USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router

Utskriftsserver

Felsökning och support >

Bilagor

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Felsökning

Support

Felsökning

Jag får inte åtkomst till Internet.

Möjlig lösning:
Kontrollera att strömsladden och alla Ethernet-kablar är ordentligt anslutna. Det här inkluderar kablarna som ansluter 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router, modemet och alla datorer.

Möjlig lösning:
Kontrollera att datorn använder en IP-adress som ligger inom standardintervallet 192.168.123.xxx. Kontrollera att adressen för nätmasken är 255.255.255.0. Standard-gateway ska vara IP-adressen för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router, dvs 192.168.123.254. Bekräfta alla de här inställningarna genom att utföra följande steg:

Användare av Windows 95, 98 eller Me:
Klicka på Windows Start och välj Kör. Skriv winipcfg och klicka på OK. Kontrollera att IP-adress, nätmask, standard-gateway och DNS-serverdata stämmer. Om informationen inte är riktig klickar du på Frigör alla och sedan på Förnya alla.

Användare av Windows NT, 2000 eller XP:
Klicka på Windows Start och välj Kör. Skriv cmd och klicka på OK. Skriv så här vid DOS-prompten:
ipconfig /all
. Kontrollera att IP-adress, nätmask, standard-gateway och DNS-serverdata stämmer. Om information inte är riktigt skriver du så här:
ipconfig /release
och trycker på Enter. Skriv sedan ipconfig /renew och tryck på Enter.

Möjlig lösning:
Du kan starta om 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router genom att koppla ur och sätta i strömförsörjningsenheten.

Om du fortfarande inte får åtkomst till Internet kan du läsa avsnittet "Felsöka pingoperation" i den här handboken och dokumentationen till modemet.

Jag kan inte upprätta 22 Mbps-anslutningar till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Möjlig lösning:
Kontrollera att de trådlösa produkter som du använder för att ansluta till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router har stöd för hastigheten 22 Mbps.Trådlösa produkter för 22 Mbps måste användas om du vill ansluta till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router med hastigheten 22 Mbps. Starta konfigurationsverktyget och ange manuellt anslutningshastigheten till 22 Mbps.

Möjlig lösning:
Du kanske använder en dator som är på för långt avstånd från 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Om du flyttar den närmare 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router förbättras anslutningshastigheten.

Jag vet inte om min IP-adress är statisk eller dynamisk.

Möjlig lösning:
Om du har kabel- eller DSL-tjänst har du troligtvis en dynamisk IP-adress. Du bör alltid verifiera den här informationen med Internet-leverantören eftersom en del leverantörer tilldelar statiska IP-adresser. Om du har en dynamisk IP-adress väljer du Dynamisk IP-adress under WAN-inställningar i konfigurationstillbehöret, så hämtar 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router automatiskt den information som krävs från Internet-leverantören. Om du har en statisk IP-adress väljer du Statisk IP-adress under WAN-inställningar i konfigurationstillbehöret. Bilaga A eller Bilaga B i avsnittet "Bilagor" i den här handboken innehåller den konfigurationsinformation som behövs.

Det går inte att ansluta till konfigurationstillbehöret för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Möjlig lösning:
Kontrollera att alla Ethernet-kablar är anslutna ordentligt och att strömsladden sitter i.

Möjlig lösning:
Om du har en statisk IP-adress måste du se till att du har utfört alla stegen i Bilaga A eller B i avsnittet "Bilagor" i den här handboken. Om du har en statisk IP-adress och inte valde Erhåll en IP-adress automatiskt för datorn, kan du inte ansluta till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Möjlig lösning:
Du måste verifiera anslutningsinställningen för webbläsaren och att HTTP Proxy-funktionen för webbläsaren är avaktiverad. Du måste göra det här så att webbläsaren kan läsa konfigurationssidorna i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Starta webbläsaren.

Användare av Internet Explorer: Klicka på Verktyg, Internet-alternativ och sedan på fliken Anslutningar. Markera Ring aldrig upp en anslutning, klicka på Verkställ och sedan på OK. Klicka på Verktyg igen och sedan på Internet-alternativ. Klicka på fliken Anslutningar och sedan på knappen LAN-inställningar. Avmarkera alla kryssrutor och klicka på OK. Stäng Internet-alternativ genom att klicka på OK.

