USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Inleiding

Installatie van de hardware

De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router configureren

Printserver

Problemen oplossen en ondersteuning >

Bijlagen

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende Vragen

Beperkte Garantie van U.S. Robotics Corporation

Nieuwe functies

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

Problemen oplossen

Ondersteuning

Problemen oplossen

Ik krijg geen toegang tot het internet.

Mogelijke oplossingen:
Controleer of het netsnoer en alle Ethernet-kabels goed zijn aangesloten. Hiermee bedoelen we ook de kabels die de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router, de modem en alle computers met elkaar verbinden.

Mogelijke oplossingen:
Controleer of het IP-adres dat uw computer gebruikt binnen het standaardbereik van 192.168.123.xxx valt. Controleer of het adres van het subnet-masker 255.255.255.0 is. De standaard gateway moet de vorm van het IP-adres van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router hebben, namelijk 192.168.123.254. Voer de volgende stappen uit om al deze instellingen te controleren:

Gebruikers van Windows 95, 98 of Me:
Klik in Windows eerst op Start en daarna op Uitvoeren. Typ winipcfg en klik op OK. Controleer of het IP-adres, het subnet-masker, de standaard gateway en de DNS-servergegevens correct zijn. Als dat niet het geval is, klikt u op Alles vrijgeven en daarna op Alles vernieuwen.

Gebruikers van Windows NT, 2000 of XP:
Klik in Windows eerst op Start en daarna op Uitvoeren. Typ cmd en klik op OK. Bij de DOS-aanwijzing typt u
ipconfig /all
. Controleer of het IP-adres, het subnet-masker, de standaard gateway en de DNS-servergegevens correct zijn. Als de informatie niet correct is, typt u
ipconfig /release
en drukt u op Enter Typ daarna ipconfig /renew en druk op Enter.

Mogelijke oplossingen:
U kunt de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router opnieuw opstarten door de elektriciteitskabel uit het stopcontact te halen en er weer in te steken.

Raadpleeg het gedeelte "Problemen oplossen, Ping-Procedure" in deze handleiding en de documentatie bij uw modem als u dan nog steeds geen toegang kunt krijgen tot het internet.

Ik kan geen 22 Mbps-verbinding krijgen met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Mogelijke oplossingen:
Zorg dat de wireless products die u gebruikt om verbinding te maken met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router compatibel zijn met 22 Mbps-snelheden.22 Mbps wireless products dienen gebruikt te worden om verbinding te kunnen maken met een 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router op een snelheid van 22 Mbps. Start de Configuration Utility en stel handmatig de verbindingssnelheid in op 22 Mbps.

Mogelijke oplossingen:
Wellicht bevindt uw computer zich op een te grote afstand van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Probeer dichter naar de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router te gaan. De verbindingssnelheid zou dan moeten verbeteren.

Ik weet niet of mijn IP-adres een statisch of dynamisch adres is.

Mogelijke oplossingen:
Als u over een kabel- of DSL-service beschikt, hebt u waarschijnlijk een dynamisch IP-adres. U dient dit altijd na te vragen bij uw internetprovider, aangezien sommige providers statische IP-adressen toewijzen. Als u een dynamisch IP-adres hebt, selecteert u Dynamic IP Address in het gedeelte WAN setup van de Configuration Utility. De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router vraagt de vereiste informatie dan automatisch op bij uw internetprovider. Als u een statisch IP-adres hebt, selecteert u Static IP Address in het gedeelte WAN Setup van de Configuration Utility. In Bijlage A of Bijlage B van het gedeelte "Bijlagen" van deze handleiding vindt u de vereiste configuratiegegevens.

Ik kan geen verbinding tot stand brengen met de Configuration Utility van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Mogelijke oplossingen:
Controleer of alle Ethernet-kabels stevig aangesloten zijn en of het stroomsnoer aangesloten is.

Mogelijke oplossingen:
Als u een statisch IP-adres hebt, dient u te controleren of u alle stappen die beschreven worden in Bijlage A of Bijlage B in het gedeelte "Bijlagen" van deze handleiding uitgevoerd hebt. Als u een statisch IP-adres hebt en de optie Automatisch een IP-adres verkrijgen niet geselecteerd hebt voor uw computer, kunt u geen verbinding tot stand brengen met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Mogelijke oplossingen:
U dient de verbindingsinstelling van uw webbrowser te controleren. Controleer ook of de functie voor HTTP proxy van uw webbrowser uitgeschakeld is. Anders kan uw webbrowser de configuratiepagina's in uw 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router namelijk niet lezen. Start uw webbrowser.

