USRobotics
       

Innehåll:

Introduktion

Maskinvaruinstallation

Konfigurera 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router

Utskriftsserver

Felsökning och support

Bilagor >

Bestämmelser

Vanliga frågor

USRobotics Corporation, begränsad garanti

Användarhandbok för 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP och Macintosh)

Bilagor

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga A

Kabel- eller DSL-anslutning

I den här användarhandboken behandlas de flesta typer av kabel- och DSL-installationer som konfigureras för dynamisk eller statisk IP-adressering. I den här handboken antas det att du har en aktiv och fungerande kabel- eller DSL-Internettjänst.

Obs! Om du är DSL-användare och använder ett inloggningsprogram till att få åtkomst till Internet, använder du troligtvis en PPPoE-anslutning. Se motsvarande avsnitt i den här handboken för information om hur du samlar in konfigurationsinformationen. Om du använder Fjärranslutning och en VPN-adapter, så använder du troligtvis en PPTP-anslutning. Se motsvarande avsnitt i den här handboken för information om hur du samlar in konfigurationsinformationen. Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

Obs! Kabel- eller DSL-modemet måste vara anslutet till datorn via en RJ-45 Ethernet-anslutning. 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router är inte kompatibel med kabelmodem eller DSL-modem med bara en USB-anslutning. Du måste ha en Ethernet-adapter (NIC) eller 802.11b trådlös adapter installerad på datorn.

Du behöver inhämta följande information om datorn. Kontakta Internet-leverantören för hjälp om hur du samlar in den här informationen.

IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router:
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servrar/
Namnservrar:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Värdnamn/ DHCP-klient-ID:


______________________________________________________________

Obs! Det är inte säkert att all den här informationen krävs för installationen av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Om Internet-leverantören inte kan ge dig informationen kan du få hjälp i följande grundläggande steg för hur du skaffar delar av den nödvändiga informationen.

A. Du måste utföra de här stegen på den dator som för tillfället är ansluten till kabel- eller DSL-modemet.

Windows-användare

 1. Alla Windows-användare:
  Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Användare av Windows 95/98/Me:
  Dubbelklicka på Nätverk.

  Användare av Windows 2000 och XP:
  Dubbelklicka på Nätverks- och fjärranslutningar.

  Användare av Windows NT:
  Dubbelklicka på Nätverk och klicka sedan på fliken Protokoll.

 3. Alla Windows-användare:
  Välj det TCP/IP-alternativ för nätverksadaptern som används för att ansluta till kabel- eller DSL-modemet och klicka på Egenskaper. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh

Användare av Macintosh OS 9.x:
Klicka på Apple, Inställningar och sedan på TCP/IP. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh OS X:
Klicka på Apple, Systeminställningar och sedan på Nätverk. Fortsätt till steg B.

B. Alla Windows-användare:
Du bör nu vara i fönstret för TCP/IP-egenskaper.

 • Om alternativet Erhålla en IP-adress automatiskt har valts kan du fortsätta med installationen av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router enligt avsnittet Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till Wireless Cable/DSL Router eller i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.
 • Om det här alternativet inte har valts måste du samla in nödvändig konfigurationsinformation om den inte tillhandahölls av Internet-leverantören. Beroende på vilket operativsystem du har kan du behöva klicka på flera flikar i TCP/IP-fönstret för att hitta all nödvändig information. När du är klar väljer du Erhåll en IP-adress automatiskt och klickar på OK. Klicka eventuellt på OK igen för att stänga sidan Nätverksegenskaper. Om du ombeds att starta om datorn klickar du på Nej. Du kan fortsätta till avsnittet Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.

Alla användare av Macintosh:
Ändra alternativet Anslut via: till Anslut via: Ethernet.

Kontrollera vad alternativet Ställ in: har satts till och om det finns någon information från Internet-leverantören för IP-adress, DHCP-klient-ID eller namnservrar.

 • Om alternativet Ställ in: har satts till Med DHCP, kan du fortsätta till avsnittet Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till Wireless Cable/DSL Router i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.

 • Om alternativet Ställ in: inte är inställt på Med DHCP och om detta inte har tillhandahållits av Internet-leverantören måste du inhämta den nödvändiga konfigurationsinformationen. Du kan behöva klicka på flera flikar i TCP/IP- eller nätverksfönstren för att få all nödvändig information. Sätt alternativet TCP/IP Ställ in: till Med DHCP. Klicka på Spara och stäng TCP/IP- eller nätverksfönstret. Du kan fortsätta till avsnittet Ansluta ett kabel- eller DSL-modem till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router eller i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.


PPPoE-anslutning

I den här användarhandboken behandlas de flesta typer av kabel- och DSL-installationer som konfigureras för dynamisk eller statisk IP-adressering. I den här handboken antas det att du har en aktiv och fungerande kabel- eller DSL-Internettjänst.

Obs! Om du är DSL-användare och använder ett inloggningsprogram till att få åtkomst till Internet, använder du troligtvis en PPPoE-anslutning. Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

Du behöver inhämta följande information om datorn. Titta först efter den nödvändiga informationen i inloggningsprogrammet. Om du inte hittar all nödvändig information kontaktar du Internet-leverantören.

IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router:
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servrar/
Namnservrar:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Användarnamn:
______________________________________________________________
Lösenord:
______________________________________________________________
Tjänstnamn (valfritt):


______________________________________________________________

Obs! Det är inte säkert att all den här informationen krävs för installationen av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.


PPTP-anslutning

Obs! Om du använder fjärranslutning och en VPN-adapter, använder du troligtvis en PPTP-anslutning Om du är osäker på vilken typ av anslutning du använder kontaktar du Internet-leverantören.

Du behöver inhämta följande information om datorn. Titta först efter den nödvändiga informationen i inloggningsprogrammet. Om du inte hittar all nödvändig information kontaktar du Internet-leverantören.

PPTP-konto (Användarnamn):
______________________________________________________________
PPTP-lösenord:
______________________________________________________________
Tjänstnamn:
______________________________________________________________
IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Server-IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Anslutnings-ID:


______________________________________________________________

Obs! Det är inte säkert att all den här informationen krävs för installationen av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.


Bilaga B

Analog anslutning eller ISDN-anslutning

I den här handboken behandlas de flesta typer av fjärranslutningar som konfigureras för dynamisk eller statisk IP-adressering. I den här handboken förutsätts det att du har en aktiv och fungerande anslutning till en analog Internet-tjänst eller ISDN-Internettjänst.

Obs! 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router kräver ett externt analogt modem eller ISDN-modem för fjärranslutning. Det analoga modemet eller ISDN-modemet måste vara anslutet till datorn via en seriell anslutning av typen RS-232. 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router är inte kompatibel med analoga modem eller ISDN-modem med endast USB-anslutning. Du måste ha en Ethernet-adapter (NIC) eller 802.11b trådlös adapter installerad på datorn.

Du måste inhämta följande information om fjärranslutning till Internet-leverantören. Kontakta Internet-leverantören för hjälp om hur du samlar in den här informationen.

 

IP-adress:
_______________-_______________-_______________-_______________
Nätmask:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router:
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servrar/
Namnservrar:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Användarnamn*:
______________________________________________________________
Lösenord*:
______________________________________________________________
Åtkomstnummer för fjärranslutning*:


______________________________________________________________

*Om du använder Windows hämtar du den här informationen i mapparna Fjärranslutning eller Nätverks- och fjärranslutningar. Om du använder en Macintosh-dator går du till fjärranslutning via Inställningar för att få den här informationen.

Obs! Det är inte säkert att all den här informationen krävs för installationen av 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Om Internet-leverantören inte kan ge dig informationen kan du få hjälp i följande grundläggande steg för hur du skaffar delar av den nödvändiga informationen.

A. Utför följande åtgärder för den dator som är ansluten till det analoga modemet eller ISDN-modemet.

Användare av Windows 95 och 98:
Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Utforska. Dubbelklicka på Fjärranslutning. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Server och sedan på knappen TCP/IP-inställningar. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows 2000:
Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverks- och fjärranslutningar. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Nätverk och rulla sedan nedåt i listan över komponenter. Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows NT:
Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Utforska. Dubbelklicka på Fjärranslutning. Välj Internet-anslutning i listan Telefonbokspost att ringa upp. Klicka på Mer och välj Redigera post- och modemegenskaper. Klicka på fliken Server och sedan på knappen TCP/IP-inställningar. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows Me:
Klicka på Windows Start, Inställningar och sedan Fjärranslutning. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Nätverk och sedan på knappen TCP/IP-inställningar. Fortsätt till steg B.

Användare av Windows XP:
Klicka på Windows Start och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar. Högerklicka på Internet-anslutningen och klicka på Egenskaper. Klicka på fliken Nätverk, välj Internet Protocol (TCP/IP) på menyn och klicka på Egenskaper. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh OS 9.x:
Klicka på Apple, Inställningar och sedan på TCP/IP. Fortsätt till steg B.

Användare av Macintosh OS X:
Klicka på Apple, Systeminställningar och sedan på Nätverk. Fortsätt till steg B.

B. Alla Windows-användare:
Du bör nu vara i fönstret för TCP/IP-egenskaper.

Om alternativen Servern tilldelar IP-adress och Servern tilldelar namnserveradresser har valts har du en dynamisk IP-adress. Stäng alla öppna egenskapsfönster och fortsätt till avsnittet Ansluta ett analogt modem eller ISDN-modem till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.

Om de här alternativen inte har valts har du en statisk IP-adress och måste kontrollera följande information: IP-adress, nätmask och standard-gateway. Du kan fortsätta till avsnittet Ansluta ett analogt modem eller ISDN-modem till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.

Alla användare av Macintosh:

 • Om alternativet Ställ in: är inställt på Manuellt skriver du ned all information som visas. Sätt alternativet Ställ in: till Med DHCP Server.

 • Om alternativet Ställ in: har satts till något annat ändrar du det till Med DHCP Server.

Ändra alternativet Anslut via: till Anslut via: Ethernet.

Klicka på Spara och stäng TCP/IP- eller nätverksfönstret. Du kan fortsätta till avsnittet Ansluta ett analogt modem eller ISDN-modem till 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router i kapitlet Maskinvaruinstallation i den här handboken.