Användare av Netscape Navigator: Klicka på Redigera, Inställningar och dubbelklicka sedan på Avancerat i fönstret Kategori. Klicka på Proxyservrar, välj Direktanslutning till Internet och klicka sedan på OK. Klicka på Redigera igen och sedan på Inställningar. Under Kategori dubbelklickar du på Avancerat och sedan på Proxyservrar. Välj Direktanslutning till Internet och klicka på OK.

Konfigurationstillbehöret svarar inte men jag kan trots det ansluta till Internet.

Möjlig lösning:
Om konfigurationstillbehöret slutar svara kopplar du ur och sätter tillbaka strömförsörjningsenheten för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router startas då om. Om det fortfarande inte går att kommunicera med konfigurationstillbehöret trycker du på återställningsknappen och håller den nedtryckt. Medan du håller återställningsknappen nedtryckt kopplar du ur och sätter sedan i strömförsörjningsenheten. När 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router är strömansluten igen fortsätter du att hålla återställningsknappen nedtryckt i ca fem sekunder. Då återställs fabriksinställningarna i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Om du har angett egna konfigurationsinställningar måste du göra de här ändringarna igen.

Kabel- eller DSL-tjänsten fungerar inte men jag behöver få åtkomst till Internet.

Möjlig lösning:
Om du har ett externt analogt modem och en fjärransluten Internet-tjänst kan du ändå få åtkomst till Internet. Anslut det externa analoga modemet enligt beskrivningen i avsnittet Ansluta ett analogt modem eller ISDN-modem till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router i den här handboken. Om du vill få åtkomst till konfigurationstillbehöret öppnar du en webbläsare och skriver http://192.168.123.254. Klicka på Setup, WAN, Change, välj Dial-up Modem och klicka på Save. Ange lämplig information i inställningarna för fjärransluten Internet-leverantör.

När jag kontrollerar inställningarna för nätverkskonfiguration i Windows Me eller XP, hittar jag inte nätverksikonen.

Möjlig lösning:
Standardinställningen i Windows Me och XP är att inte visa alla ikoner i Kontrollpanelen. Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen klickar du på Visa alla alternativ i Kontrollpanelen på vänster sida av skärmen. Alla ikoner i Kontrollpanelen ska nu vara synliga.

Det går inte att ansluta till den trådlösa funktionen i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Möjlig lösning:
Kontrollera att alla trådlösa PC Card-kort har ställts in till läget Infrastructure (Infrastruktur). Om PC Card-kort eller PCI-adaptrar har ställts in till läget 802.11b AdHoc kan du inte använda den trådlösa funktionen. Information om hur du ändrar den här inställningen finns i användarhandboken till det trådlösa PC Card-kortet.

Obs! 802.11b Ad-Hoc-läget används för serverlösa nätverkskonfigurationer. Läget Infrastructure (Infrastruktur) används till att lägga till en Access Point till nätverkskonfigurationen.

Datorn kan inte identifiera den trådlösa funktionen i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router när jag har ändrat inställningarna.

Möjlig lösning:
Kontrollera att du kontaktar rätt 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router genom att verifiera den rätta MAC-adressen. Kontrollera att rätt lösenord och krypteringsalternativ används. Om du har ändrat inställningarna i konfigurationen av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router måste du även ändra inställningarna för alla trådlösa PC Card-kort eller PCI-adaptrar som är anslutna till det här nätverket. Inställningarna för trådlösa PC Card-kort eller PCI-adaptrar måste matcha de nya inställningarna för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router visas inte i listan när jag söker efter den.

Möjlig lösning:
Du kanske använder en dator som är på för långt avstånd från 22 Mbps Cable/DSL Router. Försök att flytta närmare 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router och upprepa sökningen.

TCP/IP-protokollet är inte installerat på datorn.

Möjlig lösning:
Du måste installera TCP/IP-protokollet på datorn. Så här installerar du TCP/IP-protokollet:

I Windows 98 och Me: Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Nätverk och klicka på fliken Konfiguration i fönstret Nätverk. Lägg till nätverkskomponenten i datorn genom att klicka på Lägg till. Lägg till TCP/IP-protokollet genom att dubbelklicka på Protokoll. Välj Microsoft i listan över tillverkare. Välj TCP/IP i listan över nätverksprotokoll och återgå till fönstret Nätverk genom att klicka på OK. TCP/IP-protokollet visas i fönstret Nätverk. Slutför installationen genom att klicka på OK och starta sedan om datorn.