Gebruikers van Internet Explorer: Klik op Extra, Internet-opties en kies dan het tabblad Verbindingen. Selecteer Nooit een verbinding kiezen, klik op Toepassen en vervolgens op OK. Klik nogmaals op Extra en daarna weer op Internet-opties. Klik op het tabblad Verbindingen en daarna op de knop LAN-instellingen. Wis alle aankruisvakjes en klik op OK. Klik op OK om Internet-opties te sluiten.

Gebruikers van Netscape Navigator: Klik op Bewerken, Voorkeuren en dubbelklik in het venster Categorie op Geavanceerd. Klik op Proxy's, selecteer Directe verbinding met het Internet en klik op OK. Klik nogmaals op Bewerken en daarna op Voorkeuren. Dubbelklik bij Categorie op Geavanceerd en klik op Proxy's. Selecteer Directe verbinding met het Internet en klik op OK.

De Configuration Utility reageert niet, maar ik kan wel toegang krijgen tot het internet.

Mogelijke oplossingen:
Als uw Configuration Utility niet meer reageert, koppelt u de voedingskabel los en sluit u deze weer aan op de stroomtoevoer van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router wordt dan opnieuw opgestart. Als u dan nog steeds niet kunt communiceren met de Configuration Utility, drukt u op de knop RESET. Houd deze knop ingedrukt, haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er meteen weer in. Als de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router weer stroom ontvangt, houdt u de knop RESET nog zo'n vijf seconden ingedrukt om de standaardinstellingen van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router te herstellen. Als u de configuratie-instellingen gewijzigd had, dient u deze wijzigingen weer opnieuw aan te brengen.

Mijn kabel- of DSL-service functioneert niet, maar ik heb toegang tot het internet nodig.

Mogelijke oplossingen:
Als u over een externe analoge modem en een inbelservice voor het internet beschikt, kunt u nog steeds toegang krijgen tot het internet. Sluit de externe analoge modem aan volgens de aanwijzingen in het gedeelte Een analoge of ISDN-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router van deze handleiding. Open een webbrowser en typ http://192.168.123.254 om de Configuration Utility (het configuratiehulpprogramma) te openen. Klik op Setup, WAN, Change (Wijzigen), en selecteer Dial-up Modem (inbelmodem) en klik op Save (Opslaan). Geef de betreffende informatie op voor uw ISP-inbelinstellingen.

Ik wil mijn netwerkconfiguratie controleren in Windows Me of XP, maar ik kan het netwerkpictogram niet vinden.

Mogelijke oplossingen:
Standaard worden in Windows Me en XP niet alle pictogrammen weergegeven in het Configuratiescherm. Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Klik in het Configuratiescherm op Alle configuratieschermopties weergeven aan de linkerzijde van het scherm. Als het goed is, worden alle pictogrammen van het configuratiescherm nu afgebeeld.

Ik kan geen verbinding tot stand brengen met de functie wireless van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Mogelijke oplossingen:
Controleer eerst of iedere Wireless PC Card ingesteld is op de modus Infrastructure. Als uw PC-kaarten of uw PCI-adapters ingesteld zijn op de modus 802.11b AdHoc, kunt u de functie wireless niet gebruiken. Raadpleeg de handleiding bij uw Wireless PC Card om te zien hoe u deze instelling kunt wijzigen.

Opmerking: de modus 802.11b Ad-Hoc wordt gebruikt voor peer-to-peer netwerkconfiguraties. De modus Infrastructure wordt gebruikt om een Access Point aan de netwerkconfiguratie toe te voegen.

Ik heb de instellingen gewijzigd en nu herkent mijn computer de functie wireless van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router niet.

Mogelijke oplossingen:
Controleer of u contact probeert te leggen met de juiste 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Dit doet u door het juiste MAC-adres te controleren. Controleer of de juiste optie voor passphrase en codering ingesteld is. Als u de configuratie-instelligen van 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router gewijzigd hebt, moet u ook de instellingen van iedere op dit netwerk aangesloten Wireless PC Card of PCI Adapter wijzigen. De instellingen van de Wireless PC Cards of de PCI Adapters moeten overeenkomen met de nieuwe instellingen van de 22 Mpbs Wireless Cable/DSL Router.

Mijn 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router komt niet voor in de lijst wanneer ik er naar zoek.

Mogelijke oplossingen:
Wellicht bevindt uw computer zich op een te grote afstand van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Probeer dichter naar de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router te gaan en voer de zoekprocedure opnieuw uit.

Het TCP/IP-protocol is niet geïnstalleerd op mijn computer.

Mogelijke oplossingen:
U dient het TCP/IP-protocol op uw computer te installeren. Zo installeert u het TCP/IP-protocol:.

