USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Inleiding

Installatie van de hardware

De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router configureren

Printserver >

Problemen oplossen en ondersteuning

Bijagen

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende Vragen

Beperkte Garantie van U.S. Robotics Corporation

Nieuwe functies

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

Printserver

Bij gebruik van Windows 95, 98, Me, 2000, NT en XP kan de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router als netwerkprintserver gebruikt worden. Na het voltooien van de installatieprocedure voor de software kunt u de functie voor de printserver activeren.

Als u een printer aangesloten heeft op een computer die momenteel verbonden is met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router, ga dan naar deze instructies: Pinter die momenteel geïnstalleerd is

Voor de extra computers die u aan wilt sluiten op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router en die voorheen nog niet op de printer aangesloten waren, gaat u naar deze instructies: Printer die nog niet geïnstalleerd is

 

Printer die momenteel geïnstalleerd is

Voor gebruikers van Windows 95, 98 en Me

 1. Ontkoppel de printerkabel van de computer en sluit deze opnieuw aan op de PRINTER-poort aan de achterkant van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 2. Nadat u de setup heeft gedraaid, selecteert u Install Print Server Drivers (printserver-drivers installeren) op de cd-rom en klik op Next (Volgende).
 3. Selecteer Next om de software in de standaard directory te installeren of klik op Browse (Bladeren) om een andere locatie te zoeken.
 4. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie van de Printserver-drivers te beëindigen. U wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Selecteer Yes (Ja) en klik op OK.
 5. Na het opnieuw opstarten van de computer klikt u in Windows op Start, Instellingen en vervolgens op Printers. Klik met de rechter muisknop op uw printer en selecteer Eigenschappen.
 6. Selecteer USRPRTSHR voor de printer-poort en klik op Toepassen.
 7. Wanneer u gevraagd wordt om een testpagina af te drukken, selecteert u Ja waarna u op Voltooien klikt.
 8. Klik bij de aanwijzing op Ja als de pagina correct afgedrukt is. De printer is nu correct geïnstalleerd en wordt in het menu Printers weergegeven. Als de pagina niet goed is afgedrukt, klikt u op Nee om de wizard voor het oplossen van problemen te starten.


Gebruikers van Windows NT

 1. Ontkoppel de printerkabel van de computer en sluit deze opnieuw aan op de PRINTER-poort aan de achterkant van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 2. Nadat u de setup heeft gedraaid, selecteert u Install Print Server Drivers (printserver-drivers installeren) op de cd-rom en klik op Next (Volgende).
 3. Selecteer Next (Volgende) om de software in de standaard directory te installeren of klik op Browse (Bladeren) om een andere locatie te zoeken.
 4. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie van de Printserver-drivers te beëindigen. U wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Selecteer Yes (Ja) en klik op OK.
 5. Na het opnieuw opstarten van de computer klikt u in Windows op Start, Instellingen en vervolgens op Printers. Klik met de rechter muisknop op uw printer en selecteer Eigenschappen.
 6. Selecteer USRPRTSHR voor de printer-poort en klik op Toepassen.
 7. Wanneer u gevraagd wordt om een testpagina af te drukken, selecteert u Ja waarna u op Voltooien klikt.
 8. Klik bij de aanwijzing op Ja als de pagina correct afgedrukt is. De printer is nu correct geïnstalleerd en wordt in het menu Printers weergegeven. Als de pagina niet goed is afgedrukt, klikt u op Nee om de wizard voor het oplossen van problemen te starten.

Gebruikers van Windows 2000 en XP

 1. Ontkoppel de printerkabel van de computer en sluit deze opnieuw aan op de PRINTER-poort aan de achterkant van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.
 2. Nadat u de setup heeft gedraaid, selecteert u Install Print Server Drivers (printserver-drivers installeren) op de cd-rom en klik op Next (Volgende).
 3. Selecteer Next (Volgende) om de software in de standaard directory te installeren of klik op Browse (Bladeren) om een andere locatie te zoeken.
 4. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie van de Printserver-drivers te beëindigen.
 5. Selecteer Yes (Ja) om de computer opnieuw te starten en klik vervolgens op OK.
 6. Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op Start, Configuratiescherm en daarna op Printers. Klik met de rechter muisknop op uw printer, selecteer Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Poorten.
 7. Selecteer USRPRTSHR voor de printer-poort en klik op Toepassen.
 8. Typ een naam voor de printer en klik op Volgende.
 9. Als u niet gevraagd werd om een testpagina af te drukken, klikt u met de rechter muisknop op de printer, selecteert u Eigenschappen en selecteert u vervolgens Testpagina afdrukken in het menu. Klik bij de aanwijzing op Ja als de pagina correct afgedrukt is. De printer is nu correct geïnstalleerd en wordt in het menu Printers weergegeven. Als de pagina niet goed is afgedrukt, klikt u op Nee om de wizard voor het oplossen van problemen te starten.

