Βασική διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτή η διαδικασία αναφέρεται σε κάποια συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ο δρομολογητής και η ασύρματη σύνδεσή σας.

  1. Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων μεταξύ του δρομολογητή, του υπολογιστή και του μόντεμ σας.

  2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα όπου έχετε συνδέσει το δρομολογητή.

  3. Ανατρέξτε στις περιγραφές των λυχνιών LED και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις λυχνίες LED του δρομολογητή για να βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι δεν υπάρχουν σφάλματα.

  4. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης, επανεκκινήστε το δρομολογητή σας, περιμένετε έως ότου σταθεροποιηθούν οι ενδεικτικές λυχνίες LED και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

    Ίσως χρειάζεται να αποκατασταθούν οι συνδέσεις δικτύου τυχόν άλλων συνδεδεμένων στον δρομολογητή συσκευών.

  5. Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως είναι τα τηλέφωνα των 2,4 Ghz - 5,8 GHz και οι φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στο ασύρματο σήμα και να επηρεάσουν την εμβέλεια και την ποιότητα της ασύρματης σύνδεσής σας. Επιχειρήστε να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση σε άλλο κανάλι.

  6. Χαμηλή ποιότητα σύνδεσης ή μείωση της εμβέλειας μπορούν να προκύψουν λόγω παρεμβολών από το περιβάλλον, όπως είναι οι βαφές με βάση το μόλυβδο και οι τοίχοι από μπετόν. Επιχειρήστε να μετακινήσετε την κεραία του δρομολογητή ή να αλλάξετε τη θέση των πελατών ασύρματης σύνδεσης, για να βελτιωθεί η ποιότητα της σύνδεσης. Εάν είναι δυνατόν, φροντίστε να μην υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των ασύρματων πελατών και του δρομολογητή.

  7. Μεταβείτε στη σελίδα Status (Κατάσταση) των σελίδων διαμόρφωσης ρυθμίσεων και χρησιμοποιήστε το Network Test (Ping) (Δοκιμή δικτύου (Ping) για να επιβεβαιώσετε την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστή, δρομολογητή και Διαδικτύου.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του δρομολογητή σας, ακολουθήστε από τις παρακάτω διαδικασίες εκείνη που προσεγγίζει περισσότερο το πρόβλημά σας.

 

Εγκατάσταση και διαμόρφωση του δρομολογητή

Ο οδηγός διαμόρφωσης δεν ανίχνευσε τη σύνδεσή μου στο Διαδίκτυο.

Η ασύρματη κάρτα μου δεν υποστηρίζει WPA, μπορώ ακόμη να προστατέψω το δίκτυό μου;

Δεν θυμάμαι τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν γίνει για το ασύρματο δίκτυό μου.

Δεν γνωρίζω εάν η διεύθυνση IP που έχω λάβει από τον πάροχό μου είναι στατική ή δυναμική.

Δεν μπορώ να συνδεθώ με τις σελίδες διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του δρομολογητή.

Οι σελίδες διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του δρομολογητή δεν αποκρίνονται, αλλά εξακολουθώ να έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ο δρομολογητής δεν αποκρίνεται μετά την αναβάθμιση υλικολογισμικού που έκανα.

Κατά λάθος απέκλεισα όλες τις ασύρματες συσκευές και δεν έχουν πρόσβαση στο δρομολογητή.

Επίλυση προβλημάτων στη διαδικασία ελέγχου παρουσίας του υπολογιστή στο δίκτυο (ping).

 

Ασύρματη σύνδεση και σύνδεση Διαδικτύου

Το σύστημα ρύθμισης SecureEasySetup δε μπόρεσε να ρυθμίσει τον πελάτη ασύρματου δικτύου.

Δεν μπορώ πλέον να συνδεθώ στο Διαδίκτυο.

Ο προσαρμογέας ασύρματης δικτύωσης που διαθέτω δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή.

Δεν μπορώ να επιτύχω συνδέσεις 125 Mbps στο δρομολογητή Wireless MAXg Router.

Ο δρομολογητής μου δεν εμφανίζεται στον κατάλογο όταν εκτελώ ασύρματη σάρωση για να τον εντοπίσω.

Μπορώ να συνδεθώ στο Διαδίκτυο μέσω του δρομολογητή, αλλά δεν μπορώ να προσπελάσω ορισμένες ειδικές εφαρμογές.

Μετά την ενεργοποίηση του VPN, δεν έχω τη δυνατότητα να συνδεθώ στους τοπικούς υπολογιστές του δικτύου μου για κοινή χρήση αρχείων ή δυνατοτήτων εκτύπωσης.

Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης είναι πολύ κακή.

 

Εκτύπωση

Δεν μπορώ να εκτυπώσω σε δικτυακό εκτυπωτή συνδεδεμένο στο δρομολογητή μου από τα Windows Vista, XP ή 2000

Δεν μπορώ να εκτυπώσω σε δικτυακό εκτυπωτή συνδεδεμένο στο δρομολογητή μου από τα Windows Me ή 98SE

Δεν μπορώ να εκτυπώσω σε δικτυακό εκτυπωτή συνδεδεμένο στο δρομολογητή, από λειτουργικό σύστημα Macintosh OS 9 ή παλαιότερη έκδοση

Η εκτύπωση των εγγράφων με τη χρήση του διακομιστή εκτυπώσεων του δρομολογητή δεν αρχίζει αμέσως και, πολλές φορές, η εκτύπωσή τους χρειάζεται ένα λεπτό και περισσότερο για να αρχίσει.

Ο σαρωτής μου δεν λειτουργεί.