USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Inleiding

Installatie van de hardware

De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router configureren

Printserver

Problemen oplossen en ondersteuning

Bijagen >

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende Vragen

Beperkte Garantie van U.S. Robotics Corporation

Nieuwe functies

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

Bijagen

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage A

Kabel- of DSL-verbinding

In deze Gebruikershandleiding komen de meeste voor dynamische of statische IP-adressen geconfigureerde kabel- en DSL-installaties aan de orde. Er wordt van uitgegaan dat u over een goed functionerende kabel- of DSL-internetservice beschikt.

Opmerking: DSL-gebruikers die via een aanmeldtoepassing toegang krijgen tot het internet, gebruiken waarschijnlijk een PPPoE-verbinding. In het desbetreffende gedeelte in deze Gebruikershandleiding vindt u informatie over het vergaren van uw configuratiegegevens. Als u inbelnetwerken en een VPN-adapter gebruikt, hebt u waarschijnlijk een PPTP-verbinding. In het desbetreffende gedeelte in deze Gebruikershandleiding vindt u informatie over het vergaren van uw configuratiegegevens. Neem contact op met uw internetprovider (ISP) als u niet precies weet met welk type verbinding u werkt.

Opmerking: Uw kabel- of DSL-modem moet via een RJ-45 Ethernet-verbinding aangesloten zijn op uw computer. De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router is niet compatibel met kabel- of DSL-modems met alleen een USB-verbinding. Er moet een Ethernet-adapter (NIC) of een 802.11b Wireless Adapter geïnstalleerd zijn op uw computer.

U dient de volgende informatie over uw computer op te vragen. Neem contact op met uw ISP om deze informatie te achterhalen.

IP-adres:
_______________-_______________-_______________-_______________
Subnet-masker:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router:
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servers/
Naamservers:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Naam host / ID DHCP-client:


______________________________________________________________

Opmerking: Wellicht hebt u niet al deze informatie nodig om de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router te kunnen installeren. Als uw ISP u deze gegevens niet kan verschaffen, kunt u de volgende stappen uitvoeren om het grootste deel van de vereiste informatie te achterhalen.

A. U dient deze stappen uit te voeren op de computer die momenteel aangesloten is op uw kabel- of DSL-modem.

Gebruikers van Windows

 1. Alle gebruikers van Windows:
  Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm.

 2. Gebruikers van Windows 95, 98 of Me:
  Dubbelklik op Netwerk.

  Gebruikers van Windows 2000 en XP:
  Dubbelklik op Netwerk - en inbelverbindingen.

  Gebruikers van Windows NT:
  Dubbelklik op Netwerk en vervolgens op het tabblad Protocollen.

 3. Alle gebruikers van Windows:
  Selecteer de optie TCP/IP voor de netwerkadapter waar u uw kabel- of DSL-modem op aangesloten hebt en klik op Eigenschappen. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Macintosh

Gebruikers van Macintosh OS 9.x:
Klik op Apple, Regelpanelen en op TCP/IP. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Macintosh OS X:
Klik op Apple, Systeemvoorkeuren en vervolgens op Netwerk. Ga verder met stap B.

B. Alle gebruikers van Windows:
Nu wordt het venster TCP/IP-eigenschappen afgebeeld.

 • Als de optie Automatisch een IP-adres verkrijgen is geselecteerd, kunt u doorgaan naar het stukje over de installatie van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router in het gedeelte “Een kabel- of DSL-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router” van het hoofdstuk "Installatie van de hardware" in deze Gebruikershandleiding.
 • Als deze optie niet geselecteerd is, dient u de vereiste configuratiegegevens te vergaren (als deze niet verschaft worden door uw internetprovider). Afhankelijk van het besturingssysteem kan het nodig zijn meerdere tabbladen in het venster TCP/IP aan te klikken om alle vereiste informatie te verkrijgen. Als u klaar bent, selecteert u Automatisch een IP-adres verkrijgen en klikt u op OK. Klik nogmaals op OK als dat nodig is om de pagina Netwerkeigenschappen te sluiten. Klik op Nee als u gevraagd wordt of u uw computer opnieuw wilt opstarten. U kunt nu naar het gedeelte “Een kabel- of DSL-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router” gaan in het hoofdstuk "Installatie van de hardware" in deze Gebruikershandleiding:

Alle gebruikers van Macintosh:
Stel de optie Verbinden via: in op Verbinden via: Ethernet.

