Grundläggande felsökningsprocedur

Med den här grundläggande proceduren kan du lösa några av de problem som uppstår med åtkomstpunkten:

 1. Kontrollera att strömsladden och Ethernet-kabeln är ordentligt anslutna i båda ändarna.

 2. Kontrollera att eluttaget, som åtkomstpunkten är ansluten till, är strömförande.

 3. Kontrollera att åtkomstpunkten får ström och att följande lampor är tända: (ström, WLAN och LAN).

 4. Anslutningsproblem:

  1. Stäng av alla nätverksenheter. Om det inte finns strömbrytare på någon enhet kopplar du från strömsladden.

  2. Börja med enheten närmast Internet-anslutningen, avsluta med åtkomstpunkten och anslut ström till nätverksenheterna (en åt gången). Vänta tills varje enhets lampor har stabiliserats innan du fortsätter till nästa enhet.
  3. Starta om datorn.
 5. Trådlösa anslutningar:

Om du fortfarande har problem med att använda åtkomstpunkten följer du den procedur nedan som bäst beskriver symptomen.

Installation och konfiguration

Jag har installerat åtkomstpunkten men behöver ansluta den till en annan nätverksenhet.

Installationen startade inte när jag satte in USRobotics-installationsskivan.

hittar inte .

Jag kommer inte åt konfigurationssidorna.

När jag hade uppgraderat fabriksprogramvaran visades inte åtkomstpunktens statussida.

Trådlösa anslutningar

visas inte när jag söker efter den med en trådlös enhet.

Den trådlösa enheten kommunicerar inte med .

Jag kan inte ansluta till Internet längre.

Den trådlösa enheten upprättar inte en trådlös anslutning till när inställningarna har ändrats.

Min trådlösa enkelsändningsanslutning går väldigt långsamt när en annan klient använder åtkomstpunkten till en multisändningsström, till exempel videokonferenser eller webbradio.

Felsöka pingoperation