USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion >

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router

Utskriftsserver

Felsökning och support

Bilagor

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Introduktion

Funktioner och egenskaper

 

 • Delad bredbandsanslutning till Internet
 • Två 10/100 Mbps LAN Ethernet-portar med automatisk avkänning
 • VPN-stöd: PPTP/IPSec-protokoll
 • Skrivardelning
 • Brandvägg (med Network Address Translation-tekniken)
 • DHCP-server
 • Webbaserade konfigurationstillbehör
 • Åtkomstkontroll
 • Virtuell server (användardefinierbar vidarebefordran av port)
 • Användardefinierad programavkänningstunnel
 • DMZ-värd
 • USRobotics Wireless Access 802.11b DSSS-kompatibel, med höga data 22/11/5.5/2 /1 Mbps
 • 64-, 128- eller 256-bitars (valfritt) WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel för säkerhetskryptering av trådlösa data
 • Fullständigt stöd för 802.11b öppen och delad nyckelautentisering
 • AP-administration via vanliga webbläsare
 • Strövningsmöjligheter
 • Transparenta anslutningar till kabelanslutna Ethernet 802.3 10BaseT- och datornätverks-LAN utökar befintliga nätverk på ett snabbt och enkelt sätt
 • Tilldelning av dynamisk IP-adress via DHCP eller statisk IP-adress via anpassningstillbehöret
 • Uppgraderingar av AP inbyggd programvara tillgängliga via FTP

 

Det här behöver du innan du börjar

 • Dator med ett installerat Ethernet NIC eller en installerad 802.11b trådlös adapter
 • Ett Ethernet-baserat kabel- eller DSL-modem ELLER ett RS-232-baserat analogt modem eller ISDN-modem
 • Installations-cd-skiva med operativsystem (dvs cd-skivan med Windows XP)
 • Internet Explorer 4 eller senare ELLER Netscape 4 eller senare
 • En seriell kabel av typen RS-232 om du har ett analogt modem eller ett ISDN-modem
 • 802.11b-kompatibelt trådlöst PC-kort, PCI-adapter och/eller USB-adapter installerad och konfigurerad (för hastigheten 22 Mbps och för 256 bitars WEP-säkerhet använder du trådlösa kort eller adaptrar för hastigheten 22 Mbps)

 

Framsidan

 1. Strömlampa: Den gröna strömlampan lyser med fast sken som en indikation på att systemet fungerar på rätt sätt.
 2. Statuslampa: Den här lampan blinkar med grönt sken som en indikation på aktiv status och blinkar med gult sken vid en återställning, omstart samt vid uppgradering av fabriksprogramvaran.
 3. Återställningsknapp: Tryck på återställningsknappen och håll den nedtryckt. Medan du håller återställningsknappen nedtryckt kopplar du ur och sätter sedan i strömförsörjningsenheten. När 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router är strömansluten igen fortsätter du att hålla återställningsknappen nedtryckt i ca fem sekunder. Då återställs fabriksinställningarna i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 4. Lampan LAN1: Den här lampan lyser med fast grönt sken när en 100 Mbps-anslutning har upprättats till LAN-port 1 eller blinkar med grönt sken när data skickas eller tas emot via LAN port 1. Den här lampan lyser med fast gult sken mär en 10 Mbps-anslutning har upprättats till LAN-port 1 eller blinkar med gult sken när data skickas eller tas emot via LAN-port 1.
 5. Lampan LAN2: Den här lampan lyser med fast grönt sken när en 100 Mbps-anslutning har upprättats till LAN-port 2 eller blinkar med grönt sken när data skickas eller tas emot via LAN-port 2. Den här lampan lyser med fast gult sken mär en 10 Mbps-anslutning har upprättats till LAN-port 2 eller blinkar med gult sken när data skickas eller tas emot via LAN-port 2.
 6. Lampan WAN: Den gröna WAN-portslampan lyser när en anslutning upprättas och blinkar när data skickas eller tas emot via WAN-porten.
 7. Lampan WLAN: Den här lampan lyser med fast grönt sken när en anslutning har upprättats till det trådlösa nätverket och blinkar med grönt sken när data skickas eller tas emot via de trådlösa klienterna.

Baksidan

 1. SKRIVARE: Den här parallellporten används till att ansluta en skrivare till det lokala nätverket.
 2. COM: Den här seriella porten kan användas till att ansluta till ett analogt modem eller ISDN-modem.
 3. LAN-portarna 1 och 2: LAN-portarna används till att ansluta Ethernet-enheter till det lokala nätverket.
 4. WAN: RJ-45 WAN-porten används till att ansluta 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router till ett bredbandsmodem.
 5. 5VDC: Den här anslutningsporten är avsedd för strömförsörjningen till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 6. Antennportar: De här anslutningsportarna har omvänd polaritet, hankontakter av SMA-typ.

 

Obs! USRobotics 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router kan enkelt anslutas till valfritt Ethernet-baserat kabelmodem eller DSL-modem, eller ett RS-232-baserat analogt modem eller ISDN-modem. Du kan kontrollera kompatibiliteten genom att se om kabel- eller DSL-modemet är anslutet till nätverksadaptern i datorn med en Ethernet-kabel. 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router kan inte anslutas till ett modem av typen kabel, DSL, analogt eller ISDN som bara använder en USB-anslutning.

Det finns fem typer av WAN-nätverksanslutningar som det finns funktioner för i 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router: Static IP Address, Dynamic IP Address, Dynamic IP Address with Road Runner Session Management, PPP over Ethernet, PPTP eller Dial-up Network. (Statisk IP-adress, Dynamisk IP-adress, Dynamisk IP-adress med Road Runner-sessionshantering, PPP via Ethernet, PPTP eller Fjärranslutet nätverk). Om du har en anslutning av typen Static IP Address, Dynamic IP Address, IP Address with Road Runner Session Management, PPP over Ethernet eller PPTP (Statisk IP-adress, Dynamisk IP-adress, Dynamisk IP-adress med Road Runner-sessionshantering, PPP via Ethernet eller PPTP), kan du läsa i Bilaga A i avsnittet Bilagor. Om du har en fjärranslutning kan du läsa Bilaga B i avsnittet Bilagor. Om du är osäker på vilken nätverksanslutning du har kan du kontakta Internet-leverantör.