Controleer de instelling van de optie Configureren: en kijk of uw internetprovider gegevens verschaft heeft voor het IP-adres, DHCP Client-ID of Naam servers.

 • Als de optie Configureren: ingesteld is op DHCP gebruiken, kunt u naar het gedeelte “Een kabel- of DSL-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router” gaan in het hoofdstuk "Installatie van de hardware" in deze Gebruikershandleiding.

 • Als de optie Configureren: niet ingesteld is op DHCP gebruiken dient u de vereiste configuratiegegevens te vergaren (als deze niet verschaft worden door uw internetprovider). Het kan nodig zijn meerdere tabbladen aan te klikken in het venster TCP/IP of Netwerk om alle vereiste informatie te verkrijgen Stel de optie Configureren: voor TCP/IP in op DHCP gebruiken. Klik op Opslaan en sluit het venster TCP/IP of Netwerk. U kunt nu naar het gedeelte “Een kabel- of DSL-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router” gaan in het hoofdstuk "Installatie van de hardware" in deze Gebruikershandleiding:


PPPoE-verbinding

In deze Gebruikershandleiding komen de meeste voor dynamische of statische IP-adressen geconfigureerde kabel- en DSL-installaties aan de orde. Er wordt van uitgegaan dat u over een goed functionerende kabel- of DSL-internetservice beschikt.

Opmerking: DSL-gebruikers die via een aanmeldtoepassing toegang krijgen tot het internet, gebruiken waarschijnlijk een PPPoE-verbinding. Neem contact op met uw ISP als u niet precies weet met welk type verbinding u werkt.

U dient de volgende informatie over uw computer te hebben. Bij het opvragen van de vereiste informatie kijkt u eerst in uw aanmeldtoepassing. Als u daar niet alle vereiste informatie vindt, neemt u contact op met uw ISP en vraagt u hoe u deze gegevens kunt achterhalen.

IP-adres:
_______________-_______________-_______________-_______________
Subnet-masker:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router:
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servers/
Naamservers:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Gebruikersnaam:
______________________________________________________________
Wachtwoord:
______________________________________________________________
Naam service (optioneel):


______________________________________________________________

Opmerking: Wellicht hebt u niet al deze informatie nodig om de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router te kunnen installeren.


PPTP-verbinding

Opmerking: Als u inbelnetwerken en een VPN-adapter gebruikt, hebt u waarschijnlijk een PPTP-verbinding. Neem contact op met uw ISP als u niet precies weet met welk type verbinding u werkt.

U dient de volgende informatie over uw computer te hebben. Bij het opvragen van de vereiste informatie kijkt u eerst in uw aanmeldtoepassing. Als u daar niet alle vereiste informatie vindt, neemt u contact op met uw ISP en vraagt u hoe u deze gegevens kunt achterhalen.

PPTP-account (Gebruikersnaam):
______________________________________________________________
PPTP-wachtwoord:
______________________________________________________________
Servicenaam:
______________________________________________________________
IP-adres:
_______________-_______________-_______________-_______________
Subnet-masker:
_______________-_______________-_______________-_______________
IP-adres van server:
_______________-_______________-_______________-_______________
Verbindings-ID:


______________________________________________________________

Opmerking: Wellicht hebt u niet al deze informatie nodig om de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router te kunnen installeren.


Bijlage B

Analoge of ISDN-verbinding

In deze Gebruikershandleiding komen de meeste voor dynamische of statische IP-adressen geconfigureerde externe of inbelverbindingen aan de orde. Er wordt van uitgegaan dat u over een goed functionerende analoge of ISDN-internetservice-verbinding beschikt.

Opmerking: Voor de inbelfunctionaliteit van de Wireless Cable/DSL Router is een externe analoge of ISDN-modem vereist. Uw analoge of ISDN-modem moet via een RS-232 seriële verbinding aangesloten zijn op uw computer. De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router is niet compatibel met analoge of ISDN-modems met alleen een USB-verbinding. Er moet een Ethernet-adapter (NIC) of een 802.11b Wireless Adapter geïnstalleerd zijn op uw computer.

U dient de volgende gegevens over uw externe of inbelverbinding op te vragen bij uw ISP. Neem contact op met uw ISP om deze informatie te achterhalen.