 

Printer die nog niet geïnstalleerd is

Voor gebruikers van Windows 95, 98 en Me

 1. Nadat u de setup heeft gedraaid, selecteert u Install Print Server Drivers (printserver-drivers installeren) op de cd-rom en klik op Next (Volgende).
 2. Selecteer Next (Volgende) om de software in de standaard directory te installeren of klik op Browse (Bladeren) om een andere locatie te zoeken.
 3. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie van de Printserver-drivers te beëindigen. U wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Selecteer Yes (Ja) en klik op OK.
 4. Na het opnieuw opstarten van de computer klikt u in Windows op Start, Instellingen en vervolgens op Printers. Klik op Printer toevoegen om te beginnen met het installeren van de printer.
 5. Klik op Volgende om de Wizard Printer toevoegen te starten.
 6. Wanneer u gevraagd wordt hoe de printer op uw computer is aangesloten, selecteert u Lokale printer.
 7. Selecteer USRPRTSHR voor de printer-poort en klik op Toepassen. Vervolgens dient u aan Windows de juiste printerdrivers ter beschikking te stellen. Deze worden door de fabrikant bij de printer geleverd.
 8. Typ een naam voor de printer en klik op Volgende.
 9. Wanneer u gevraagd wordt om een testpagina af te drukken, selecteert u Ja waarna u op Voltooien klikt.
 10. Klik bij de aanwijzing op Ja als de pagina correct afgedrukt is. De printer is nu correct geïnstalleerd en wordt in het menu Printers weergegeven. Als de pagina niet goed is afgedrukt, klikt u op Nee om de wizard voor het oplossen van problemen te starten.


Gebruikers van Windows NT

 1. Nadat u de setup heeft gedraaid, selecteert u Install Print Server Drivers (printserver-drivers installeren) op de cd-rom en klik op Next (Volgende).
 2. Selecteer Next (Volgende) om de software in de standaard directory te installeren of klik op Browse (Bladeren) om een andere locatie te zoeken.
 3. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie van de Printserver-drivers te beëindigen. U wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Selecteer Yes (Ja) en klik op OK.
 4. Na het opnieuw opstarten van de computer klikt u in Windows op Start, Instellingen en vervolgens op Printers. Dubbelklik op Printer toevoegen.
 5. Wanneer de Wizard Printer toevoegen gestart wordt, selecteert u Deze computer en klikt u op Volgende.
 6. Selecteer USRPRTSHR als de printerpoort en klik op Volgende. Als de drivers voor de printer nog niet geïnstalleerd zijn, selecteert u Diskette om deze nu te installeren.
 7. Typ een naam voor de printer en klik op Volgende.
 8. Aangezien de printer niet direct op deze computer is aangesloten, selecteert u Niet gedeeld in het menu en klikt u op Volgende. De printer wordt gedeeld wanneer de printserver-software en de printerdrivers op alle computers van het netwerk worden geïnstalleerd en op de router aangesloten worden.
 9. Wanneer u gevraagd wordt om een testpagina af te drukken, selecteert u Ja waarna u op Voltooien klikt.
 10. Klik bij de aanwijzing op Ja als de pagina correct afgedrukt is. De printer is nu correct geïnstalleerd en wordt in het menu Printers weergegeven. Als de pagina niet goed is afgedrukt, klikt u op Nee om de wizard voor het oplossen van problemen te starten.

Gebruikers van Windows 2000 en XP

 1. Nadat u de setup heeft gedraaid, selecteert u Install Print Server Drivers (printserver-drivers installeren) op de cd-rom en klik op Next (Volgende).
 2. Selecteer Next (Volgende) om de software in de standaard directory te installeren of klik op Browse (Bladeren) om een andere locatie te zoeken.
 3. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie van de Printserver-drivers te beëindigen.
 4. Selecteer Yes (Ja) om de computer opnieuw te starten en klik vervolgens op OK.
 5. Nadat de computer opnieuw is opgestart, klikt u op Start, Configuratiescherm en daarna op Printers. Klik op Printer toevoegen om te beginnen met het installeren van de printer.
 6. Wanneer de wizard Printer toevoegen gestart is, klikt u op Volgende om met installeren te beginnen.
 7. Wanneer u gevraagd wordt hoe de printer op uw computer is aangesloten, selecteert u Lokale printer. De optie Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren moet niet geselecteerd zijn.
 8. Selecteer USRPRTSHR als de printerpoort en klik op Volgende. Vervolgens dient u aan Windows de juiste printerdrivers ter beschikking te stellen. Deze worden door de fabrikant bij de printer geleverd. Wanneer u gevraagd wordt om een testpagina af te drukken, selecteert u Ja.
 9. Typ een naam voor de printer en klik op Volgende.
 10. Wanneer u daar om gevraagd wordt, selecteert u Deze printer niet delen in het menu en klikt u op Volgende.
 11. Als u niet gevraagd werd om een testpagina af te drukken, klikt u met de rechter muisknop op de printer, selecteert u Eigenschappen en selecteert u vervolgens Testpagina afdrukken in het menu. Klik bij de aanwijzing op Ja als de pagina correct afgedrukt is. De printer is nu correct geïnstalleerd en wordt in het menu Printers weergegeven. Als de pagina niet goed is afgedrukt, klikt u op Nee om de wizard voor het oplossen van problemen te starten.

 

Voor het delen van een printer in Macintosh bezoekt u onze website op http://www.usr.com/support.