungerar?

Svar:

  1. Pröva att koppla loss strömförsörjningen till kabel- eller DSL-modemet och återanslut det sedan så att det återställs.
  2. Återställ fabriksinställningarna för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Tryck på återställningsknappen och håll den nedtryckt. Medan du håller återställningsknappen nedtryckt kopplar du ur och sätter sedan i strömförsörjningsenheten. När 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router är strömansluten igen fortsätter du att hålla återställningsknappen nedtryckt i ca fem sekunder. Då återställs fabriksinställningarna i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Fråga: Vilken typ av kabel behövs om jag vill ansluta bredbandsmodemet till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router?

Svar:

En del typer av bredbandsmodem kräver att du använder en delningskabel för att ansluta till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Använd de kablar som medföljde 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router och med bredbandsmodemet. Kontakta Internet-leverantören om du fortfarande är osäker på vilken typ av kabel du ska använda.

Fråga: Hur får jag åtkomst till konfigurationstillbehöret?

Svar:

Starta webbläsaren och ange standard-IP-adressen http://192.168.123.254.

Fråga: Finns det funktioner för IPSEC i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router?

Svar:

Ja, 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router har stöd för IPSEC-protokollet.

Fråga: Vilken typ av brandvägg är 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router försedd med?

Svar:

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router använder NAT- och TCP/IP-portinspektioner.

Fråga: Vad är NAT?

Svar:

Network Address Translation (NAT) översätter flera IP-adresser i ett privat LAN till en publik adress som skickas till Internet. Det innebär säkerhet eftersom IP-adressen för en dator i LAN inte överförs till Internet. Användaren kan ha flera privata adresser bakom en enstaka adress som tillhandahålls av Internet-leverantören.

Fråga: Vad är DMZ?

Svar:

DMZ betyder Demilitarized Zone. Med den här funktionen kan en IP-adress exponeras på Internet. Med DMZ kan bara en dator exponeras när flera TCP/IP-portar måste vara öppna. Om du vill använda DMZ, måste du ställa in en statisk IP-adress för datorn.

Fråga: Delas den exponerade användaren den publika IP-adressen med 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router om DMZ används?

Svar:

Nej, alla specifika förfrågningar vidarebefordras till DMZ-värden.

Fråga: Vad ska jag göra om jag inte får åtkomst till min e-post eller Internet-leverantörens webbsida?

Svar:

Kontakta Internet-leverantören för att få den fullständiga URL-adressen och utför sedan följande steg:

  1. Anslut bredbandsmodemet direkt till någon av datorerna.
  2. Utför pingkommandot genom att klicka på Windows Start och sedan välja Kör. Användare av Windows 95, 98 eller Me skriver command i dialogrutan Kör. Användare av Windows 2000, NT och XP skriver cmd. Alla användare skriver sedan följande kommando: ping xxx, där xxx är den fullständiga URL-adressen till Internet-leverantören.
  3. När du har hämtat IP-adressen anger du den vid alternativet för e-postserver eller i webbläsarens adressfält.

Fråga: Varför får jag inte åtkomst till konfigurationstillbehöret?

Svar:

Du kanske måste ta bort inställningarna för proxy eller fjärranslutning i webbläsaren.

Fråga: Passeras PPTP-paket eller dirigeras de aktivt av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router?

Svar:

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router kan användas för PPTP-paket.

Fråga: Vilket är det största antalet användare som tillåts för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router?

Svar:

Om du ansluter fler hubbar till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router kan upp till 253 separata användare ansluta till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Fråga: Är 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router kompatibel för olika plattformar?

Svar:

Alla plattformar med funktioner för Ethernet, WiFi- kompatibla 802.11b-produkter och TCP/IP är kompatibla med 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Fråga: Tillåter 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router att jag använder mina egna publika IP-adresser och domäner eller måste jag använda de IP-adresser som tillhandahållits av Mbps Wireless Cable/DSL Router?

Svar:

Det krävs endast en giltig Internet-IP-adress. Det interna IP-adressintervallet går fortfarande genom NAT-brandväggen för alla utgående Internet-förfrågningar. Alla inkommande förfrågningar blockeras om inte bestämda inställningar har gjorts, t.ex. vidarebefordran av port eller DMZ.

Fråga: Hur många portar kan vidarebefordras samtidigt?

Svar:

Du kan vidarebefordra upp till 20 portar samtidigt.

Fråga: Kan 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router användas i stället för ett modem?

Svar:

Nej, 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router måste användas med ett bredbandsmodem, ett analogt modem eller en ISDN TA.

Fråga: Finns det en säkerhetsloggningsfunktion för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router?

Svar:

Ja, det finns en säkerhetsloggfunktion på sidan Verktyg i konfigurationstillbehöret.