 

IP-adres:
_______________-_______________-_______________-_______________
Subnet-masker:
_______________-_______________-_______________-_______________
Gateway/Router:
_______________-_______________-_______________-_______________
DNS-servers/
Naamservers:


_______________-_______________-_______________-_______________

_______________-_______________-_______________-_______________

Gebruikersnaam*:
______________________________________________________________
Wachtwoord*:
______________________________________________________________
Inbelnummer*:


______________________________________________________________

*Als u Windows gebruikt, vindt u deze informatie bij Inbelnetwerken of in de map Netwerk- en inbelverbindingen. Als u op een Macintosh werkt, vindt u deze informatie door eerst Regelpanelen en daarna Externe toegang te openen.

Opmerking: Wellicht hebt u niet al deze informatie nodig om de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router te kunnen installeren. Als uw ISP u deze gegevens niet kan verschaffen, kunt u de volgende stappen uitvoeren om het grootste deel van de vereiste informatie te achterhalen.

A. U dient de volgende stappen uit te voeren op de computer die momenteel aangesloten is op uw analoge of ISDN-modem.

Gebruikers van Windows 95 en 98:
Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Verkennen. Dubbelklik op Externe toegang. Klik met de rechtermuisknop op uw ISP-verbinding en klik op Eigenschappen. Klik op het tabblad Servertypen en klik op de knop TCP/IP-instellingen. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Windows 2000:
Klik in Windows op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op Netwerk - en inbelverbindingen. Klik met de rechtermuisknop op uw ISP-verbinding en klik op Eigenschappen. Klik op het tabblad Netwerken en blader door de lijst met componenten. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik op Eigenschappen. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Windows NT:
Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Verkennen. Dubbelklik op Externe toegang. Selecteer uw ISP-verbinding in het keuzemenu Vermelding in telefoonlijst. Klik op Meer en selecteer Vermelding en modemeigenschappen bewerken. Klik op het tabblad Server en klik op de knop TCP/IP-instellingen. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Windows Me:
Klik in Windows op Start, Instellingen en vervolgens op Inbelnetwerken. Klik met de rechtermuisknop op uw ISP-verbinding en klik op Eigenschappen. Klik op het tabblad Netwerken en klik op de knop TCP/IP-instellingen. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Windows XP:
Klik in Windows op Start en vervolgens op Configuratiescherm. Dubbelklik op Netwerkverbindingen. Klik met de rechtermuisknop op uw ISP-verbinding en klik op Eigenschappen. Klik op het tabblad Netwerken, selecteer Internet Protocol (TCP/IP) in het menu en klik op Eigenschappen. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Macintosh OS 9.x:
Klik op Apple, Regelpanelen en op TCP/IP. Ga verder met stap B.

Gebruikers van Macintosh OS X:
Klik op Apple, Systeemvoorkeuren en vervolgens op Netwerk. Ga verder met stap B.

B. Alle gebruikers van Windows:
Nu wordt het venster TCP/IP-eigenschappen afgebeeld.

Als de opties Door server toegewezen IP-adres en Door server toegewezen naamserveradressen geselecteerd zijn, hebt u een dynamisch IP-adres. Sluit eventuele geopende eigenschappenvensters en ga naar het gedeelte “Een analoge of ISDN-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router” in het hoofdstuk "Installatie van de hardware" in deze Gebruikershandleiding.

Als deze opties niet geselecteerd zijn, hebt u een statisch IP-adres en dient u de volgende gegevens te controleren: IP-adres, subnet-masker en standaard gateway. U kunt nu naar het gedeelte “Een analoge of ISDN-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router” gaan in het hoofdstuk "Installatie van de hardware" in deze Gebruikershandleiding:

Alle gebruikers van Macintosh:

 • Als de optie Configureren: is ingesteld op Handmatig, schrijft u de opgegeven informatie op. Stel de optie Configureren: in op DHCP-server gebruiken.

 • Als er een andere instelling gekozen is bij Configureren:, wijzigt u deze instelling in DHCP-server gebruiken.

Stel de optie Verbinden via: in op Verbinden via: Ethernet.

Klik op Opslaan en sluit het venster TCP/IP of Netwerk. U kunt nu naar het gedeelte “Een analoge of ISDN-modem aansluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router” gaan in het hoofdstuk "Installatie van de hardware" in deze Gebruikershandleiding: