USRobotics
       

Inhoudsopgave:

Inleiding

Installatie van de hardware

De 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router configureren

Printserver

Problemen oplossen en ondersteuning

Bijagen

Reglementaire informatie

Veelvoorkomende Vragen

Beperkte Garantie van U.S. Robotics Corporation

Nieuwe functies

22 Mbps Wireless Cable/DSL Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

Nieuwe functies

Standaard IP-informatie herstellen

Associated clients

Pakketfilter

DDNS

Tijd

Universele Plug and Play (UPnP)

 

Standaard IP-informatie herstellen

Als u het IP-adres van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router hebt gewijzigd en u het originele adres wilt herstellen zonder de hele router opnieuw te moeten instellen en zonder dat er andere gegevens verloren gaan, klikt u op Reset IP Information to default (Standaard IP-informatie herstellen). Het originele standaard IP-adres van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router wordt dan hersteld.

 

Associated clients

Als u eerst op Security (Beveiliging) en vervolgens op MAC Address Control (Beheer MAC-adres) klikt, ziet u bij Associated Clients (Verbonden clients) alle clients die momenteel draadloos aangesloten zijn op de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router. U kunt deze clients dan toewijzen aan een ID en ze toegang tot uw netwerk toestaan of weigeren.

Opmerking: Als MAC-filters ingeschakeld zijn, is het mogelijk dat clients niet draadloos kunnen verbinden met de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router.

 

Pakketfilter

Met Pakketfilter regelt u welke pakketten de router mag laten passeren. Uitgaand pakketfilter is van toepassing op alle uitgaande pakketten en ingaand pakketfilter is van toepassing op pakketten die bestemd zijn voor virtuele servers of DMZ-hosts. De volgende informatie is zowel bedoeld voor het scherm voor uitgaande als voor het scherm voor ingaande pakketfilters.

Selecteer Enable (Inschakelen) naast Uitgaand filter of Binnenkomend filter om het betreffende filter te activeren.

U kunt een van de volgende twee filterregels selecteren:

  • Alles doorlaten met uitzondering van pakketten die aan de volgende regels voldoen.
  • Alles weigeren met uitzondering van pakketten die aan de volgende regels voldoen.

Voor iedere ID-regel zijn er vier velden waar u informatie kunt opgeven: Source IP (IP-adres bron), Source Ports (bronpoorten), Destination IP (IP-adres bestemming) en Destination Ports (bestemmingspoorten). U kunt iedere ID-regel activeren of uitschakelen door Enable in of uit te schakelen.

Source IP: U kunt bij het IP-adres van de bron één enkel IP-adres (4.3.2.1) of een bereik van IP-adressen (4.3.2.1-4.3.2.254) definiëren. Als u hier niets invult, worden alle IP-adressen opgenomen.

Source Ports: U kunt hier één enkele poort (80) of een bereik aan poorten (1000-1999) definiëren. Als u hier niets invult, worden alle poorten opgenomen. Voeg het voorvoegsel "T" of "U" toe aan de poort of het poortbereik om het TCP- of UDP-protocol aan te geven. Als u geen voorvoegsel opgeeft, geeft u aan dat zowel het TCP- als het UDP-protocol gedefinieerd is. (Voorbeeld: T80, U53 of U1000-1999.)

Destination IP: U kunt bij het IP-adres van de bestemming één enkel IP-adres (4.3.2.1) of een bereik van IP-adressen (4.3.2.1-4.3.2.254) definiëren. Als u hier niets invult, worden alle IP-adressen opgenomen.

Destination Ports: U kunt hier één enkele poort (80) of een bereik aan poorten (1000-1999) definiëren. Als u hier niets invult, worden alle poorten opgenomen. Voeg het voorvoegsel "T" of "U" toe aan de poort of het poortbereik om het TCP- of UDP-protocol aan te geven. Als u geen voorvoegsel opgeeft, geeft u aan dat zowel het TCP- als het UDP-protocol gedefinieerd is. (Voorbeeld: T80, U53 of U1000-1999.)

Als u al uw wijzigingen aangebracht hebt, dient u de instellingen op te slaan en de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router opnieuw op te starten. Daarna treden de wijzigingen van kracht.

Meer informatie over poortlijsten vindt u in de FAQ Lijst met poorten voor speciale toepassingen.

 

DDNS

Klik op Advanced (Geavanceerd) en daarna op DDNS om het menu Dynamic DNS (DDNS) af te beelden. Dit zijn de keuzes in dit menu:


DDNS
Selecteer Enable om DDNS in te schakelen. Schakel deze optie uit om DDNS uit te schakelen.

Provider (aanbieder)
Kies een DDNS-aanbieder die de DDNS-service ondersteunt, zodat u uw IP aan een bepaalde domeinnaam kunt binden.

Host Name
U kunt een domeinnaam registreren bij de DDNS-aanbieder. De volledige domeinnaam bestaat uit een door u opgegeven hostnaam en een door de DDNS-aanbieder opgegeven achtervoegsel.