I Windows 2000: Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverk. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på Installera, klicka på Protokoll och sedan på Lägg till. Klicka på TCP/IP, klicka på OK och sedan på Stäng.

I Windows NT: Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverk. Klicka på Protokoll och sedan på Lägg till. Välj Microsoft, TCP/IP och klicka sedan på Stäng. Installera eventuella service packs och starta sedan om datorn.

I Windows XP: Klicka på Windows Start och sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Växla till klassiskt läge och dubbelklicka sedan på Nätverksanslutningar. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på Installera, klicka på Protokoll och sedan på Lägg till. Klicka på TCP/IP, klicka på Lägg till och sedan på Stäng.

Jag vet inte hur man konfigurerar TCP/IP-protokollet så att det fungerar med 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Möjlig lösning:
TCP/IP-protokollet är installerat men det har inte konfigurerats för användning med 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

 1. Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen Nätverk. Klicka på fliken Konfiguration och välj den TCP/IP-rad som har tilldelats ditt nätverkskort.
 3. Klicka på knappen Egenskaper när du vill ställa in TCP/IP-protokoll för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 4. Du kan konfigurera IP på två sätt:
 • Du hämtar IP automatiskt via DHCP-servern genom att utföra följande steg:
  Klicka på fliken IP-adress och välj Erhåll en IP-adress automatiskt. Det här är den bästa metoden för konfigurering av datorer.

 • Du konfigurerar IP-adressen manuellt genom att utföra följande steg:
 1. Klicka på fliken IP-adress. Klicka på Ange en IP-adress. Ange värden i fältet IP-adress och i fältet Nätmask. Standard-IP-adressen för den här produkten är 192.168.123.254. Du bör använda 192.168.123.xxx (xxx är mellan 1 och 254) i fältet IP-adress och 255.255.255.0 i fältet Nätmask.
 2. Klicka på fliken Gateway. Lägg till IP-adressen för den här produkten (standard-IP är 192.168.123.254) i fältet Ny gateway och klicka på Lägg till.

Kontakta Internet-leverantören för att få de nödvändiga DNS-värdena. Klicka på fliken DNS-konfiguration. Lägg till DNS-värdena i fältet Sökordning för DNS-servrar och klicka sedan på Lägg till.

När du har installerat TCP/IP-kommunikationsprotokollet kan du använda pingkommandot till att kontrollera att datorn har anslutits till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

 

Felsöka pingoperation

Om du under en pingoperation inte får ett returmeddelande som säger att pingoperationen har lyckats, innebär det att adressen som du pingade har ändrats och orsakar en konflikt. Kontrollera adressen i konfigurationstillbehöret och gör nödvändiga ändringar i konsolläget. När du har gjort ändringarna fortsätter du med pingoperationen.

 1. Klicka på Windows Start och välj Kör. Om du använder Windows 95, 98 eller Me skriver du command i dialogrutan Kör och klickar på OK. Användare av Windows NT, 2000 och XP ska skriva cmd och klicka på OK.
 2. Skriv Ping 127.0.0.1. Det här är adressen till din lokala värd och det försäkrar att TCP/IP-protokollet har installerats och fungerar korrekt. Om du inte kan slutföra den här pingoperationen kopplar du från 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router och upprepar installationen.
 3. Skriv Ping följt av IP-adressen. Det säkerställer att datorn svarar på begäran. Om du inte kan slutföra pingoperationen måste du kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt och att de rätta drivrutinerna har installerats.
 4. Kontrollera att kommunikationen med din gateway fungerar genom att skriva Ping följt av gateway-adressen. Standard-gateway-adressen är 192.168.123.254. Det säkerställer att du kan ansluta till andra datorer och få åtkomst till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Om du kan upprätta kommunikation med 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router får du åtkomst till administrationssidan och kan konfigurera inställningarna. Om du inte kan slutföra den här pingoperationen kontrollerar du att strömsladden till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router sitter i och är ordentligt ansluten till datorn.
 5. Skriv Ping följt av den externa Internet-adressen till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Det här är den adress som tillhandahålls antingen av Internet-leverantören eller av det externa lokala nätverket. Den här proceduren säkerställer att 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router fungerar och att trafik kan passera.
 6. Skriv Ping följt av den kända DNS-serveradressen. På det här sättet kan du matcha giltiga Internet-värdnamn med IP-adresser och verifiera att du har åtkomst till Internet.