In Windows 98 en Me: Klik in Windows op Start, Instellingen en daarna op Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Netwerk en selecteer in het venster Netwerk het tabblad Configuratie. Klik op Add (Toevoegen) om de netwerkcomponent aan uw PC toe te voegen. Dubbelklik op Protocol om het TCP/IP-protocol toe te voegen. Selecteer Microsoft in de lijst met fabrikanten. Kies TCP/IP bij de Netwerkprotocollen en klik op OK om terug te gaan naar het venster Netwerk. Het TCP/IP-protocol wordt nu in het venster Netwerk weergegeven. Klik op OK om de installatie te voltooien. Start daarna de computer opnieuw op.

In Windows 2000: Klik in Windows op Start, Instellingen en daarna op Configuratiescherm. Dubbelklik op Netwerk. Dubbelklik op LAN en klik vervolgens op Eigenschappen. Klik op Installeren, op Protocol en daarna op Toevoegen. Klik op TCP/IP, op OK en tenslotte op Sluiten.

In Windows NT: Klik in Windows op Start, Instellingen en daarna op Configuratiescherm. Dubbelklik op Netwerk. Klik op Protocollen en vervolgens op Toevoegen. Selecteer eerst Microsoft, daarna TCP/IP en klik tenslotte op Sluiten. Installeer eventuele service-packs opnieuw en start de computer opnieuw op.

In Windows XP: Klik in Windows op Start en daarna op Configuratiescherm. Klik op Overschakelen naar klassieke weergave en dubbelklik vervolgens op Netwerkverbindingen. Dubbelklik op LAN en klik vervolgens op Eigenschappen. Klik op Installeren, op Protocol en daarna op Toevoegen. Klik op TCP/IP, op Toevoegen en tenslotte op Sluiten.

Hoe kan ik het TCP/IP-protocol configureren voor samenwerking met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

Mogelijke oplossingen:
Het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd, maar niet geconfigureerd om samen te werken met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

 1. Klik in Windows op Start, selecteer Instellingen en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Netwerk. Klik op het tabblad Configuratie en selecteer de TCP/IP-regel die aan uw netwerkkaart toegewezen is.
 3. Klik op de knop Eigenschappen om het TCP/IP-protocol in te stellen voor de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 4. Er zijn twee instellingsmethodes voor het configureren van het IP-adres:
 • Ga als volgt te werk om het IP-adres automatisch via de DHCP-server te verkrijgen:
  Klik op het tabblad IP-adres en selecteer Automatisch een IP-adres verkrijgen. Dit is de beste methode voor het configureren van computers.

 • Als u IP handmatig wilt configureren, volgt u de volgende stappen:
 1. Klik op het tabblad IP-adres. Klik op Een IP-adres opgeven. Geef de gewenste waarden op in de velden IP-adres en Subnet-masker. Het standaard IP-adres voor dit product is 192.168.123.254. U dient 192.168.123.xxx (xxx ligt tussen 1 en 254) voor het IP-adres te gebruiken en 255.255.255.0 voor het Subnet-masker.
 2. Klik op het tabblad Gateway. Voeg het IP-adres van dit product (het standaard IP is 192.168.123.254) toe in het veld Nieuwe gateway en klik op Toevoegen.

Neem contact op met uw internetprovider voor de nodige waarden voor DNS. Klik op het tabblad DNS-configuratie. Geef de DNS-waarden op in het veld Zoekvolgorde van DNS-service en klik op Toevoegen.

Na het installeren van het protocol voor de TCP/IP-communicatie kan de opdracht Ping gebruikt worden om te controleren of uw computer correct aangesloten is op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

 

Problemen oplossen, Ping-Procedure

Als u tijdens de ping-procedure geen antwoord ontvangt dat het pingen gelukt is, houdt dit in dat het adres dat u wilt pingen veranderd is of een conflict veroorzaakt. Controleer het adres in het configuratiehulpprogramma en breng via gebruik van de Console Mode (paneelmodus) de nodige correcties aan. Ga na het aanbrengen van deze correcties verder met de ping-procedure.

 1. Klik in Windows op Start en vervolgens op Uitvoeren. Gebruikers van Windows 95, 98 en Me dienen command in het dialoogvenster Uitvoeren te typen en op OK te klikken. Als u Windows NT, 2000 of XP gebruikt, typt u cmd en klikt u op OK.
 2. Typ Ping 127.0.0.1. Dit is het adres van de lokale host-computer en garandeert dat het TCP/IP-protocol correct geïnstalleerd is en naar behoren werkt. Als deze ping niet beantwoord wordt, koppelt u de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router los en herhaalt u de installatieprocedure.
 3. Typ Ping gevolgd door uw IP-adres. Op deze manier weet u zeker dat er door uw PC op verzoeken wordt gereageerd. Als u op deze ping geen antwoord krijgt, dient u te controleren of alle kabels goed aangesloten zijn en of de juiste drivers geïnstalleerd zijn.
 4. Typ Ping gevolgd door het adres van uw gateway om de communicatie met uw gateway te controleren. Het standaard gateway-adres is 192.168.123.254. Op deze manier kunt u een verbinding tot stand kunt brengen met andere computers en met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Als u verbinding kunt krijgen met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router, hebt u toegang tot de pagina Administration (Beheer) en kunt u de instellingen configureren. Als u op deze ping geen antwoord krijgt, dient u te controleren of het netsnoer van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router aangesloten is en of het stevig op de computer of de Macintosh aangesloten is.
 5. Typ Ping gevolgd door het externe internetadres van uw 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. Dit is het adres dat wordt geleverd door uw internetprovider of door de externe LAN. Door deze procedure te volgen weet u zeker dat uw 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router naar behoren werkt en dat netwerkverkeer doorgelaten wordt
 6. Typ Ping gevolgd door het adres van uw bekende DNS-server. Op deze manier kunt u geldige internet host-namen omzetten in IP-adressen en controleren of u verbinding hebt met het internet.

OPMERKING: Het is uiterst belangrijk om het serienummer te noteren voor toekomstig gebruik. Mocht het nodig zijn contact op te nemen met onze technische ondersteuning, dan dient u dit nummer en het modelnummer (8022) te vermelden.

Ondersteuning

Nog steeds problemen?

1. Ga naar het gedeelte Support (Ondersteuning) op de website van USRobotics op www.usr.com.

De meest voorkomende problemen waar gebruikers mee te maken krijgen, worden besproken in de gedeelten Veelvoorkomende Vragen en Problemen oplossen voor uw product. Het modelnummer van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router is 8022. Dat is handig om te weten als u naar informatie zoekt op de website van USRobotics.

2. Contact opnemen met de technische ondersteuning van USRobotics.

Land Voice Online Openingstijden
Verenigde Staten (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Canada (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Argentinië AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Brazilië AT&T Direct + (877) 487-6253 brazil_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Mexico AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Chili AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Columbia AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Costa Rica AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Peru AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Puerto Rico AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST
Venezuela AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag CST

 

Land Voice Online Openingstijden
China 10800 650 5108 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Filippijnen 1800 1 651 0215 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Hong Kong 800 90 3191 hk_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
India
Delhi
Hyperbad
Calcutta
Chennai
Bombay
Bangalore

11 6284198/ 99/ 18/ 19
40 6261600/ 01/ 02/ 03
33 216 1800/ 01
44 851 5273/ 74
22 8252188/ 93/ 94/ 95
80 2380303/ 04
apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Indonesië 001 803 65 7402 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Japan (03) 5495 9408 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Korea   apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Maleisië 1800 80 1554 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Singapore 65 784 9910 sg_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Taiwan 0080 65 1349 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Thailand 001 800 65 6252 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Zuid-Korea 00798 651 7135 apr_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag


Land Telefoon Online Openingstijden
Australië 1 800 628 324 anza_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
België
(Nederlands)


(Frans)
+32 (0) 7 023 3545 (Nederlands)

+32 (0) 7 023 3546 (Frans)

emea_modemsupport@usr.com 09:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Denemarken +45 70 10 4030 emea_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Duitsland 0180 567 1548 germany_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00, maandag - vrijdag
Finland +358 981710015 emea_modemsupport@usr.com 10:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Frankrijk +33 082 507 0693 france_modemsupport@usr.com 09:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Hongarije   emea_modemsupport@usr.com 08:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Ierland +44 870 844 4546 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00,
maandag - vrijdag
Israël   emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:30,
maandag - vrijdag
Italië +848 80 9903 italy_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00,
maandag - vrijdag
Luxemburg +352 342 080 8318 emea_modemsupport@usr.com 09:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Midden-Oosten/ Afrika +971 4 807 4555 emea_modemsupport@usr.com 09:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Nederland 0900 202 5857 emea_modemsupport@usr.com 09:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Nieuw-Zeeland 0800 877 43 anza_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Noorwegen +47 23 50 0097 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00,
maandag - vrijdag
Oostenrijk 07110 900116 germany_modemsupport@usr.com 08:00 - 18:00 uur maandag - vrijdag
Polen   emea_modemsupport@usr.com 08:00 - 18:00 uur, maandag - vrijdag
Portugal +35 11 415 4034 emea_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Rusland +49 180 567 1548 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00,
maandag - vrijdag
Spanje 902 11 7964 spain_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:00 uur, maandag - vrijdag
Verenigd Koninkrijk 0870 8444 546 uk_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:30 uur, maandag - vrijdag
Zweden +46 (0) 85 199 2035 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00,
maandag - vrijdag
Zwitserland 0848 840 200 emea_modemsupport@usr.com 09:00 - 17:30 uur, maandag - vrijdag

Meer informatie over actuele contactgegevens voor de Technische Ondersteuning vindt u op de website:

http://www.usr.com/emailsupport