USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router

Utskriftsserver >

Felsökning och support

Bilagor

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Utskriftsserver

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router kan fungera som en nätverksskrivarserver i Windows 95, 98, Me, 2000, NT och XP. När programinstallationen är klar kan du aktivera utskriftsserverfunktionen.

Om du har en skrivare ansluten till datorn som nu är ansluten till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router bör du läsa anvisningarna i avsnittet Installerad skrivare

För övriga datorer som du ansluter till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router och som tidigare inte var anslutna till skrivaren bör du läsa anvisningarna i avsnittet Ej installerad skrivare

 

Installerad skrivare

Användare av Windows 95, 98 och Me

 1. Koppla loss skrivarkabeln från datorn och anslut den till porten PRINTER på baksidan av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 2. När du har kört installationen eller valt Install Print Server Drivers (Installera drivrutiner för utskriftsserver) på CD:n klickar du på Next (Nästa).
 3. Installera programmet på standardplatsen genom att välja Next (Nästa) eller installera i en annan katalog genom att klicka på Browse (Bläddra).
 4. Avsluta installationen av drivrutiner för utskriftsservern genom att klicka på Finish (Slutför). Du ombeds sedan att starta om datorn. Välj Yes (Ja) och klicka på OK.
 5. När datorn har startats om klickar du på Windows Start, Inställningar och sedan på Skrivare. Högerklicka på skrivaren och välj Egenskaper.
 6. Välj USRPRTSHR som skrivarport och klicka på Verkställ.
 7. När du ombeds skriva ut en testsida väljer du Ja och klickar på Slutför.
 8. Om sidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja. Skrivaren har nu installerats och visas på menyn Skrivare. Om sidan inte skrevs ut korrekt startar du felsökningsguiden genom att klicka på Nej.


Användare av Windows NT

 1. Koppla loss skrivarkabeln från datorn och anslut den till porten PRINTER på baksidan av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 2. När du har kört installationen eller valt Install Print Server Drivers (Installera drivrutiner för utskriftsserver) på CD:n klickar du på Next (Nästa).
 3. Installera programmet på standardplatsen genom att välja Next (Nästa) eller installera i en annan katalog genom att klicka på Browse (Bläddra).
 4. Avsluta installationen av drivrutiner för utskriftsservern genom att klicka på Finish (Slutför). Du ombeds sedan att starta om datorn. Välj Yes (Ja) och klicka på OK.
 5. När datorn har startats om klickar du på Windows Start, Inställningar och sedan på Skrivare. Högerklicka på skrivaren och välj Egenskaper.
 6. Välj USRPRTSHR som skrivarport och klicka på Verkställ.
 7. När du ombeds skriva ut en testsida väljer du Ja och klickar på Slutför.
 8. Om sidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja. Skrivaren har nu installerats och visas på menyn Skrivare. Om sidan inte skrevs ut korrekt startar du felsökningsguiden genom att klicka på Nej.

Användare av Windows 2000 och XP

 1. Koppla loss skrivarkabeln från datorn och anslut den till porten PRINTER på baksidan av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 2. När du har kört installationen eller valt Install Print Server Drivers (Installera drivrutiner för utskriftsserver) på CD:n klickar du på Next (Nästa).
 3. Installera programmet på standardplatsen genom att välja Next (Nästa) eller installera i en annan katalog genom att klicka på Browse (Bläddra).
 4. Avsluta installationen av drivrutiner för utskriftsservern genom att klicka på Finish (Slutför).
 5. Välj Yes (Ja) för att starta om datorn och klicka sedan på OK.
 6. Efter omstarten klickar du på Windows Start, Kontrollpanelen och sedan på Skrivare. Högerklicka på skrivaren, välj Egenskaper och klicka sedan på fliken Portar.
 7. Välj USRPRTSHR som skrivarport och klicka på Verkställ.
 8. Ange ett namn för skrivaren och klicka på Nästa.
 9. Om du inte ombads att skriva ut en testsida högerklickar du på skrivaren, väljer Egenskaper och sedan Skriv ut testsida på menyn. Om sidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja. Skrivaren har nu installerats och visas på menyn Skrivare. Om sidan inte skrevs ut korrekt startar du felsökningsguiden genom att klicka på Nej.

 

Skrivare ej installerad

Användare av Windows 95, 98 och Me

 1. När du har kört installationen eller valt Install Print Server Drivers (Installera drivrutiner för utskriftsserver) på CD:n klickar du på Next (Nästa).
 2. Installera programmet på standardplatsen genom att välja Next (Nästa) eller installera i en annan katalog genom att klicka på Browse (Bläddra).
 3. Avsluta installationen av drivrutiner för utskriftsservern genom att klicka på Finish (Slutför). Du ombeds sedan att starta om datorn. Välj Yes (Ja) och klicka på OK.
 4. När datorn har startats om klickar du på Windows Start, Inställningar och sedan på Skrivare. Starta skrivarinstallationen genom att klicka på Lägg till skrivare.
 5. Starta guiden Lägg till skrivare genom att klicka på Nästa.
 6. När du ombeds ange hur skrivaren är ansluten till datorn väljer du Lokal skrivare.
 7. Välj USRPRTSHR som skrivarport och klicka på Nästa. Du måste sedan ange de skrivardrivrutiner som tillhandahållits av skrivartillverkaren.
 8. Ange ett namn för skrivaren och klicka på Nästa.
 9. När du ombeds skriva ut en testsida väljer du Ja och klickar på Slutför.
 10. Om sidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja. Skrivaren har nu installerats och visas på menyn Skrivare. Om sidan inte skrevs ut korrekt startar du felsökningsguiden genom att klicka på Nej.


Användare av Windows NT

 1. När du har kört installationen eller valt Install Print Server Drivers (Installera drivrutiner för utskriftsserver) på CD:n klickar du på Next (Nästa).
 2. Installera programmet på standardplatsen genom att välja Next (Nästa) eller installera i en annan katalog genom att klicka på Browse (Bläddra).
 3. Avsluta installationen av drivrutiner för utskriftsservern genom att klicka på Finish (Slutför). Du ombeds sedan att starta om datorn. Välj Yes (Ja) och klicka på OK.
 4. När datorn har startats om klickar du på Windows Start, Inställningar och sedan på Skrivare. Dubbelklicka på Lägg till skrivare.
 5. När guiden Lägg till skrivare startar väljer du Den här datorn och klickar på Next (Nästa).
 6. Välj USRPRTSHR som skrivarport och klicka på Nästa. Om drivrutinerna för skrivaren inte har installerats tidigare och du vill installera dem nu, väljer du Diskett finns.
 7. Ange ett namn för skrivaren och klicka på Nästa.
 8. Eftersom skrivaren inte fysiskt är ansluten till datorn, väljer du Ej delad på menyn och klickar på Nästa. Skrivaren delas när programmet för utskriftsservern och skrivardrivrutinerna har installerats på alla datorer i nätverket datorerna ansluts till routern.
 9. När du ombeds skriva ut en testsida väljer du Ja och klickar på Slutför.
 10. Om sidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja. Skrivaren har nu installerats och visas på menyn Skrivare. Om sidan inte skrevs ut korrekt startar du felsökningsguiden genom att klicka på Nej.

Användare av Windows 2000 och XP

 1. När du har kört installationen eller valt Install Print Server Drivers (Installera drivrutiner för utskriftsserver) på CD:n klickar du på Next (Nästa).
 2. Installera programmet på standardplatsen genom att välja Next (Nästa) eller installera i en annan katalog genom att klicka på Browse (Bläddra).
 3. Avsluta installationen av drivrutiner för utskriftsservern genom att klicka på Finish (Slutför).
 4. Välj Yes (Ja) för att starta om datorn och klicka sedan på OK.
 5. Efter omstarten klickar du på Windows Start, Kontrollpanelen och sedan på Skrivare. Starta skrivarinstallationen genom att klicka på Lägg till skrivare.
 6. När fönstret Guiden Lägg till skrivare visas startar du installationsguiden genom att klicka på Nästa.
 7. När du ombeds ange hur skrivaren är ansluten till datorn väljer du Lokal skrivare. Alternativet Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt ska inte vara markerat.
 8. Välj USRPRTSHR som skrivarport och klicka på Nästa. Du måste sedan ange de skrivardrivrutiner som tillhandahållits av skrivartillverkaren. När du ombeds skriva ut en testsida väljer du Ja.
 9. Ange ett namn för skrivaren och klicka på Nästa.
 10. När du ombeds göra så väljer du Dela inte ut den här skrivaren på menyn och klickar på Nästa.
 11. Om du inte ombads att skriva ut en testsida högerklickar du på skrivaren, väljer Egenskaper och sedan Skriv ut testsida på menyn. Om sidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja. Skrivaren har nu installerats och visas på menyn Skrivare. Om sidan inte skrevs ut korrekt startar du felsökningsguiden genom att klicka på Nej.

 

Hur du delar ut en skrivare för Macintosh beskrivs på webbplatsen http://www.usr.com/support.