Obs! Det är viktigt att du antecknar serienumret för framtida bruk. Om du vill kontakta avdelningen för teknisk support behöver du det här numret och modellnumret 8022 för att få hjälp.

Support

Har du fortfarande problem?

1. Gå till avsnittet Support på USRobotics webbplats www.usr.com.

Många av de vanligaste svårigheterna som användare upplever finns det lösningar för på webbsidorna Vanliga frågor och Felsökning för den aktuella produkten. Modellbeteckningen för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router är 8022. Du kan behöva känna till det för att få information på USRobotics webbplats.

2. Kontakta avdelningen för teknisk support hos USRobotics

Land Röst Online Supporttider
USA (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Kanada (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Argentina AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Brasilien AT&T Direct + (877) 487-6253 brazil_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Mexiko AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Chile AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Colombia AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Costa Rica AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Peru AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Puerto Rico AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST
Venezuela AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00, måndag - fredag CST

 

Land Röst Online Supporttider
Filippinerna 1800 1 651 0215 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Hong Kong 800 90 3191 hk_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Indien
Delhi
Hyperbad
Calcutta
Chennai
Bombay
Bangalore

11 6284198/ 99/ 18/ 19
40 6261600/ 01/ 02/ 03
33 216 1800/ 01
44 851 5273/ 74
22 8252188/ 93/ 94/ 95
80 2380303/ 04
apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Indonesien 001 803 65 7402 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Japan (03) 5495 9408 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Kina 10800 650 5108 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Korea   apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Malaysia 1800 80 1554 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Singapore 65 784 9910 sg_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Sydkorea 00798 651 7135 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Taiwan 0080 65 1349 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Thailand 001 800 65 6252 apr_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag


Land Telefon Online Tider
Australien 1 800 628 324 anza_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Belgien
(Flamländska)


(Franska)
+32 (0) 7 023 3545(Flamländska)

+32 (0) 7 023 3546(Franska)

emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, måndag - fredag
Danmark +45 70 10 4030 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Finland +358 981710015 emea_modemsupport@usr.com 10:00 - 18:00, måndag - fredag
Frankrike +33 082 507 0693 france_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, måndag - fredag
Irland +44 870 844 4546 emea_modemsupport@usr.com 9.00 - 18.00
måndag - fredag
Israel   emea_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.30
måndag - fredag
Italien +848 80 9903 italy_modemsupport@usr.com 9.00 - 18.00
måndag - fredag
Luxemburg +352 342 080 8318 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, måndag - fredag
Mellanöstern/Afrika +971 4 807 4555 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, måndag - fredag
Nederländerna 0900 202 5857 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, måndag - fredag
Norge +47 23 50 0097 emea_modemsupport@usr.com 9.00 - 17.00
måndag - fredag
Nya Zeeland 0800 877 43 anza_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Polen   emea_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00, måndag - fredag
Portugal +35 11 415 4034 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Ryssland +49 180 567 1548 emea_modemsupport@usr.com 8.00 - 17.00
måndag - fredag
Schweiz 0848 840 200 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:30, måndag - fredag
Spanien 902 11 7964 spain_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, måndag - fredag
Storbritannien 0870 8444 546 uk_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:30, måndag - fredag
Sverige +46 (0) 85 199 2035 emea_modemsupport@usr.com 8.00 - 17.00
måndag - fredag
Tyskland 0180 567 1548 germany_modemsupport@usr.com 8.00 - 18.00 måndag - fredag
Ungern   emea_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00, måndag - fredag
Österrike 07110 900116 germany_modemsupport@usr.com 8.00 - 18.00 måndag - fredag

Aktuell supportkontaktinformation finns på följande webbplats:

http://www.usr.com/emailsupport