Username/E-mail (Gebruikersnaam/e-mail)
DDNS-aanbieders gebruiken dit adres om gebruikers te kunnen verifiëren. Geef hier uw gebruikersnaam of uw e-mailadres op.

Password/Key (Wachtwoord/sleutel)
DDNS-aanbieders gebruiken dit veld ook om gebruikers te kunnen verifiëren. Geef uw wachtwoord of uw sleutel op.

 

Tijd

Klik op Advanced en vervolgens op Time (Tijd) om het menu Time van de 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router af te beelden.

Set Date and Time (Datum en tijd instellen)
Selecteer By NTP Server (Via NTP-server) om de klok en de kalender automatisch te laten instellen. Selecteer By Manually (Handmatig) als u de klok- en kalenderinformatie zelf wilt instellen.

Als u By NTP Server selecteert, dient u te verbinden met het Internet, uw tijdzone te selecteren en op Sync Now (Nu synchroniseren) te klikken.

NTP Server
Typ het adres van een NTP-tijdserver om deze te raadplegen voor UTC-tijd.

Time Zone (Tijdzone)
Selecteer  de tijdzone voor het gebied waarin uw 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router zich bevindt.

 

Universele Plug and Play (UPnP)

De USR8022 22 Mbps Wireless Cable/DSL Router ondersteunt UPnP.

Welke software ondersteunt UPnP?

UPnP wordt alleen ondersteund in Windows Me en Windows XP. Microsofts Hulp op afstand, Extern bureaublad en MSN Messenger Versie 5.0 zijn voorbeelden van ondersteunde software.

Wat is UPnP?

Universele Plug en Play (UPnP) is een netwerkfunctie die gebruik maakt van het Internet en webprotocollen ter bevordering van de communicatieve gegevensuitwisseling tussen netwerkapparaten. Als iemand dus UPnP gebruikt en een apparaat (bijvoorbeeld een printer) aansluit op het netwerk, zal het apparaat zichzelf configureren door een TCP/IP-adres op te vragen. Het gebruikt dan een op het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) van het Internet gebaseerd discovery-protocol om haar aanwezigheid en beschikbaarheid door te geven aan alle andere netwerkapparaten die aangesloten zijn op het netwerk.

Wat zijn de voordelen van UPnP?

Eenvoud, interoperabiliteit en keuzes. Netwerkproducten met de universele Plug en Play-technologie functioneren zodra ze fysiek aangesloten worden op het netwerk. UPnP functioneert met vrijwel ieder type netwerktechnologie, bekabeld of draadloos.

De belangrijkste doelstelling van UPnP is thuisnetwerken, lokale netwerken en netwerken in kleine gebouwen in staat te stellen gegevens tussen twee apparaten uit te wisselen via een willekeurig beheerapparaat op het netwerk. Dat is belangrijk, omdat het gebruik van UPnP de eindgebruiker in principe in staat stelt virtueel meer netwerkbandbreedte toe te voegen, zonder dat allemaal in te moeten stellen. De voordelen van deze technologie voor gegevenscommunicatie worden alleen begrensd door de verbeeldingskracht van de gebruiker. Met UPnP en een paar randapparaten kan een gebruiker een thermostaat afstellen, alle klokken in het huishouden synchroniseren en zelfs de beveiliging van een huis of een bedrijf regelen dankzij camera's en een UPnP-tv.

Bovendien is UPnP niet afhankelijk van een bepaald besturingssysteem, een bepaalde programmeertaal of een fysiek medium. Dat is net zo belangrijk, omdat een apparaat ook heel soepeltjes automatisch van een netwerk afgekoppeld kan worden zonder een ongewenste status achter te laten. Tenslotte is UPnP een op zich zelf staand leermiddel dat gebruikers in staat stelt iets te leren van het succes van het Internet en alle belangrijke Internet-componenten benut om ze samen te laten werken met gebruik van dezelfde taal. En dat betekent dat UPnP, in gebruik met de gebundelde krachten van een samenwerking van vele bedrijven voor het opstellen van standaard Device Control Protocols (DCP's, apparaatbeheerprotocollen), contracten tot stand gebracht heeft tussen alle kabelprotocollen, zoals IP, TCP, UDP, HTTP en XML. En als zodanig drukt UPnP declaratieve taal uit in XML en communiceert het deze taal via HTTP.

Hoe installeer ik Universal Plug and Play?

Opmerking: UPnP wordt momenteel alleen ondersteund in Windows Me en Windows XP.

  1. Open Software in het Configuratiescherm.
  2. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.
  3. Selecteer in de lijst Componenten het aankruisvakje Netwerkservices en klik op Details.
  4. Controleer of het aankruisvakje Universele Plug en Play geselecteerd is.

Opmerking: U opent Software door achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Software te klikken.